Redactieblog

10 reacties

‘Regie verloren bij discussie opkoop bedrijven’

Wat gebeurt er met de grond van uitgekochte bedrijven? Toch niet nog meer natuur?

De miljarden en biljoenen vliegen ons om de oren. De overheid trekt grote bedragen uit voor de horeca, voor zzp-ers, andere bedrijven, kunstenaars, gemeenten, bloementelers, aardappelboeren, KLM en wie al niet meer. Dat geld zal op termijn gecompenseerd moeten worden om grote overheidstekorten te voorkomen. Uiteindelijk zal dat gebeuren door bezuinigingen en extra belastingen. Kortom, als u niet tot een groep behoort die steun van de overheid krijgt, dan weet u dat ú gaat opdraaien voor de kosten. En eigenlijk, als u nu wel steun krijgt, dan deelt u straks nog steeds mee in de kosten.

Stikstofcrisis

Te midden van alle miljarden wordt er ook veel geld uitgetrokken voor de stikstofmisère. Begin februari kwam al € 350 miljoen beschikbaar voor de uitkoop van piekbelasters. En nu, in april, is aangekondigd dat er gedurende 10 jaar € 5 miljard beschikbaar komt om de stikstofuitstoot te verminderen en natuur te herstellen, waarvan € 200 miljoen per jaar voor uitkoop.

Grondgebonden bedrijven

Die uitkoop, daar snap ik niet alles van. Bij uitkoop van varkenshouders kan ik me nog wel iets voorstellen, maar hoe zit het met grondgebonden bedrijven? Wat gebeurt er met de grond van de uitgekochte bedrijven? Gaan we daar bos op zetten, of er namaak-natuur op aanleggen, of doen we niets en laten we het veronkruiden? In alle gevallen blijkt er zich vroeg of laat een zeldzaam plantje of kruipertje te vestigen, dat bescherming behoeft en nieuwe uitkoop nodig maakt. Er zijn tegelijkertijd veel miljoenen voor natuurherstel uitgetrokken. Dat levert als bijproduct kilometers fiets- en wandelpad op, en vogelkijkhutten en picknickbanken en wat al niet meer: applaus van de burger. Bouwend Nederland reageerde al zeer geïnteresseerd…

Landbouwgrond voor recreatie

Trienke Elshof van LTO ziet dat uitkoopgedoe niet zitten, maar wat doe je er aan? Helemaal als je niet aan tafel zit en niet kunt onderhandelen. Dan overkomen je dergelijke zaken. De landbouw is de regie kwijt, niet alleen nu, maar al een groot aantal jaren. Natuurorganisaties hebben natuur en milieu en recreatie en toerisme en klimaat perfect aan elkaar weten te koppelen. De landbouw is dat duidelijk niet gelukt, kijkstallen en boerenfietstochten ten spijt.

Door verbrokkelde belangenbehartiging is de invloed verdwenen

Ik sprak eens met een dijkgraaf die voorgesteld had alle maaipaden van het waterschap voor wandelaars en mountainbikers geschikt te maken. Om daarmee landbouwgebied meer geschikt te maken voor medegebruik door burgers. Het plan werd afgeschoten door de boerenvertegenwoordigers, met als argumenten, kosten, dierziekten en handelingsvrijheid. Door een verbrokkelde belangenbehartiging, gebaseerd op het enge eigenbelang, is de invloed verdwenen. En door star in te zetten op kostprijs en verworven rechten is ook de band met de burger verdwenen. Tel uit je winst.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • Alco

  Als eerste de opmerking dat de bekostiging ook gepaard zal gaan met een zeer grote geldontwaarding.
  Dan het aloude verschijnsel met populair doen door allerlei leuke dingen voor de natuur te doen.
  Het voorbeeld: Welke ouder is liever. Degene die de kinderen verwent of die zegt dat niet alles kan.
  Ga maar eens nader onderzoeken waardoor veel gezinnen in de problemen zijn gekomen.
  Zo zal het veel economieën ook vergaan, met oorlogen tot gevolg.

 • Bennie Stevelink

  Als de onderhandelingen door LTO, NMV en NZO waren gedaan hadden we meer bereikt dan nu. Dat de stikstof-uitstoot een eind terug moest was duidelijk. Als je dat accepteert komt de vraag hoe we dat gaan doen. Dat kun je dan in onderhandelingen zo gunstig mogelijk invullen.

  FDF stelde zich op het standpunt dat er geen probleem was en dacht de vermindering van de stikstof-uitstoot volledig van tafel te kunnen krijgen. Ze wisten een groot deel van de boeren hiermee te verleiden; het was immers wat iedereen graag wilde geloven. Toen dat niet lukte (ook Mesdag moest erkennen dat het landbouwdeel 41% was) liepen ze van tafel weg en kon de regering het invullen zoals ze wilden.

  “Wie streeft naar het onbereikbare verhindert het bereiken van het bereikbare”.

