Home

Nieuws 1801 x bekeken 18 reacties

'Burger betaalt steeds meer voor waterschap'

Den Bosch - Terwijl het aandeel van de boeren in de opgebrachte waterschapslasten in de afgelopen jaren niet is gestegen, is de bijdrage van de burgers steeds groter geworden. Dat constateert onderzoeker Corine Hoeben van het onderzoeksinstituut Coelo van de Universiteit Groningen.

Hoeben zei afgelopen zondag in het televisieprogramma Nieuwsuur dat ze betwijfelt of de verschuiving van de lasten wel wordt gerechtvaardigd door de extra kosten die de waterschappen maken voor de stedelijke gebieden en de huishoudens.

D66-Kamerlid Gerard Schouw zegt dat de lastenverschuiving een gevolg is van de grote invloed vanuit boeren en tuinders in de waterschappen. De landbouw heeft invloed via de zogenoemde geborgde zetels (die los staan van de waterschapsverkiezingen en waar kandidaten volgens een vastgestelde verhouding de belangen van natuur, bedrijven en grondeigenaren vertegenwoordigen).

Het systeem van de geborgde zetels moet worden afgeschaft, zegt Schouw. Dijkgraaf Lambert Verheijen (voormalig PvdA-gedeputeerde in Noord-Brabant) zet ook vraagtekens bij de houdbaarheid van de geborgde zetels.

De Unie van Waterschappen (UvW) zegt dat  vanaf het jaar 2000 veel maatregelen zijn genomen die gericht zijn op de bescherming van het stedelijk gebied. Daarbij gaat het onder meer om de realisatie van wateropvang op landbouwgrond, om de steden te ontlasten bij wateroverlast. De UvW zegt dat de maatregelen die aan alle burgers ten goede komen ook worden toeberekend aan de burgers en huiseigenaren. De waterschappen zeggen dat de boeren niet zozeer minder zijn gaan betalen, maar dat de andere categorieën meer zijn gaan betalen.

Laatste reacties

 • vandenbrandcv1

  ij hebben zelfs grond in de uiterwaarden liggen waar geheel geen kosten voor het waterschap zijn. en toch betalen we tegenwoordig waterschap belasting.raar maar waar.

 • Elevage

  ik voel hier weer een hetze tegen de boeren opkomen................
  ze vergeten ook te melden dat alle b/c watergangen door de boeren zelf schoongehouden moeten worden en uitgediept indien nodig. En wie betaald die rekening??? juist...........

 • aarthamstra1

  Als je berekent hoeveel boeren er zijn verdwenen en burgers zijn bijgekomen krijg je al een hele ander verhouding,,,

 • agratax2

  Helaas vergeet de burger dat zij vragen om het herstel van -wetlands- en het inrichten van hoogveengebieden etc. Allemaal zaken die veel extra geld kosten en door de waterschappen betaalt moet worden en waar de boeren niet om gevraagd hebben. Boeren wensen eenvoudig een goede water beheersing om hun land droog te houden. De dijkverhogingen zijn ndig om Nerland droog te houden en dat is voor iedere Nederlander van belang en dat zullen de stedelingen dan ook moeten betalen.

 • johannetje

  Zelf wel tot 40 km van de stad Groningen worden maatregelen getroffen om de stad droog te houden bij extreem veel water. Geen Stadjer die daar benul van heeft.

 • piethermus1

  Hij die betaalt, die bepaalt. Zo hoort het. Waterschappen waren ooit boerenbolwerken. Dit tot ergernis van bepaalde politieke en maatschappelijke organisaties. De kosten voor die waterschappen werden voor een zeer groot deel opgehoest door de landbouw. Aan die macht is flink geknabbeld zo ongeveer 10 a 15 jaar geleden. En omdat de boerenmacht verdween of toch fors kleiner werd in de waterschappen is het niet meer dan logisch dat de landbouw relatief minder is gaan betalen dan de niet-boeren. Dat is dan wel de consequente consequentie. Dat hebben de niet-boeren zich dan maar (deemoedig) te realiseren. Maar of ze dat ook doen? Tja! Vul zelf maar in.

