Home

Nieuws 5 reacties

Dijksma wil niet aan moratorium op imidacloprid

Den Haag - Hoe D66 en de Partij voor de Dieren ook aandringen, staatssecretaris Sharon Dijksma is niet van plan een procedure te beginnen om het gebruik van de insectenbestrijder imidacloprid voorlopig te verbieden. Dijksma vindt dat ze daar onvoldoende grond voor heeft. Ze zou het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) moeten overrulen. Dat wil ze niet.

Dat bleek donderdagavond tijdens de behandeling van de landbouwbegroting van Economische Zaken. Aanleiding van de discussie was een studie die in Nature is gepubliceerd, waarin staat dat in gebieden met een hoger imidaclopridgehalte in het oppervlaktewater, de vogelstand tendeert te dalen. Dijksma zegt dat de Nature-studie geen oorzaak en gevolg aangeeft.

Het Ctgb heeft in een advies aangegeven dat de Nature-studie onvoldoende grond geeft de toelating van het insecticide te beperken.

Imidacloprid en andere neonicotinoïden staan al langer ter discussie, omdat ze een nadelig effect op bijen zouden hebben. De toelating van de middelen is op grond daarvan aangepast.

Stientje van Veldhoven (D66) vroeg in debat met de staatssecretaris waarom het nodig is een oorzakelijk verband tussen de concentraties in oppervlaktewater en de vogelstand aan te tonen, voordat een procedure kan worden opgestart om de toelating te beperken. "In zo'n procedure wordt eigenlijk de vraag beantwoord of er een oorzakelijk verband is."

Dijksma zegt dat ze meer gegevens moet hebben, bijvoorbeeld gegevens over de effecten van de maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen.

De Kamer praat binnenkort opnieuw over de toelating van neonicotinoïden.

Laatste reacties

 • Mozes

  D66 en de Partij voor de Dieren trekken gelijk op. Dat hebben wij al vaker gezien en geeft precies aan waar D66 staat.

 • Burgerman9

  Het heeft lang geduurd voordat men de schadelijkheid van DDT erkende. Het was al veel langer bekend , maar door de lobby van de fabrikanten en besluiteloosheid bij beleidsmakers kon het nog lang gebruikt worden. Er is voldoende onderzoek waaruit blijkt dat Imidacloprid schadelijk is, ook voor kinderen , dus mevr Dijksma, steek uw nek eens uit, de bewoners van het platteland zullen u dankbaar zijn.

 • alco1

  Dus jij @Burgerman vindt dat ze Ctgb moet overrulen.
  Zal een mooie toestand worden als onderzoek colleges al niet meer betrouwbaar zijn.

 • koestal

  Er moeten wel alternatieven worden aangedragen,dat begrijpt Dijksma blijkbaar ook nog.

 • Henk Tennekes

  We zijn de afgelopen 30 jaar tenminste 400 miljoen vogels in Europa kwijtgeraakt. Het Europese cultuurlandschap is sinds jaar en dag sterk verontreinigd met imidacloprid, een insecticide dat in bijna niet meer meetbare concentraties sterfte van insecten veroorzaakt. De insectenstand is de laatste 35 jaar bijna gehalveerd. Insecten zijn een onmisbare eiwitbron bij de voortplanting van de meeste vogels. Als je die feiten naast elkaar legt, ontkom je niet aan de conclusie dat de correlatie tussen de milieuverontreiniging met imidacloprid en de achteruitgang van vogels, zoals voor het eerst beschreven in mijn boek 'The Systemic Insecticides: A Disaster in the Making' (2010) en nu bevestigd door Nijmeegse ecologen, absoluut plausibel is en meer dan voldoende reden zou moeten zijn de toelating van imidacloprid in te trekken. Sharon Dijksma handelt bovendien in strijd met de (ook met de steun van haar eigen PvdA) aangenomen motie Ouwehand voor een nationaal moratorium op de neonicotinoïden. Ik hoop dat onze volksvertegenwoordiging hier bij het komende debat over bestrijdingsmiddelen van 4 december geen genoegen mee neemt.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.