Home

Nieuws

Rabo uit uit glasontwikkeling stappen

Den Bosch - De Rabobank wil haar financiële deelname in de ontwikkeling van glasgebieden in Brabant afbouwen.

De provincie wil een stap verder gaan en de Rabobank uitkopen in de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) en daarmee haar deelname in TOM verhogen naar €75 miljoen.

Dat blijkt uit de startnotitie Scenario's TOM van de provincie Brabant. Daarin onderzoekt de provincie de mogelijke toekomstscenario's voor ontwikkeling van glastuinbouwgebieden. Door de slechte positie in de glastuinbouw en grote grondpositie van de TOM (229 hectare) dreigt de TOM in 2015 in financiële problemen te komen. De Rabobank verhoogde de renteverplichtingen in juli van dit jaar door de malaise in de glastuinbouw. De bank geeft aan de kredietverlening te willen afbouwen bij elke uitgifte van grond in Nieuw Prinsenland.

Gedeputeerde Staten van de provincie willen de ontwikkeling van glastuinbouwgebieden binnen de ontwikkelingsmaatschappij TOM concentreren op Nieuw Prinsenland en andere projecten afstoten (29 hectare). De provincie denkt daarmee grip te houden op duurzame ontwikkeling van het gebied Nieuw Prinsenland en verwacht dat dit de financieel aantrekkelijkste optie is voor de provincie. Brabant verwacht dat gronduitgifte voor Nieuw Prinsenland voor 2025 wel vlotgetrokken zal zijn, maar daarvoor moet wel gerekend worden met een prijsverlaging voor de kavels.

Een scenario van afbouw van de TOM en scherpe uitverkoop van de 200 hectare verworven gronden in Nieuw Prinsenland wil de provincie niet, blijkt uit de startnotitie, maar het besluit daarvoor ligt bij Provinciale Staten dat zich de komende weken gaat buigen over het plan.

Of registreer je om te kunnen reageren.