Home

Nieuws 780 x bekeken

Onderhandelingsmandaat TTIP vrijgegeven

Brussel – De Europese Unie streeft in onderhandelingen met de VS over een vrijhandelsverdrag, TTIP genoemd, "een ambitieus niveau" van verenigbaarheid van regelgeving na. Dat blijkt uit het onderhandelingsmandaat dat de Europese Raad aan de Europese Commissie heeft meegegeven. Het mandaat was geheim, maar is aan de vooravond van anti-TTIP-protesten vrijgegeven.

In het document, dat stamt uit juni 2013, staan weinig verrassingen. De EU spreekt uit "een ambitieus, veelomvattend, gebalanceerd en volledig met WTO-regels verenigbaar" verdrag na te streven. Daarbij moeten onderhandelaars het lot van kleine en middelgrote bedrijven nadrukkelijk meewegen bij het liberaliseren van markten.
Doel is alle importheffingen op te heffen, waarbij het leeuwendeel van de tarieven al op korte termijn moet verdwijnen. Om commitment op tafel te krijgen, wordt een 'safeguard'-clausule opgenomen zodat één van de twee partijen bepaalde gegeven handelsvoordelen geheel of gedeeltelijk terug kan trekken wanneer het heeft geleid tot een schadelijke importgolf.
De onderhandelingen moeten ook proberen overeenstemming te bewerkstelligen over regels omtrent herkomstlabeling. Eerder werd een dergelijke deal gesloten met Canada. Tevens staat in het mandaat dat de onderhandelende partijen moeten zoeken naar samenwerkingsmechanismen die kunnen leiden tot het gelijk trekken van dierenwelzijnsregels.
Over het omstreden ISDS-mechanisme, dat investeerders moet beschermen, staat in het mandaat dat een deal afhangt van een 'bevredigende oplossing'. ISDS regelt dat een investeerder die ontevreden is over het  beleid van het land waar hij investeert, deze kan aankaarten bij een tribunaal dat achter gesloten deuren de argumenten weegt.

Of registreer je om te kunnen reageren.