Home

Foto & video 2 reacties

Oude en nieuwe manieren van slootschonen

Om agrariërs te informeren over ecologisch waterbeheer volgens het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ingaande per 2016), vond donderdag 3 september een velddemonstratie plaats bij Peter en Joep van Mastwijk in Alphen aan den Rijn (Z.-H.). Belegd door de collectieven de Groene Klaver en Gouwe-Wiericke, samen met de hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.

Foto

 • Voor de ogen van zo'n tachtig belangstellenden demonstreren gastheer Van Mastwijk en vier loonwerkers oude en nieuwe manieren van slootschonen en baggeren. De sloot is eraan toe. Wie de 'blauwe diensten' correct uitvoert (vrijwillig), komt voor een vergoeding in aanmerking bij extra genomen maatregelen en/of omzetderving. Dit betreft ook water buíten de nieuwe kerngebieden, die zich toespitsen op een gunstiger weide- en akkervogelklimaat.

  Voor de ogen van zo'n tachtig belangstellenden demonstreren gastheer Van Mastwijk en vier loonwerkers oude en nieuwe manieren van slootschonen en baggeren. De sloot is eraan toe. Wie de 'blauwe diensten' correct uitvoert (vrijwillig), komt voor een vergoeding in aanmerking bij extra genomen maatregelen en/of omzetderving. Dit betreft ook water buíten de nieuwe kerngebieden, die zich toespitsen op een gunstiger weide- en akkervogelklimaat.

 • Gespreksleider Sjon de Leeuw van adviesbureau PPP Agro (met megafoon) licht de gebruikte werkwijzen toe, samen met procesleider Marinus Bogaard van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Annette van Schie van De Stichtse Rijnlanden. Vooraf noemde Bogaard de voorwaarden voor ecologisch waterbeheer. "Met de huidige maaimachines kun je meestal al een goed resultaat bereiken, maar uiteindelijk hangt dit af van de chauffeur."

  Gespreksleider Sjon de Leeuw van adviesbureau PPP Agro (met megafoon) licht de gebruikte werkwijzen toe, samen met procesleider Marinus Bogaard van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Annette van Schie van De Stichtse Rijnlanden. Vooraf noemde Bogaard de voorwaarden voor ecologisch waterbeheer. "Met de huidige maaimachines kun je meestal al een goed resultaat bereiken, maar uiteindelijk hangt dit af van de chauffeur."

 • Een medewerker van Peter van Mastwijk trapt de demonstratie en bespreking van de 'oude' manier van slootschonen af met een eigengebouwde slootreiniger. Vóór het inzetten van de spijlenbak op een 7-tons rupskraan snijdt eerst een tractor met maaibalk het geselecteerde stukje talud schoon.

  Een medewerker van Peter van Mastwijk trapt de demonstratie en bespreking van de 'oude' manier van slootschonen af met een eigengebouwde slootreiniger. Vóór het inzetten van de spijlenbak op een 7-tons rupskraan snijdt eerst een tractor met maaibalk het geselecteerde stukje talud schoon.

 • De spijlenbak van Van Mastwijk, gemonteerd aan een verlenggiek, zeeft het drijfvuil uit de sloot en legt het op de kant. Hierdoor blijft de bagger in de sloot achter, en loopt het slootleven minder risico.

  De spijlenbak van Van Mastwijk, gemonteerd aan een verlenggiek, zeeft het drijfvuil uit de sloot en legt het op de kant. Hierdoor blijft de bagger in de sloot achter, en loopt het slootleven minder risico.

 • Voor ecologisch slootschonen is deze werkwijze niet geschikt. Doordat de spijlenbak de waterplanten niet kan afsnijden – wat voortaan wél de bedoeling is – komen de wortels van de waterplanten mee op het perceel. Ze nemen bovendien modder mee.

  Voor ecologisch slootschonen is deze werkwijze niet geschikt. Doordat de spijlenbak de waterplanten niet kan afsnijden – wat voortaan wél de bedoeling is – komen de wortels van de waterplanten mee op het perceel. Ze nemen bovendien modder mee.

 • Het loonbedrijf Wim Verburg uit Nieuwerbrug maakt indruk met een nieuwe maaibak (Herder, 3 m.), gemonteerd op een rupskraan. De maaikorf combineert het verwijderen en zeven van drijfvuil, het snijden van de kant en het ophalen in één bewerking, zonder veel modder mee te nemen. "Perfect werk", vindt Sjon de Leeuw (links). "De bak is zeer mild voor het slootleven en deponeert heel schoon product op het perceel."

