Commentaar

13 reacties

‘Boeren zijn niet de indianen van nu’

In een persbericht vergelijkt Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force en Dutch Dairymen Board de Nederlandse boeren van nu met de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika, die het door onderling verraad moesten afleggen tegen blanke kolonisten. Die vergelijking gaat niet op.

De eenheid binnen het Landbouw Collectief en ook binnen de Farmers Defence Force is aan het verbrokkelen. Sieta van Keimpema, voorvrouw van Farmers Defence Force en de Dutch Dairymen Board, hekelt de verdeeldheid in een persbericht. Het bericht – geschreven op persoonlijke titel op 24 mei – geeft een inkijkje in haar denkwijze.

Dat de eenheid aan het afbrokkelen is, betreurt schrijfster ten zeerste. Begrijpelijk, maar ze gaat wel erg ver. Ze spreekt van ‘splijtzwammen’ in de sector, die via ‘de media’ tweespalt zaaien. De aanstichters betitelt ze als ‘roofdieren’ die – al dan niet financieel – belang hebben bij verdeeldheid.

Boeren zijn ‘verraden’

Boeren zijn in Sieta’s visie decennia lang ‘verraden’ in het beleid voor stikstof, mest, en water, en zijn als het gaat om leveringsvoorwaarden en ketenbeheer in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. De grote lijn is: steeds meer eisen zonder goede vergoeding en zonder eerlijke prijsvorming.

Van Keimpema legt met gevoel voor drama deze begrijpelijke oerfrustratie van primaire producenten op tafel – en plaatst die in een groter verhaal. Ze heeft de overtuiging dat boeren planmatig Nederland uitgejaagd worden. “Ons boerenland is al ingekleurd door ministers en ministeries… En boerenbedrijven? Van reservaat naar reservaat.”

Boer voelt zich bedreigd, Van Keimpema voedt dat gevoel

Die gedachte leeft sterk in de sector. Boeren voelen zich bedreigd en Van Keimpema voedt dat gevoel. Ze vergelijkt het lot van de Nederlandse boeren met dat van Amerikaanse indianen die zich onder leiding van opperhoofd Tecumseh begin 19e eeuw probeerden te verenigen tegen de oprukkende kolonisten. Tevergeefs, ze lieten zich toch tegen elkaar uitspelen. Met als gevolg een verloren strijd. Wie overleefde, werd in reservaten gestopt. Genoemde indianenleider werd later een romantische held, een strijder voor waarheid en gerechtigheid, en onder meer hoofdpersoon in een serie jongensboeken.

Van Keimpema’s boodschap: boeren zijn de indianen van nu. Zoals de oorspronkelijke bewoners van Amerika werden verdreven van hun land door onbetrouwbare indringers van Europese herkomst, zo worden nu de boeren – oorspronkelijke bewoners van het Nederlandse platteland – verdreven door een kongsi van natuurbeschermers, (linkse) politici en grote bedrijven. Vandaar ook de term ‘strijders’ die FDF graag hanteert in de communicatie met de achterban.

De veelbesproken vergelijking van Mark van den Oever met de holocaust laat zich nu ook verklaren: hier wordt een bevolkingsgroep vervolgd. Evenzo had wijlen Wien van den Brink het ooit over ‘etnische zuiveringen’ onder boeren – een vergelijking die hij later onder politieke druk wél introk.

‘Boer’ is geen etnische identiteit of culturele minderheid. Het is een beroep

Maar de stap van het jongensboek naar onze moderne samenleving is groot. De vergelijking gaat op heel wat punten mank. In de eerste plaats leven we nu in een liberale, parlementaire democratie en niet in een 19e eeuws kolonisatiegebied.

Verder zijn de boeren in Nederland geen apart volk. ‘Boer’ is geen etnische identiteit, het is geen culturele minderheid. Het is een beroep. Met sociologische bril kun je de beroepsgroep wel bepaalde eigenschappen toedichten op het gebied van woonplaats, inkomen, interesses en sommige gedeelde gewoontes, maar veel verder gaat dat niet. Veel te weinig om zulk stammendenken op te baseren, veel te dun om een overeenkomst met het wegvagen van wat we nu noemen de ‘native Americans’ te kunnen maken.