 • h.j.bos1

  burgers willen meer natuur en willen fietsen en wandelen langs sloten maar willen er niet voor betalen. De nieuwe natuur gaat ten koste van onze kostbare landbouwgrond dus mogen er ook wel voor betalen
  In ruil hiervoor hebben de burgers nu ook zitting in het bestuur.
  Dus geheel gerechtvaardig.

 • theorikyreintjes1

  De kosten voor de boeren zijn ook hard gestegen, naar ruim €60.- per ha. Maar de natuur betaald heel weinig voor de grond. Dit is ongeveer €4,- per ha. Er is meer grond in het bebouwd komen liggen en minder landbouwgrond. Daar zit het probleem. Dat bebouwd meer is gaan betalen komt doordat er meer taken en werk in het bebouwd liggen.
  Dat de kosten in de hand gehouden moeten worden is hard nodig. Vooral goed onderhoud aan de watergangen is van zeer groot belang. Dit is al veel te kort geschoten. Slecht onderhoudt is vaak de oorzaak van overstromingen. Niet de schuld geven aan klimaatsveranderingen, maar de handen uit de mouwen steken en alles goed schoon houden! Dan blijft het betaalbaar!

 • info36

  Lees net dat boeren wildschade tot 600 euro maar voor lief moeten nemen.
  Dat is toch voor de lusten van de burger want die wil graag veel ganzen in onze velden. Wat liggen ze dan nog te zeuren over wat waterschapsheffing terwijl ze daar ook zelf het meeste baat bij hebben.
  Wederom discriminatie naar de boer toe.

 • tess

  Het waterschap is door de boeren opgericht en was ook voor de boeren.
  Tegenwoordig is het gewoon een natuurorganisatie en dit is beslist niet in het belang van de boeren.

 • ikkethuis

  Als het veel regent, en het land staat blank, dan moet je dit maar voor lief nemen, en in de zomer als het droog wordt, mag je niet eens meer beregenen, want dan staat er te weinig water in de rivier. Het is eigenlijk belachelijk dat je als boer nog moet betalen aan het waterschap.

 • Jongman

  Opnieuw een aanslag op het boerenbestaan in Nederland. Weer haalt de groene lobby het nieuws. Het wordt tijd dat we ook weer eens het mes tussen de tanden nemen.

 • koestal

  ook de riooloverstorten worden beheerd door de waterschappen ,moeten de boeren zeker ook betalen

 • koestal

  ook veel aanlegsteigers en andere faciliteiten voor de watersport worden betaald door de waterschappen ,de grote luxe jachten betalen niks ,maar maken wel overal gebruik van

 • koestal

  staatsbosbeheer en natuurmonumenten betalen bijna niets voor al die duizenden hectares

 • Elevage

  de titel van het artikel is al helemaal verkeerd. Het suggereert weer van alles. De boeren betalen al meer dan genoeg aan het waterschap. En nu is het dan eindelijk tijd dat ook de burgers gaan meebetalen, maar dat betekend niet dat wij minder betalen! We betalen nog steeds meer dan genoeg voor het waterschap.

 • Bressele-hoeve

  Als ze nu eens aangeven wat boeren bijdragen en wat de burger bijdraagt, dan zien we het verschil!!

 • trijnie

  Tjonge, jonge, wat is dit weer: ''van dik hout zaagt men planken''
  Ook burgers betalen mee aan het waterschap, maar je kunt niet verwachten van mensen die 3_hoog wonen op een flatje dat ze evenveel betalen als mensen die bunders grond hebben die voor het landbouw werk droog moet worden gehouden.
  Ook kun je natuur niet zoveel laten betalen want die willen helemaal geen droge voeten houden. Wij wonen in een polder en moeten zelf de sloten maken en daarnaast een best bedrag aan het waterschap, maar ik ben blij dat ze na al die plensbuien de nattigheid weer weg malen.
  Vorm wat hoort wat, niemand kan voor niks werken.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.