 • Gebageit

  Ik heb het in het begin al gezegt, deze keer is het niet de intensieve veehouderij die ze gaan scheren maar de grondgebonden bedrijven, en met die gronden maken ze weer nieuwe natuur met als gevolg dat we over een paar jaar de bedrijven die tegen die nieuwe natuur aanliggen weg moeten kopen, en zo zal het eindeloos door gaan.
  En ja de belangen behartiging is al jaren ver onder de maat, lto heeft dat late gebeuren door veel te veel mee te lopen, en daar veranderen die hard roepers van fdf niks meer aan. Het enige wat je kunt proberen is verlangen dat ze je serieus nemen en behandelen ,zoals Dijkhuizen verlangt. Alleen kun je met zo'n opstelling niet gebruiken dat marc &mark alleen maar met zijn eigen ego bezig zijn. En dat speelt de minister handig uit.

 • agratax(1)

  De vraag "Wat gebeurt er met de uitgekochte bedrijven" is de ham vraag. Laten we invulling over aan de Natuurorganisaties, dan zal kunstmatig gemaakte natuur worden met weer een nieuwe ring van "vervuilende" bedrijven daaromheen. Gevolg weer natuurmensen die via de wet hun gelijk halen en krijgen en daarmee de voedselproductie nog verder inperken tot dat de voedselzekerheid in het gedrang komt of de voedselimport te veel beslag legt op de echte natuur elders op de wereld met alle gevolgen voor biodiversiteit en klimaat. Nu juist de twee hoofdpunten waarom de voedselproductie in Nederland moet worden ingekrompen.

 • farmerbn

  Begin jaren 50 in de vorige eeuw hadden de buurtgemeentes van Eindhoven wel 800 melkveehouders. Die kernen zijn allemaal aan Eindhoven toegevoegd en er melk daar niemand meer. Is dat erg? Nee, want een stoppende melkveehouder kan met een dikke beurs verder. Als je een mooiere en betere boerderij kunt terugkopen is er niks aan de hand. Wordt je niet uitgekocht dan heb je een groter probleem. Dan moet je op eigen kracht opboksen tegen bedrijven die vaak sterker zijn. Door natuurlijk verloop hebben we in 2030 veel minder boerderijen nodig en kan de rest mooi in natuur. Wel mooi betalen natuurlijk en niet uitroken!

 • Gijs Gans

  Beste Heer Steveling laats las ik dat u geen opvolging en geen uitbreiding mogelijk heden had . Voor wie dat wel heeft is het wel erg zuur om elke keer met leugens te worden geconfronteerd door de overheid op voorspraak van natuurorganisaties. Hele mooie bedrijven worden waardeloos gemaakt door wens denken van dit soort waardeloos volk . als Lto in het verleden is wat strakker in de wedstijd had gezeten was het niet zon janboel geworden . Overleg is goed .Maar met dit soort Organisaties kun je geen afspraken maken .
  voordat de inkt droog is wordt je al weer belazerd.

 • Maas1

  Regie verloren bij opkoop bedrijven.
  Zou best kunnen naar nu zich laat aanzien gebeurt de uitkoop op vrijwillige basis dat is wat de LTO in ieder geval heeft binnen gehaald.
  Als FDF er niet was geweest dan hadden we allemaal onvrijwillig plaats kunnen nemen op het schavot zo is het ook nog een keer.
  Voor de rest is het vrijwillig en gebied specifiek waarmee de minister de hete brei doorschuift naar de provincies.
  Ieder moet zelf de afweging maken door gaan of stoppen,en of die vrijkomende grond ter beschikking komt voor natuur recreatie of landbouw we zullen zien.
  Voor vele is het goede aan dit land dat het hier goed is om uit te boeren in veel gevallen geen land is om door te boeren.
  De taak van de valse profeten naderd zijn uitwerking het is nu nog een kwestie van tijd voor voedsel schaarste.

 • veldzicht

  Van het begin af aan had ik het gevoel al dat het een verloren wedstrijd zou worden .Die milieuorganisaties zijn veel te machtig tegenover dat handjevol boeren met hun "mega varkens en kippenstallen''en hun vergif spuiten op hun akkers.Bovendien zijn ze in alle politieke lagen oververtegenwoordigd,1e en 2e kamer ,provinciale en gemeentes drukken zij hun wil door met hoog opgeleide juristen de beste sprekers met eindeloos debatteren (zie Johan Vollebroek) drukken zij hun zin door.Daar kon dat LC nooit tegenop wie daar ook in zat of zit.

 • Kaiser

  Alles staat al beschreven in het rapport van Wageningen omtrent de Nederlandse landbouw op weg naar jaar 2050. In grote lijnen dat rapport: De akkerbouw krimpt 20%, evenals een aantal % intensieve veehouderij. de melkveehouderij wordt ontzien en blijft nagenoeg gelijk en er komt 100.000 ha bos en natuur bij. Het is allemaal al voorgeprogrammeerd. Maar of het rapport in de praktijk uitvoerbaar zal zijn is nog een open vraag.

 • agratax(1)

  Als deze uitkoop t.b.v. het milieu en klimaat in de toekomst leidt tot voedselafhankelijkheid van anderen zie ik het somber in voor de Nederlandse bevolking als zich weer eens een crisis als de huidige aandient. Ik hoor geen milieu en natuur activist over Voedselzekerheid hooguit over Voedselveiligheid, dit is heel iets anders dan Voedselzekerheid.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.