AlgemeenFoto

Oude en nieuwe manieren van slootschonen

Om agrariërs te informeren over ecologisch waterbeheer volgens het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ingaande per 2016), vond donderdag 3 september een velddemonstratie plaats bij Peter en Joep van Mastwijk in Alphen aan den Rijn (Z.-H.). Belegd door de collectieven de Groene Klaver en Gouwe-Wiericke, samen met de hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.

Beheer
WP Admin