  Het loonbedrijf Wim Verburg uit Nieuwerbrug maakt indruk met een nieuwe maaibak (Herder, 3 m.), gemonteerd op een rupskraan. De maaikorf combineert het verwijderen en zeven van drijfvuil, het snijden van de kant en het ophalen in één bewerking, zonder veel modder mee te nemen. "Perfect werk", vindt Sjon de Leeuw (links). "De bak is zeer mild voor het slootleven en deponeert heel schoon product op het perceel."

 • Tijdens de tweede ronde demonstreert onder meer Verburg de ecologische nieuwe manier van slootschonen. Hierbij komt het vuil verder van de slootrand te liggen (officieel 2 meter, zie het verschil op de volgende foto), om het leven in de slootkant te beschermen.

  Tijdens de tweede ronde demonstreert onder meer Verburg de ecologische nieuwe manier van slootschonen. Hierbij komt het vuil verder van de slootrand te liggen (officieel 2 meter, zie het verschil op de volgende foto), om het leven in de slootkant te beschermen.

 • De Herder knipt de waterplanten net onder of boven het waterniveau af. Hierdoor blijven vissen en ander waterleven beschutting en voedsel houden. Overigens hapte de Herder een enkele keer wel plantenwortels mee.

  De Herder knipt de waterplanten net onder of boven het waterniveau af. Hierdoor blijven vissen en ander waterleven beschutting en voedsel houden. Overigens hapte de Herder een enkele keer wel plantenwortels mee.

 • Door het vuil verder de kant op te leggen, krijgen de koeien het op hun bord. Loonwerker Jan Verhoef uit Lopik heeft een oplossing, met de door hemzelf grondig verbouwde Hemos. Zijn snelsloter heeft, naast een bandhooier, hydraulisch aangedreven rotoren die het vuil naar de kant drijven. Vervolgens vermaalt een werprad de plantenresten, en sproeit ze tot 10 meter ver over het perceel. De kant wordt niet gesneden.

  Door het vuil verder de kant op te leggen, krijgen de koeien het op hun bord. Loonwerker Jan Verhoef uit Lopik heeft een oplossing, met de door hemzelf grondig verbouwde Hemos. Zijn snelsloter heeft, naast een bandhooier, hydraulisch aangedreven rotoren die het vuil naar de kant drijven. Vervolgens vermaalt een werprad de plantenresten, en sproeit ze tot 10 meter ver over het perceel. De kant wordt niet gesneden.

 • Helaas is zijn machine niet vriendelijk genoeg voor de slootkant, vindt Marinus Bogaard. "In de overgang tussen land en water vind ik hem nog vrij agressief." Hoewel het vuil goed uit sloot komt, met een minimum aan bagger, neemt de maaikop ook waterleven mee. Verder belandt een deel van vuil nog te dicht bij de kant. "Jan moet er nog even aan blijven sleutelen", concludeert commentator Sjon de Leeuw. "Hem kennende gaat dat goed komen."

  Helaas is zijn machine niet vriendelijk genoeg voor de slootkant, vindt Marinus Bogaard. "In de overgang tussen land en water vind ik hem nog vrij agressief." Hoewel het vuil goed uit sloot komt, met een minimum aan bagger, neemt de maaikop ook waterleven mee. Verder belandt een deel van vuil nog te dicht bij de kant. "Jan moet er nog even aan blijven sleutelen", concludeert commentator Sjon de Leeuw. "Hem kennende gaat dat goed komen."

 • De vernieuwde eco-slootreiniger van Cor Vonk uit Nieuwerbrug gooit hogere ogen, wat de vriendelijkheid voor waterleven betreft. Zijn gebogen messenbalk kan de slootbodem en -kant goed volgen.

  De vernieuwde eco-slootreiniger van Cor Vonk uit Nieuwerbrug gooit hogere ogen, wat de vriendelijkheid voor waterleven betreft. Zijn gebogen messenbalk kan de slootbodem en -kant goed volgen.

