Home

Nieuws 2349 x bekeken 8 reacties

Rentmeesters keuren pachtakkoord af

Wageningen - De NVR wil dat het bestaande pachtnormensysteem wordt aangepast. De pachtprijzen moeten volgens de organisatie gebaseerd zijn op het opbrengend vermogen van de grond en als daarvoor een goede basispacht is verkregen kan volstaan worden met een jaarlijkse indexering om dan na verloop van telkens een periode van tien jaar te beoordelen of de dan geldende pachtprijzen nog marktconform zijn.

Een maximale pachtprijs krijgen is niet het belangrijkste: het gaat vooral om de continuïteit van pachtbedrijven en een verpachter moet ook kunnen verdienen. Rentmeester Jan Willemink, voorzitter van de werkgroep pacht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), kan deze boodschap niet vaak genoeg uitdragen. "Pachters moeten de kost kunnen verdienen en de verpachter heeft recht op een goed rendement op zijn vermogen", zegt hij. In alle discussies die nu worden gevoerd over dit onderwerp ziet de NVR-bestuurder dit te weinig terug.

De NVR vertegenwoordigt zowel verpachters als pachters. Willemink heeft forse kritiek op het huidige pachtstelsel. Hij is ook niet tevreden over de evaluatie van de pachtregelgeving door professor Willem Bruil en het Akkoord van Spelderholt dat daarna werd opgesteld door de juristen Valk, Snijders en Verbakel-Van Bommel. Willemink: "Het Akkoord van Spelderholt is een juristenverhaal: te complex. Juristen willen het graag ingewikkeld houden om zichzelf aan het werk houden."

De NVR is voorstander dat de markt zijn werk doet, maar wil de huidige pachtvorm reguliere pacht in stand houden. Willemink: "Bij bestaande reguliere verpachtingen zijn van oudsher afspraken gemaakt tussen partijen. Daar willen we niet aan tornen." Echter de NVR wil wel dat het huidige systeem van pachtnormen op de schop gaat. Het pachtnormenbesluit regelt dat de pachtprijs gebonden is aan maxima. Vooral de grote jaarlijkse schommelingen van de normen is de NVR een doorn in het oog. Nu worden de normen gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de boer in de desbetreffende regio. Dat is volgens de NVR onredelijk, omdat goede ondernemers op slechte gronden met een goed inkomen als 'beloning' een hoge pachtprijs moet betalen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het is volgens de NVR onredelijk wanneer een verpachter een lage pacht ontvangt voor kwalitatief goede grond omdat de gebruiker het land niet goed gebruikt.

Staatssecretaris Dijksma heeft in een reactie op het akkoord van Spelderholt laten weten dat ze een nieuw pachtsysteem gaat uitwerken op basis van het akkoord en dat er een overgangsregime komt voor bestaande reguliere pachtcontracten. Dat laatste wil de NVR absoluut niet. Ook heeft de vereniging kritiek op de voorgestelde nieuwe pachtvorm 'nieuwe reguliere pacht' in het akkoord van Spelderholt, omdat het continuatierecht (automatische verlenging pachtovereenkomst) en indeplaatsstelling (overgaan van pachtcontract op verwante bedrijfsopvolger) van toepassing blijven. Willemink: "Er is geen verpachter die straks het risico wil nemen om de helft van de waarde van zijn grond te zien verdampen, omdat er langdurig, zonder een einddatum, een pachter op zijn grond zit. De verpachter zal daarom eerder voor erfpacht kiezen."

Alle betrokkenen in pachtersland waren betrokken bij de totstandkoming van het Akkoord van Spelderholt. Partijen zoals de Federatie Particulier Grondbezit, LTO en de Bond van Landpachters steunen het akkoord. De NVR niet. Jan Willemink van de NVR windt zich dan ook op, omdat er wordt gesproken over een breed gedragen akkoord in pachtersland. "Wij als NVR zijn het er in ieder geval niet mee eens", aldus Willemink. "Het denken en willen verpachten tegen extreem hoge pachtprijzen is gericht op kortetermijnvisie en wat mij betreft rentmeester onwaardig. Van ons mag een langetermijnvisie verwacht worden. Als alle landerijen voor €2.770 per hectare verpacht moeten worden dan kan ik iedereen melden, dat we als rentmeester binnenkort zelf de landerijen mogen exploiteren. Dan houden we geen pachter meer over en bovendien krijgen we binnen korte tijd de landerijen pachtvrij weer terug in een slechte staat, waardoor vermogensverlies voor onze principalen zal optreden", zegt de NVR-bestuurder.

Doel van de evaluatie en het deelakkoord is staatssecretaris Sharon Dijksma handreikingen te geven waarmee ze aan de slag kan om het pachtlandschap op de schop te nemen. Dat is nodig, want het huidige systeem werkt niet naar behoren. Aan de ene kant is er reguliere pacht met dwingend-rechtelijke bescherming van de pachter en relatief lage pachtprijzen. Anderzijds is er geliberaliseerde pacht met nauwelijks pachtersbescherming en grote contractvrijheid en hoge pachtprijzen.