Boeren hebben niet allemaal dezelfde belangen en opvattingen

Blijft over dat je met eensgezindheid meer bereikt dan in versplintering. Daar heeft Van Keimpema zeker een punt. Maar dan moet je het onderling wel eens zijn. En dat zijn ‘de boeren’ niet. Ze hebben nu eenmaal niet allemaal dezelfde belangen en opvattingen. Van Keimpema verklaart in feite haar gelijk tot het enige gelijk. Iedereen die het niet met haar lijn eens is, is een verrader, een splijtzwam, of in de woorden van Van den Oever, een ‘judas’. Ruimte voor afwijkende opvattingen is er niet meer. Discussie is verraad.

Het ‘indianenverhaal’ doet denken aan de op de omvolkingstheorie die aanhang vindt in kringen van de extreem-rechtse tegencultuur van dit moment: de oorspronkelijke bevolking zou door middel van zaken als immigratie en links beleid doelbewust worden weggepest. Ook de overwaardering van eenheid, het verenigen tegen de boze buitenwereld, het ‘iedereen is tegen ons’ doet aan dat wereldje denken.

Zijn de uitgestroomden uit de sector ook verraders?

Daarbij is er nog een redeneerfout. Het heet dat ‘de boeren’ al decennia bedrogen worden. Vergeet niet dat de boeren van toen een heel andere groep waren dan de boeren van nu. Andere bedrijven, andere mensen. De helft maakte plaats voor de blijvers. Je kunt niet makkelijk boer worden in Nederland, maar vanouds is er wel een uitstroom van mensen die opgroeiden op de boerderij naar de rest van de samenleving. Zijn dat ook verraders?

De denklijn is: iedereen is tegen ons. Waar moet het dan wel naartoe? Van Keimpema verwijst naar het stikstofplan van het Landbouw Collectief en wil in feite dat de overheid bij het kruisje tekent. Elke afwijking daarvan is ‘verraad aan de boeren’, en het begin van verdrijving naar reservaten. Dit is ultiem slachtofferdenken. Zit je eenmaal in zo’n spiraal, dan kom je er bijna niet meer uit.

Laatste reacties

 • gvleemingh1

  Niet ieder beroep is vergelijkbaar . Voedselzekerheid is belangrijk, caravan-zekerheid bijvoorbeeld, waarschijnlijk wat minder. Dan is er ook nog iets als een belang van betaalbaar gezond voedsel. Sigarettenboer is immers ook een beroep. Een aantal primaire voedselproducenten ziet hun vak als roeping , juist daar gaat het produceren voor de huidige samenleving , wat betreft waardering , juist mis.

 • Bennie Stevelink

  Keimpema doet net alsof de verdeeldheid wordt veroorzaakt door andere partijen rondom FDF. In werkelijkheid zit de verdeeldheid in FDF zelf. Ieder keer als Jeroen van Maanen wilde samenwerken met andere partijen werd hij gesaboteerd door Mark van den Oever met steun van Sieta.

  De andere partijen zijn het structureel blokkeren van samenwerking door FDF zo zat dat ze een andere samenwerking willen die niet meer door FDF gesaboteerd kan worden.

 • Gebageit

  Wat er speelt is dat radicaal links in nederland de weg in de media goed weet en goede connecties heeft en dat zie je ook dat de media een steeds radicaler gedachten goed richting de boeren heeft en steeds met halve waarheden op de proppen komt. En als je dat maar steeds blijft herhalen beginnen ook andere mensen te denken dat het zo is. Ik denk dat dat het probleem is , en om daarop te reageren met net zo'n radicale uitspraken als fdf schiet je weinig mee op.
  We hebben als agrarische sector een lijder nodig die handig met de media om kan gaan en die continu op een positieve manier de aandacht vraagt en zegt hoe goed we het al doen en dat steeds blijft herhalen!

 • Alco

  @ Gebageit. Je zult toch wel een "leider" bedoelen?

