Home

Nieuws 1 reactielaatste update:23 jan 2014

Helft melkveehouders moet mest verwerken

Doetinchem - In de concentratiegebieden Zuid en Oost moet 40 tot 60 procent van de melkveehouders mest verwerken in 2014. Dat blijkt uit gegevens van Alfa Accountants.

In de regio Noord en West moet ongeveer 8 procent van de melkveehouders mest gaan verwerken. In 2015 verdubbelt naar verwachting het aantal melkveebedrijven met een verwerkingsplicht.

De bedrijven in de Noordelijke en Westelijke provincies beschikken doorgaans over meer grond dan melkveehouders gevestigd in andere delen van Nederland.
In de regio Oost zal 40 procent van de melkveehouders in 2014 verplicht mest werken. In 2015 is dat 70 procent. In Oost-Nederland geldt dat melkveebedrijven met een melkproductie van 15.000 liter per hectare onder de mestverwerkingsplicht vallen. In Brabant is dat vanaf 19.000 liter per hectare.

Accountants van DLV en Abab in de regio Zuid hebben dergelijke berekeningen als Alfa Accountants heeft gemaakt voor de regio Oost en Overig nog niet gemaakt maar schatten dat 60 tot 75 procent van de melkveebedrijven mest moeten gaan verwerken dit jaar. De melkveebedrijven in het Zuiden van Nederland zijn het meest intensief.

Kees Romijn, voorzitter van vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland noemt het aantal 'best veel'. "Het is de keerzijde van het intensiever worden van de melkveehouderij", reageert Romijn.

Nederland telt ongeveer 18.000 melkveehouders waarvan de meesten gevestigd zijn in Friesland, Overijssel en Gelderland. Sinds 1 januari zijn veehouders verplicht om mest te verwerken als de te verwerken hoeveelheid fosfaat groter is dan 100 kilo. De mestverwerkingspercentages voor 2014 zijn vastgesteld op 5 procent voor de regio Overig, 15 procent voor Oost en 30 procent voor Zuid. Voor 2015 is gerekend met voorlopige normen, respectievelijk 10, 30 en 50 procent.

Volgens de berekeningen van Alfa Accountants heeft 63 procent van de melkveebedrijven in 2014 een bedrijfsoverschot. Dit overschot is per bedrijf gemiddeld 1.038 kilogram fosfaat. Door aanscherping van de fosfaatnormen neemt het aandeel overschotbedrijven in 2015 toe tot 72 procent, met een gemiddeld overschot van 1.144 kilo fosfaat.

Eén reactie

  • koestal

    waar moet al die mest naar toe? akkerbouwers gevraagd

Of registreer je om te kunnen reageren.