 

Advies NVR

Ander pachtnormensysteem, pachtprijs jaarlijks aanpassen aan inflatiecijfers.
Berekening pachtprijs agrarische woningen, conform geldende puntenwaardering burgerwoningen en bedrijfsgebouwen op basis van stichtingskosten, doelmatigheid en staat van onderhoud.
Laat de markt zijn werk doen: pachters en verpachters zelf prijs en duur pacht laten bepalen.
Continuatierecht in stand houden bij bestaande contracten.
Invoering onbeperkte termijn geliberaliseerde pacht zonder prijstoetsing.
Taken grondkamers beperken, omdat volstaan kan worden met één grondkamer, welke vergelijkbaar is met een Huurcommissie.
Invoering pachtopzegging als pachter recht heeft op AOW-uitkering.
Invoering geliberaliseerde verpachtingen van alle agrarische gebouwen.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Als je het eerste deel van dit artikel leest denk je 'hè hè, eindelijk mensen die iets snappen'. Maar als je dan verder leest blijkt dat toch weer niet zo te zijn. Jammer, een gemiste kans.

 • info36

  Relatief lage pachtprijzen? Ik daag hem uit om een puur pachtbedrijf te runnen. Dan piept ie wel anders. De pachtprijzen liggen onverantwoord hoog. En over het rendement van de grote verpachters hoeft hij zich geen zorgen te maken. Die liggen hoger dan van de pachters die zich dan ook nog moeten uitsloven.

 • koestal

  continuiteit voor de pachter is ook goed voor de verpachter

 • Elevage

  wij zijn hier gestopt met een deel van de pacht omdat het goedkoper is de produkten van de markt te kopen dan zelf het land te bewerken en deels door een loonwerker.
  Soms hebben verpachters ook waan ideeen, belde er laatst een op, of we een aansluitend blok wilden pachten voor de prijs van € 8 euro.....................ja per m2!!!!
  sprookjesboek teveel gelezen denk ik

 • minasblunders1

  Info36, men bedoelt hier t.o.v. wat er voor losse pacht betaald wordt Wat men in deze 'kenniseconomie' maar niet schijnt te (willen) snappen, is dat de hoge bedragen voor los land alleen kunnen worden opgebracht door bedrijven die zelf eigenaar zijn. Zij hebben de afgelopen 15 á 20 jaar te maken met een grondprijsstijging die zij kunnen gebruiken als liquiditeit. (Zie ook wat ik hierover heb uitgelegd op de column van Vergaderboer). Zij kunnen dus beschikken over (in sommige gevallen) tienduizenden tot tonnen per jaar extra.

 • minasblunders1

  Het spreekt voor zich dat deze situatie niet te vergelijken is met een reguliere pachter. Deze heeft nl. al deze voordelen niet, sterker nog: de reguliere pachter heeft al die jaren juist moeten betalen voor de grondprijsstijging. Voor een eerlijke concurrentie zou de reguliere pacht dus negatief moeten zijn. Ook wij hebben hier te maken met een pachtprijs die hoger ligt dan wat de gewassen opbrengen. De zotheid ten top natuurlijk, zeker als je bedenkt dat het al eeuwenlang zo is, dat een pachter nooit meer dan de tiende van de opbrengst kan betalen.

 • minasblunders1

  Zodra hij boven die tiende komt, kan hij niet meer investeren en gaat het bedrijf hard van hem af. Dit verandert natuurlijk niet als de buurman die wel eigenaar is, miljonair is geworden door de grondprijsstijging. We zien dan ook niet voor niets dat het areaal reguliere pacht al jarenlang terug loopt. Een reguliere pachter moet immers van zijn bedrijf leven, investeren en oude dag reserveren. Een eigenaarsbedrijf die bijpacht hoeft dat niet, sterker nog, hij heeft de grondprijsstijging als eerste tak. Zo kan een pachtprijs van 700 euro veel meer zijn voor een reguliere pachter, dan een pachtprijs van 2.750 euro is voor een eigenaar.

 • minasblunders1

  Nu hebben we in de 'kenniseconomie' gelukkig heel veel 'deskundigen' waaronder enkel pipo's van het LEI. Deze heldere lichten hebben bedacht dat men de pachtprijs kan berekenen op grond van het gemiddelde inkomen binnen een regio. Zij kwamen tot de conclusie dat pachters en eigenaren ongeveer evenveel verdienen. Wat deze 'rekenwonderen' even vergeten zijn mee te nemen, is het feit dat eigenaren hun inkomen op papier laag houden door veel te investeren, terwijl pachters niet meer kunnen investeren, omdat ze verplicht waren tot aflossen. Hier hebben we die bedrijfseconomische cijfers weer, die dus helemaal niets zeggen. Wat mij betreft mogen zulke 'deskundigen' strafrechtelijk vervolgd worden.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.