Redactieblog

26 reactieslaatste update:28 apr 2020

‘FDF kán de juiste toon wel vinden’

Goed stuk van Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defence Force (FDF) vorige week in Boerderij. Hij klaagt daarin dat de media, waaronder Boerderij, niet overweg kan met de ‘toon’ van de club.

Hij heeft gelijk. Al is het natuurlijk wel de vraag aan wie dat ligt. De media, of aan FDF.

Want Mark van den Oever kan het wel. Dat bleek uit zijn bijdrage in Boerderij van 16 april. Een helder stuk, waar ik het best wel mee eens was. Zonder hatelijke uithalen naar andere mensen en organisaties. Niemand werd een verrader genoemd, kortom, een waardevolle vinger op de pols van de gevaren, die dreigen.

Uitkoop veehouderijen

Zo is de uitverkoop van de landbouw me uit het hart gegrepen. Die dreigt. Met steun van het overgrote deel van het kabinet. Daar kan minister Schouten nooit tegenop. Hij brengt ook een interessant argument in stelling: in de Randstad zouden meer mensen sterven aan luchtvervuiling, dan op het platteland. Als er nog meer gebouwd wordt in het westen van Nederland neemt die vervuiling alleen maar toe. Nog meer mensen zullen als gevolg daarvan overlijden.

Uitkopen van boerderijen voor de natuur en bouwen in de stedelijke gebieden is dus slecht voor de mens. Kiezen voor de natuur is kiezen voor een mindere kwaliteit leefomgeving. Volgens Van den Oever doet de overheid dit en dat wil hij bestrijden. In het belang van de landbouwsector.

Stikstofruimte overhevelen naar de bouwsector moeten we niet willen

Stikstof

Ik kan niet beoordelen of hij gelijk heeft. Wel is de toon van zijn stuk zodanig, dat het geloofwaardig overkomt. Dat het een doel is om voor te strijden. Helemaal mee eens. Stikstofruimte overhevelen naar de bouwsector moeten we niet willen. De beperkte ruimte die er is, moet voor een gezonde landbouw in de toekomst worden behouden.

Een punt om dwars voor te gaan liggen. Op de wijze zoals FDF dat doet. Ook mee eens.

Maar dat kan niet met alles.

Van den Oever zegt dat 30 jaar overleg en een gematigde toon weinig opgeleverd heeft. Dat ben ik niet met hem eens. Naast landelijke resultaten zijn er ook de zaken in provincies en gemeenten. Die hebben zeker veel opgeleverd. Als je dat ontkent, doe je de ‘vergaderboeren’, die enorm veel werk verzetten, tekort.

In mijn beleving bestaat er een model, waarbij eerst getracht wordt te overleggen via een orgaan, dat gedragen wordt door de hele sector. Levert dat te weinig op, kan FDF in actie komen. Net zo fel als altijd. Maar wel er naast en op de juiste toon.

Verminderen stikstofuitstoot

Daarom nu een vraagje aan Mark. Hoe ga je om met de beslissing van het kabinet om voor de komende 10 jaar € 5 miljard te besteden om de stikstofuitstoot te verminderen? FDF heeft via het Landbouw Collectief het overleg met minister Schouten afgebroken. Die hadden nu de handen vrij om maatregelen te nemen. Wat ze ook gedaan hebben. Alles lijkt geregeld.

Wat doet FDF, Mark? Overleg brak je af. Overleg levert niets op. Wat doe je nu dan wel, wat resultaat scoort? Je kunt je nu bewijzen.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • wilhelmus01

  Het is net een spelletje risk
  Met als geheime missie: vernietig zoveel mogelijk boeren en vissers

 • fietskip

  Het is heel simpel, we hebben al rond de 65 % gereduceerd op eigen kosten. Het kabinet mag de andere sectoren daar op wijzen en hetzelfde van ze verlangen. Als de boeren weer meer moeten reduceren laten we onszelf niet meer met een subsidietje afschepen zeker als de andere sectoren niet al de reductie hebben gehaald. Als het kabinet dat toch wil mag van mij dan ook de samenleving de kosten daarvan betalen en niet alweer de boeren alleen. Dit omdat het in mijn ogen veel belangrijker is om de NOx te reduceren omdat dit veel meer voor natuur maar vooral de volksgezondheid zal gaan doen. zodoende hoeft het kabinet de burger niet meer voor te liegen met een schijn oplossing wat ze nu doen.

