Home

Nieuws 12 reacties

'Natuur en veehouderij gaan goed samen'

Wageningen - De vervlochtenheid van landbouw en natuur leidt niet tot een negatief effect op de natuur.

Tot die conclusie komt een onderzoeksteam van Alterra van Wageningen UR en de Dienst Landelijk Gebied. Het team heeft eind vorig jaar een onderzoek gepubliceerd dat was uitgevoerd naar aanleiding van een vraag van het ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek is deze week onder de aandacht gebracht door het blad V-focus.

De onderzoekers hebben gekeken naar  een kleinschalig gebied in Noordoost-Twente van in totaal 30.000 hectare, waar binnen driehonderd meetpunten zijn gebruikt. De onderzoekers constateren dat ecologisch kieskeurige soorten die vaak erg kwetsbaar zijn voor veranderingen in het milieu in heel veel gevallen relatief dicht bij landbouwbedrijven voorkomen. "Op geen enkele manier konden we, op deze schaal en voor dit gebied, aantonen dat melkveehouderijvervlechting in dit kleinschalige landschap slecht is voor natuur. Maar ook konden we niet aantonen dat deze vervlechting essentieel is als het gaan om het voortbestaan, en natuurlijk zijn er voorbeelden genoeg dat er slechte omgevingsfactoren aanwezig waren en zijn die het voortbestaan van natuur en landschap in de weg staan", schrijven de onderzoekers. Zij stellen dat de uitkomsten in Noordoost-Twente heel goed ook elders in het land van toepassing kunnen zijn.

Het onderzoek benadert de onderlinge relatie van natuur en veehouderij anders dan bij voorbeeld in het stikstofbeleid programmatische aanpak stikstof gebeurt. Het door onderzoeker Albert Corporaal ontwikkelde model kijkt naar de ecologische waarde van een gebied en vergelijkt dat met de omvang van de veehouderij in hetzelfde gebied.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) zegt dat het onderzoek bewijst dat kwetsbare natuur en landbouw wel samengaan. Zij ziet in het onderzoek een bevestiging van haar eerder geuite opvattingen. Volgens Schreijer-Pierik kan op grond van het Alterra-onderzoek worden geconcludeerd dat het volkomen onterecht is dat  de overheid aan agrarische bedrijven beperkingen oplegt om Natura2000-gebieden te beschermen.

Laatste reacties

 • mtsschothorst

  Hé hé eindelijk!!!!!!!

 • koestal

  vertel dit aan de Tweede Kamer

 • alco1

  Wacht maar tot Henk Tennekes LOS gaat.

 • Elevage

  een onderzoek van eind vorig jaar.............. hallo...... in welke la heeft dat liggen verstoffen?? Zeker een die tegen de boeren is, dan geven we dit soort berichten niet door, stel je voor dat er een positief beeld ontstaat

 • farmerbn

  V-focus is pro boer. Gelukkig.

 • polsbroek

  Dat weten wij toch al lang

 • Broes

  Het onderzoek is blijven liggen omdat het te beperkt is. Dat wordt ook in het rapport zelf vastgesteld. De conclusie van Annie is te voorbarig.
  Plain wishful thinking.

 • alco1

  @Tennekes. Al wakker?
  Dus @Broes, jij vindt ook wel dat als Ouwehand begint te praten over bv. De melkveewet, dat dit Plain wishful thinking is.

 • PetervanKempen

  heren agrariers, verenigt u!
  Als nu de boerenstand eens eensgezind deze hen ondersteunende uitspraken en verslagen gaat uitdragen dan wordt de eeuwige anti boer mentaliteit wellicht toch wat genuanceerd. maar wat zien ik?
  Kritische uitingen a la @Broes waarin men de eigen zaak afkamt zitten we niet op te wachten. Jammer jammer. Als de groene front leden en het rood geheel van vegetariers die dagelijks met halve waarheden en gemanipuleerde uitslagen boeren afbreekt, lijkt me een keer positief reflecteren,, ook al is de wetenschappelijke aanpak wellicht nog niet 100%, toch heel gerechtvaardigd en hoognodig.
  Heren boer, jullie worden afgemaakt in de wet natuur door de nieuwe link met intrensieke waarde (onzin woord) voor jullie vee , en wat gebeurt er?Jullie vallen elkaar nota bene af als er iets is wat positief kan worden uitgelegd! Ga in therapie heer Broes! Weg met ons, dat roepen de PvdD leden wel voor jullie , die heel nederland aan de tofu willen hebben. Dat hoeft een boer op een boeren site dus niet te doen. Of bent u geen boer maar een onruststoker?

 • Henk Tennekes

  Een paar feiten. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over de kwetsbaarheid van waterwingebieden in Overijssel. In Overijssel laten de bodemlagen sneller vervuiling door. Negen waterwingebieden in Overijssel zijn daardoor bijzonder kwetsbaar voor verontreinigingen. Het gaat om de wingebieden Vechterweerd (gemeente Dalfsen), Espelose Broek (Deventer/Holten), Herikerberg/Goor (Hof van Twente), Archemerberg (Ommen), Mander (Tubbergen), Hoge Hexel (Twenterand), Wierden/Hoge Hexel (Wierden) en het Engelse Werk (Zwolle). Ongeveer een miljoen inwoners van Overijssel zijn afhankelijk van deze waterwingebieden.
  Het gaat steeds slechter met de meeste Overijsselse weidevogels. Van de aantallen uit 1994 (het eerste jaar van het meetnet) is nog maar 42% over. Eerst waren het vooral de Grutto en de Veldleeuwerik die in aantallen afnamen. Sinds 2000 gaat het echter ook slecht met de Scholekster en de Kievit. In verschillende delen van Salland en Twente zijn ze nu vrijwel verdwenen. Er is geen enkele reden aan te nemen dat de moderne landbouw onschuldig is aan natuurafbraak en de bezoedeling van de leefomgeving met gifstoffen.

 • alco1

  Een paar feiten:
  Drinkwater bedrijven trekken ontzettend veel grondwater uit de grond.
  Hiervan wordt ontzettend veel water van verspilt.
  De grond wordt als een spons leeggezogen, met als gevolg dat dit weer aangevuld moet worden. Dit gaat te hard waardoor er kans bestaat dat als er in de verkeerde lagen water onttrokken wordt, dat onderaardse nitraten e.d.(eeuwen oude rottingen) in het grondwater kan komen.
  Verschraling wat o.a. een gevolg van z.g.n. natuurbeleid, is er de oorzaak van, dat steeds minder voedsel beschikbaar is voor weidevogels. Daarnaast is er veel te veel predatie. Zelfs ooievaars kennen geen natuurlijk vijand meer. ( de overwintering) maar worden 's winters bijgevoerd met ééndagskuikens.
  Gifstoffen moeten we transparant over zijn. Natuurlijk kan er niet lukraak gespoten worden, maar zeer zeker moet er ook de erkenning zijn dat we beslist niet zonder kunnen.

 • PetervanKempen

  Het wijst zo makkelijk naar boeren he?
  Het zijn er weinig.
  Ze hebben geen tijd van zich af te bijten wegens werk.
  En voor de burgers , zijn boeren met de jagers een ideale zondebok voor de eigen negatieve invloeden op de natuur die uitgeoefend worden door 7 miljoen andere nederlanders , in de steden.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.