 • Gebageit

  Alco, je gaat toch nie vallen over een taalfoutje...
  Want dan kan je er bij mij nog veel vinden

 • haj146

  Inderdaad gebageit. Van Maanen for president

 • agratax(1)

  We kunnen het met het landbouwbeleid eens of oneens zijn. Het feit is dat de Burgers en dan bedoel ik de bewoners van de stedelijke gebieden de Baas zijn omdat zij de meerderheid hebben in de politiek en beschikken over de persmacht.
  Het landbouwbeleid zoals het nu wordt gevoerd, geeft de huidige bedrijfsvorm weinig kans. Ik denk dat de landbouwproductie in de toekomst onder druk van de progressieve politiek en marktwerking zal leiden tot de ongewenste schaalvergroting. Rond 1980 heeft de linkse politiek de traceerbaarheid en certificering in gang gezet met als bijkomend voordeel, volgens hen, dat de kleine retailer meer kans kreeg om te overleven. De tijd heeft het tegendeel bewezen. De Boer zal de kosten verbonden aan deze traceerbaarheid, certificering alleen nog kunnen opvangen door een enorme schaalvergroting. Met alle gevolgen van dien voor ons landschap en onze plattelandsgemeenschap.

 • agratax(1)

  @Gebageit. Alco valt niet over een taalfoutje. Hij ziet in het woord "lijder" een boer die zich rot voelt en niet de boer die de troep aanvoert en vertegenwoordigt.

 • kanaal

  johan moet calon maar opvolgen ,van de regen in de drup.

 • Maas1

  Dergelijk schrijven zoals verwoord doet mij denken aan de SP altijd als een grammofoon plaat afdraaien wat er wel niet mis is.Met iets zinnigs komen is er vaak niet bij.
  Dat indianen verhaal het lijkt wel of Mugabe in de lage landen te keer gaat als we dat allemaal zo lezen.
  Als de regelgeving nooit was geweest wat ze zijn geweest hadden we nooit bedrijven kunnen opbouwen met wat ze nu zijn.
  Elke verdringing brengt kansen met zich mee het is maar hoe je er mee omgaat.
  Het indianen verhaal zoals verwoord een paranoïde denkwijze.

 • ENDE902

  Het verhaal van Sieta past vanwege de inwoners niet helemaal bij de situatie zoals die zich nu voltrekt in de veehouderij in Nederland. Echter de reservaat gedachte is iets, dat zeker leeft bij Natuurmonumenten.

 • oeleboele

  Deze redacteur weet de boel weer zeer letterlijk op te vatten en neer te zetten. Beetje overdreven allemaal en soms ver gezocht.
  Die Indianen waren ook eigenaar van bepaade grond. Ook boeren zijn eigenaar, maar worden verdreven of onteigent of met regels opgezadelt die opgelegt zijn door 'burgers' en overheid. Doe je niet wat wij zeggen of willen, dan korten we je op dit of dat of krijg je boetes.
  De boer heeft gewoon geen schijn van kans. Mooipraten helpt in elk geval ook niet. Zeg maar gewoon hoe het is en hoe het voelt.
  Er zijn meer partijen die ook zeggen wat ze voelen, emodenken, maar zij mogen wel die vergelijkingen maken en dan wordt er braaf ja geknikt. In de politiek durven ze niet eens meer tegen zulke postcodeloterij gesubsidieerde organisaties in te gaan. Bang voor hun eigen mening en hachje. Ja knikken is het nieuwe normaal. En als je een andere mening hebt, wordt je uitgemaakt dat je discrimineerd ofzo.
  Dat is een verkeerde tand des tijds.

 • Drikus Dekker

  Gaan we ons nu vergelijken met Indianen ?? Ben meer maals op bezoek geweest op P.I.E. Canada bij nog echt in het wild levende Indianen en geloof me die zijn/is ook alles aan grond etc etc ontnomen met dank aan Europa als je hun verhalen hoort kun je er van huilen geloof me.diep diep triest toen begon de mens al met landje picken... maar goed we leven niet in Canada maar in Holland super Boeren land !! F.D.F kan z,n koffers inpakken zo ziet het er na uit jammers dat alles wat was op gebouwd gewoon weg gekloot word door kort zichtigheid (ben daar triest van ) we gingen toch niet voor niets met z,n alle verhaal halen in Den Haag ??. Alles verkloot te gek voor woorden !!!! HOOP DAT JEROEN VAN MAANEN BOEREN PRESIDENT WORD ...doe er iets mee 🙌👍👍

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.