 • oeleboele

  Het kabinet moet eerst de uitstoot van andere sctoren, die nu weggezet worden voor 1% beter in kaart brengen. Pas dan mag het kabinet beslissen hoe ze het doen. En pas met geld gaan smijten.
  Let wel in de vraag die vergader boer stelt over 5 milj, is maar 2 milj voor de boeren. De rest gaat in de bodemlozeput van 'natuur'.

 • kanaal

  massaal dwars gaan liggen we zijn geen slaven.

 • Bennie Stevelink

  Let goed op hoe Vergaderboer de titel boven deze column gespeld heeft: “FDF kán de juiste toon wel vinden”. Met de klemtoon dus op “kán”.
  Dat is net als op een ouderavond de ouders van de leraar te horen krijgen: “Pietje kán het wel”. Met andere woorden: “Pietje bakt er op dit moment nog niet veel van”.

 • gjh

  Bennie jij snapt er wederom weer niets van . Het FDF doet super werk en is ontstaan omdat dat achterlijke en meelopende LTO van jou er niets van bakt. dat LTO heeft totaal geen ruggegraad en lult met links mee en daar zit een weldenkende boer niet op te wachten.

 • wruiten

  mark zet zich zelf buiten spel en sleep anderen mee

 • Bolder01

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Boerderij.nl is een professionele, serieuze website voor en over de landbouw. We zijn een community website, we hechten er waarde aan dat onze bezoekers ook hun inbreng hebben. We streven naar een goede, open discussie onder onze artikelen. Een discussie mag daarbij gerust pittig zijn, maar we gaan op ons platform wel met respect met elkaar om. De wet en algemene fatsoensnormen worden gerespecteerd en schelden of anderen zwart maken is uit den boze.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Eppie113

  Inderdaad Bennie, maar goed lezen moet je wel kunnen.

 • wruiten

  bolder de taal gebruik staat veraf van een normaal overleg p.s geen lto mensen

 • Noordam2

  Kan iemand mij zakelijk uitleggen wat er op tegen is om je uit te laten kopen, als de prijs goed is! Er zijn bedrijven in overvloed die geen toekomst hebben en waarvan de eigenaar het prima zal vinden! Welke dictator wil er voor gaan liggen? Mag iedere ondernemer dat niet zelf beslissen? En betekend minder varkens of kippen niet een gezondere markt? Denk even na voor jullie al die ongenuanceerde reacties rond sturen!

 • Attie

  Kan wel meedenken met Noordam, heb er eigenlijk ook geen moeite mee..
  Maar één ding, heb er zelf geen cent voor over, maar ja daar hebben we het collectief dan ook voor!

 • wruiten

  bolder is fan van mark

 • Mbmb

  De reacties van Bennie sla ik tegenwoordig maar over, het blijft een herhaling: de fdf kan toch niets goed meer doen, he Bennie? Voor ons heeft de fdf veel, heel veel goeds gedaan, en je hoeft het niet overal mee eens te zijn nietwaar. De uitverkoop van boeren stikstof aan vermogend partijen kan eenvoudigweg niet goed zijn voor de sector als geheel, maar voor stoppers zal de hoogste prijs toch leidend zijn. Ik vrees voor de Fenteners van Vlissingen van deze maatschappij die met grof geld boerenland en rechten opkopen en op den duur het heft van de voedselvoorziening in handen krijgen. Dit is al lang al aan de gang en het grote gels regeert nu al en dat wordt alleen maar erger. De stopper denkt een jaar of misschien twee vooruit, zij denken decennia verder. Maar de Schotten tussen de sectoren komen er echt niet want dat is de achterliggende gedachte: saneren die boeren nu de gelegenheid er is. Ik zeg: strijden tot het eind en alleen als het niet anders meer kan zo duur mogelijk verkopen.

 • Eppie113

  Noordam2
  Helemaal mee eens !

 • Bennie Stevelink

  @Mbmb, ik weet niet in welke werkelijkheid of schijn-werkelijkheid jij leeft, maar op landelijk niveau valt niets meer te strijden. Daar is afgelopen vrijdag het definitieve plan gepresenteerd. Iedereen kan vanaf dat moment met eigen ogen constateren dat het LC (FDF) niets bereikt heeft.
  Er kan nu alleen nog op provinciaal niveau wat bereikt worden. Dat moet door verstandige partijen gedaan worden die op een serieuze manier kunnen samenwerken.

  Twee weken geleden zag ik op Facebook een link naar een artikel bij Agrio. Het was een artikel van Jeroen van Maanen, onderhandelaar bij het LC namens FDF. Het was een goed, analytisch artikel waar ik ook positief op gereageerd heb. Als FDF goede dingen doet reageer ik positief, doen ze slechte dingen reageer ik negatief.

