Home

Nieuws 1022 x bekeken

Provincie Zeeland gaat zelf kavelruil regelen

Middelburg - Het Kavelbureau in Zeeland wordt vanaf 1 maart 2015 voorgezet door de provincie Zeeland. De huidige verantwoordelijke, Dienst Landelijk Gebied houdt dan op te bestaan.

Gisteren blikte het Kavelruilbureau Zeeland terug op ruim twee jaar vrijwillig kavelruilen en werd symbolisch de verantwoordelijkheid overgedragen aan gedeputeerde Carla Schönkecht om vanaf maart 2015 het kavelbureau voort te zetten.

Het Kavelruilbureau startte in september 2012. In de afgelopen tweeënhalf jaar is 1.870 hectare grond geruild op vrijwillige basis. De doelstelling  was om 1.775 hectare  te ruilen, dat is dus ruimschoots gehaald. Voor die 1.870 hectare zijn 78 kavelruilen gepasseerd; daarbij waren 204 agrariërs betrokken. Bovendien zijn nog diverse kavelruilen in voorbereiding.

Als het aan de gedeputeerde Schönknecht  ligt, gaat het Kavelruilbureau na 1 maart 2015 op dezelfde voet verder als in de afgelopen jaren. Schönknecht: "De fundamenten van het Kavelruilbureau zijn vertrouwen, samenwerking, onafhankelijkheid en vrijwilligheid. In het Kavelruilbureau werken alle partijen in het agrarisch gebied samen. Dat blijven we doen. Ook de onafhankelijkheid van de voorzitter en de gebiedsdeskundigen blijft gewaarborgd. Datzelfde geldt voor de onafhankelijke positie van de kavelruilcoördinatoren, de mensen die dagelijks bij partijen aan de keukentafel zitten, blijft onaangetast. Ik zie voor het Kavelruilbureau Zeeland een zonnige toekomst tegemoet."

Het Kavelruilbureau Zeeland wordt tot en met april 2015 financieel mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP-2). Daarna wordt aangesloten bij het nieuwe Europese programma POP-3.

Of registreer je om te kunnen reageren.