Commentaar

1 reactie

‘Taaie klus taskforce verdienmodel’

Minister Schouten heeft een speciale taskforce aan het werk gezet die nieuwe verdienmodellen voor boeren moeten gaan bedenken.

Tot nu toe was kostprijs vaak leidend, maar dat moet volgens de landbouwvisie van minister Schouten de komende decennia veel meer gepaard gaan met een laag grondstofverbruik en regionale kringloop. De grote vraag is hoe boeren sneller kunnen verduurzamen en tegelijk voldoende inkomen houden. Hier is al heel veel over gezegd en geschreven, maar concreet is er nog bitter weinig duidelijkheid voor de boer die zoekt naar een stip op de horizon van zijn toekomst.

Hoe beloon je boeren voor hun inzet?

De uitdaging voor nieuwe verdienmodellen kan liggen in CO2-reductie, efficiënter eiwit van eigen bodem halen of andere afzetstromen die meer opleveren. Waar in landbouwkringen ook veel van wordt verwacht, is koolstof via gewasresten vastleggen; goed voor de bodem en het kan in potentie een enorme bijdrage leveren aan de gewenste CO2-reductie. Probleem is: hoe meet je dat en hoe beloon je boeren voor hun inzet?

Wie draait uiteindelijk op voor de noodzakelijke investeringen die boeren de komende jaren moeten doen om de gewenste circulatielandbouw aan de praat te krijgen?

Biodiversiteit opkrikken

Tot slot willen beleidsmakers ook nog eens dat boeren meer rekening houden met de natuur om de biodiversiteit op te krikken. Hier zullen nieuwe verdienmodellen ook een antwoord op moeten geven.

Wie draait op voor de kosten?

Kortom, de taskforce staat voor een uitdagende klus. En wie draait uiteindelijk op voor de noodzakelijke investeringen die boeren de komende jaren moeten doen om de gewenste circulatielandbouw aan de praat te krijgen? De rekening hiervoor zal uiteindelijk toch voor een groot deel via de retail op het bordje van de consumenten terecht moeten komen.

Dat er een omslag gaat komen is duidelijk, maar het gaat er nu om dat er haalbare, realistische verdienmodellen komen

Vertegenwoordigers taskforce

In de taskforce zitten afgevaardigden van een bank, een voercoöperatie, een boerenbelangenorganisatie en een aantal hoogleraren. Geen vertegenwoordigers dus namens de supermarkten en ook niet namens de zuivel, de suikerindustrie, de vleesverwerking en concerns als Unilever. Dat zijn wel cruciale schakels in de afzetketen voor de financiering van nieuwe, veerkrachtige verdienmodellen voor alle boeren.

Haalbare, realistische verdienmodellen

Dat er een omslag gaat komen is duidelijk, maar het gaat er nu om dat er haalbare, realistische verdienmodellen komen. Inclusief antwoord op de vraag wat wordt verstaan onder voldoende inkomen en ruimte om te investeren. Want uiteindelijk moeten boeren het ook willen.

Eén reactie

  • Kelholt

    'Tot nu toe was kostprijs vaak leidend, maar dat moet volgens de landbouwvisie van minister Schouten de komende decennia veel meer gepaard gaan met een laag grondstofverbruik en regionale kringloop.'
    Ben ik nou gek? Een lage kostprijs bereik je toch juist al met een laag grondstofverbruik en zo min mogelijk verspilling? En mest afzetten en ruwvoer aankopen in de buurt is toch altijd goedkoper dan het over grote afstanden transporteren? Denkt Schouten soms dat boeren idioten zijn?

Of registreer je om te kunnen reageren.