 • Bennie Stevelink

  Ik ben het met @Noordam eens, dat vooral bij de varkenshouderij, de opkoop van een deel van de sector tot een aanzienlijk lagere kostprijs zal leiden voor de blijvers. Meer moeite heb ik met opkoop van grond. Het ondermijnt de grondgebondenheid, de daaraan gekoppelde eiwitvoorziening van eigen land, de gewenste extensivering en de kringloop-gedachte.
  Opkoop van grond staat haaks op de ontwikkelingsrichting die men van de landbouw eist.

 • haj146

  MBMB inderdaad! Varkensprijs wordt er door opkoop echt niet beter op. Zolang mogelijk dwars tegen dit onzinnige beleid in!! En helpt dit niet, cashen. Loonslaaf van de kringlooplandbouw mag wel iemand anders worden. Coronacrisis kost ons nu geld maar kan ons op den duur wel eens goed voort helpen. De weelde is baas in noen dan slaat het de politici op de bol

 • boer a

  Ik begrijp die lagere kostprijs voor de varkenssector van Bennie niet, hij zelf ook niet, denk ik.
  Voer wordt duurder bij onderbezette voerfabrieken.
  Slachten wordt duurder bij onderbezette slachterijen die ook een steeds kleinere vuist kunnen maken bij de verkoop van vlees.
  Rechten zullen schaarser en duurder worden voor de blijvers als de overheid ze inneemt.
  De eisen aan de stallen van de blijvers zullen onverminderd toe blijven nemen.

 • bori

  Ja en we produceren voor een open wereldmark prijs .
  Dus de opbrengst prijzen zullen ook niet hoger worden .

 • Bennie Stevelink

  @boer a, dat zit vooral in de mestafzetkosten. Als er te weinig mest is wil een akkerbouwer nog wel een deel van de transportkosten voor zijn rekening nemen.
  Kan de mest nauwelijks geplaatst worden moet de varkenshouder de transportkosten alleen betalen.
  Kan het nog moeilijker geplaatst worden dan moet de akkerbouwer geld toe hebben voor het ontvangen van mest.
  Kan het niet meer geplaatst worden en een deel moet naar de verwerker wat €25 kost, dan gaat dat deel wat nog wel bij een akkerbouwer geplaatst kan worden óók €25 kosten.
  Een te hoge veedichtheid is zeer kostprijs verhogend.

 • Kelholt

  Ja Bennie Stevelink dus wat doe je dan als je zoals jou een te hoge veedichtheid hebt? Dan hou je wat dieren minder of je koopt wat extra grond aan. Draagt ook bij aan de onzinnige ideeën die je benoemd in @21:16

  'grondgebondenheid, de daaraan gekoppelde eiwitvoorziening van eigen land, de gewenste extensivering en de kringloop-gedachte.'

  Niemand hoeft te betalen voor mestafzet maar ieder maakt voor zichzelf het rekensommetje 'Inkomsten extra dieren - kosten extra dieren'. Als dit verschil positief is dan hou je een paar dieren extra. Blijkbaar is voor veel dierhouders de uitkomst nog positief anders dan reden er niet zoveel mesttransporten over de weg.

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, niet de intensiviteit van het bedrijf is kostprijs verhogend, maar de intensiviteit van het land of regio.
  Je kunt in Oost Europa of Amerika prima een zeer intensief bedrijf hebben in een graangebied waar graantelers met elkaar vechten om jouw mest te mogen afnemen. Dan is een intensief bedrijf niet kostprijsverhogend.

 • kleine boer

  Bennie ik kan gewoon mest aanvoeren in intensieve regio Tis zoals kelholt schrijft

 • Alco

  Prima stuk van Vergaderboer tot de laatste alinea:
  Het overleg werd afgebroken toen bleek dat het al beklonken was.

  @Bennie. Het woordje "kan" interpreteer je naar je eigen.
  Een voetballertje die goed presteert kun je ook bij zeggen "Je kán het wel hé"

  De vijf miljard hebben de blijvende boeren niets aan.
  Maar zelfs een moordende concurrentie met industrie.

  Grond van opgekochte boeren zal geen blijvend cultuur land blijven, dus geen verminderde druk op de mestmarkt.

 • bori

  Als de opgekochte grond natuurbestemming krijgt en als over een aantal jaren blijkt dat er op die grond weer een zgn. depositie stofje van uit de veehouderij neer komt ,dan zullen die bedrijven hoogst waarschijnlijk ook weer worden aangekocht.
  Conclusie :agrarische bestemming handhaven ,anders krijg je een kringloop sanering in plaats van een kringloop landbouw ,wat sommigen graag willen.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.