Commentaar

8 reacties

‘Derogatie aantrekkelijker maken’

Het is niet lastig te voorspellen dat het weer een hele toer wordt om de derogatie binnen te halen. En net als in vorige rondes is de kans levensgroot dat het nieuwe jaar straks begint zonder duidelijkheid over toekenning van deze uitzonderingspositie.

Deze keer is er wel iets bijzonders aan de hand. Het lijkt erop dat de animo voor deelname aan de derogatie aan het afnemen is. Een onderzoek hiernaar op verzoek van LNV wijst uit dat hier verschillende oorzaken voor zijn. Veranderde voorwaarden spelen een rol, zo blijkt. Het verbod op fosfaatkunstmest en de voorwaarde van 80% grasland zit een toenemend aantal veehouders dwars.

Aanpassing derogatievoorwaarden zou goed zijn

Nu doet zich een wonderlijke situatie voor. Derogatie is al sinds jaar en dag een soort van kostbare prijs die Nederland om de zoveel jaar moet bevechten in Brussel. Omdat ze zo goed is voor de Nederlandse veehouderij. Tegelijk is het kennelijk nodig de deelname aan diezelfde derogatie te stimuleren. Dat lijkt de wereld op zijn kop.

Voor de nitraatuitspoeling is grasland juist goed en mais niet. Maar voor de stikstofefficiëntie van het vee is mais juist goed. De wens om eigen eiwit te voeren, vergroot de behoefte aan andere gewassen als gras nog eens extra. Gezien die laatste punten lijkt het toch tijd om de derogatievoorwaarden nog eens goed te bekijken en te heroverwegen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Derogatie moet je krijgen in Brussel en andere landen hebben daarin een stem. Het krijgen van derogatie moet je dus gegund worden. Daarnaast is het bepalend wat Nederland zelf wil. Dat laatste is moeilijk in te schatten want iedereen weet dat de Nederlandse overheid een dubbele agenda heeft. Jokken kunnen ze ook goed in Den Haag. Voor dat je het weet schuiven ze de zwarte piet naar Brussel maar hebben ze zelf lopen klooien met de derogatie-aanvraag.

 • ptheunis501

  Afschaffen, heb je ook geen risico op onverwachte tegenvallers/boetes. Je bent overgeleverd aan de wil/ humeur van de controleur die het komt controleren

 • Sjefo

  Oppewal, je kan suggereren wat je wil maar zowel mais als gras is “de” basis van het melkvee rantsoen in Nederland.
  En de hetze tegen mais zit de Nederlandse boer al helemaal niet op te wachten.
  Gras is bij uitstek het beste voer voor melkkoeien maar wel in combinatie met mais.
  Wil je t.a.v. Gezondheid, dierwelzijn, milieu, water en luchtkwaliteit voldoen aan de vaak(te)hoge eisen die gesteld worden zal met name mais altijd mede de basis zijn van goed rantsoen .
  En daarom moet de melkveehouderij absoluut geen consessies doen t.a.v. de teelt van mais en luit en duidelijk afstand nemen van al die onzin die verteld word door de WUR Wageningen en consorten !!

 • Juist Sjefo zo is het !!

 • Alco

  We gingen toch "kringloop" ofwel terug naar "Minas".
  Of is dat woord kringloop alleen maar een propaganda term.

 • ENDE902

  @Alco
  Enkele maaden terug spraak ik een CU-gemeenteraadslid. Ik kreeg toen de indruk dat het woord "kringloop" wordt gebruikt voor het hele beleidsterrein van Mevrouw Schouten. Dus de term propaganda zit niet ver naast de waarheid.

 • Henkjan7

  Sjefo helemaal juist

 • Afschaffen maar wel meer eigen mest op eigen land.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.