 • De vernieuwde eco-slootreiniger van Cor Vonk uit Nieuwerbrug gooit hogere ogen, wat de vriendelijkheid voor waterleven betreft. Zijn gebogen messenbalk kan de slootbodem en -kant goed volgen. De bandhooier (Holaras) draait vervolgens het vuil uit de sloot tot hoog op de kant, één tot twee meter vanaf de waterlijn. De Leeuw: "Hij snijdt het plantmateriaal weg, maar de bagger blijft in de sloot. Hoe vlakker de kant, hoe beter het gaat met deze machine."

  De vernieuwde eco-slootreiniger van Cor Vonk uit Nieuwerbrug gooit hogere ogen, wat de vriendelijkheid voor waterleven betreft. Zijn gebogen messenbalk kan de slootbodem en -kant goed volgen. De bandhooier (Holaras) draait vervolgens het vuil uit de sloot tot hoog op de kant, één tot twee meter vanaf de waterlijn. De Leeuw: "Hij snijdt het plantmateriaal weg, maar de bagger blijft in de sloot. Hoe vlakker de kant, hoe beter het gaat met deze machine."

 • Als Vonks slootreiniger de ecologische zone van twee meter vrij moet houden van uitgemaaide plantresten, kan hij dit alleen in smallere sloten doen. De Leeuw: "Bij brede sloten kost het een tweede werkgang, tenzij Vonk de machine verbreedt. Per situatie moet je als boer bekijken wat de meest ideale machine is voor ecologisch slootschonen." Met inlegschalen in de maaikorf kan Vonk er overigens ook mee baggeren.

  Als Vonks slootreiniger de ecologische zone van twee meter vrij moet houden van uitgemaaide plantresten, kan hij dit alleen in smallere sloten doen. De Leeuw: "Bij brede sloten kost het een tweede werkgang, tenzij Vonk de machine verbreedt. Per situatie moet je als boer bekijken wat de meest ideale machine is voor ecologisch slootschonen." Met inlegschalen in de maaikorf kan Vonk er overigens ook mee baggeren.

 • Na het slootschonen demonstreren boer Van Mastwijk en de loonwerkers Wim Verburg en Bart Mooijman (Zoeterwoude) het ecologisch baggeren. In plaats van pendelen over heel de breedte, blijven de zuigarmen keurig in het midden van de sloot. Dit geeft bijvoorbeeld vissen de gelegenheid de kant in te duiken – waar nu wél waterplanten zijn.

  Na het slootschonen demonstreren boer Van Mastwijk en de loonwerkers Wim Verburg en Bart Mooijman (Zoeterwoude) het ecologisch baggeren. In plaats van pendelen over heel de breedte, blijven de zuigarmen keurig in het midden van de sloot. Dit geeft bijvoorbeeld vissen de gelegenheid de kant in te duiken – waar nu wél waterplanten zijn.

 • Er belandt nog wel een enkele vis op het droge, weet Fien Verbij van het agrarisch collectief Rijn & Gouwe Wiericke. "Maar op de oude manier is het waterleven totaal kansloos."

  Er belandt nog wel een enkele vis op het droge, weet Fien Verbij van het agrarisch collectief Rijn & Gouwe Wiericke. "Maar op de oude manier is het waterleven totaal kansloos."

 • "Het ecologisch baggeren gebeurt alleen in de zomer, tussen juni en september. Dan is het slootleven sterker, en de overlevingskans dus groter", zegt Fien Verheij. Omdat deze wijze van baggeren vaker een werkgang kost, hebben de collectieven ook hier een subsidiepotje voor.

  "Het ecologisch baggeren gebeurt alleen in de zomer, tussen juni en september. Dan is het slootleven sterker, en de overlevingskans dus groter", zegt Fien Verheij. Omdat deze wijze van baggeren vaker een werkgang kost, hebben de collectieven ook hier een subsidiepotje voor.

 • De velddemonstratie bracht niet alleen volwassenen op de been.

  De velddemonstratie bracht niet alleen volwassenen op de been.

Laatste reacties

 • ...............

  Wat een verschrikkelijke demo. De afgelopen weken is wel weer gebleken dat de sloten gewoon schoon moeten, dus alles er uit. Ook de modder.

 • Schaapje

  Wij passen dit al jaren toe op ons bedrijf. Om het jaar de baggerpomp door de sloot. Wel elk jaar maaikorven. We zijn zeer tevreden.

Of registreer je om te kunnen reageren.