Redactieblog

‘Margeverbetering door samenwerkende veehouders’

Voor een betere opbrengstprijs is een front vormen en kennis delen de beste oplossing.

De volgende reactie stond vorige week onder het artikel over Albert Heijn, dat een transparante keten heeft opgezet voor 1 ster Beter Leven-eieren.

“We zeuren te veel. De wereld verandert. Consumentgericht produceren is de toekomst. De handel begrijpt dit en laat de boer ervoor opdraaien. Beter ware het indien de boeren er zelf werk van maakten en de marge voor zichzelf hielden.” De auteur van deze reactie noemt zich Eierboer Zuid.

1 ster Beter Leven-eieren van Brabants pluimveebedrijf met overdekte vrije uitloop - fotograaf: Bert Jansen.
1 ster Beter Leven-eieren van Brabants pluimveebedrijf met overdekte vrije uitloop - fotograaf: Bert Jansen.

Spijker op z’n kop

Eierboer slaat de spijker op z’n kop. De wereld verandert razendsnel en digitalisering maakt transparant werken een eitje. De kloof tussen landbouw en maatschappij is echter enorm. Maatschappijgericht produceren met oog voor dierenwelzijn en milieu is daarom belangrijk.

Maar dat moet je wel laten zien. Om als veehouderij draagvlak te houden, is het daarom goed dat Albert Heijn zijn eierketen inzichtelijk maakt voor de consument. Dat is gebeurd met eieren, maar gaat op termijn ook gebeuren met varkensvlees.

De spelregels zijn vastgelegd door de bedenkers en die zullen geen zin hebben om invloed in te leveren

Albert Heijn bepaalt, samen met de handel. Dat is logisch, zij nemen immers het initiatief. Dat is ruim 10 jaar geleden begonnen met 1 ster-varkensvlees van het Beter Leven-keurmerk. Een initiatief van Dierenbescherming, Albert Heijn en Vion.

Als veehouder heb je achteraf weinig invloed meer op de prijs en de spelregels. Die zijn vastgelegd door de bedenkers. De initiatiefnemers zullen geen zin hebben om invloed in te leveren.

Varkensvlees met het Beter Leven-keurmerk in het Albert Heijn-schap - foto: Roel Dijkstra.
Varkensvlees met het Beter Leven-keurmerk in het Albert Heijn-schap - foto: Roel Dijkstra.

Beter omarmen dan klagen

Klagen over deze ketens is weinig zinvol. Bij deelname aan een dergelijk concept is het het beste dit te omarmen en proberen tegen de laagst mogelijke kostprijs de maximale prijs te beuren.

Als producenten is het wél mogelijk om elkaar te informeren en overproductie te voorkomen, met prijsdruk tot gevolg. Een andere reageerder zegt weer dat er veel wintergartens worden gebouwd. Het aanbod 1 ster Beter Leven-eieren zal groeien als deze bewering juist is.

Het is daarom logisch als veehouders zich zouden organiseren en een font vormen. Dan kun je marktkennis uitwisselen en voorkomen dat er te veel eieren of vlees wordt geproduceerd voor een bepaalde deelmarkt.

Er zijn mogelijkheden om de positie van de boer in de keten te verbeteren

Hier ligt een schone taak voor bijvoorbeeld de Producenten Organisatie Varkenshouderij en de belangenbehartigers voor de pluimveesector. Er zijn mogelijkheden om de positie van de boer in de keten te verbeteren.

Kennis delen en samen een vuist maken is een manier. Het beste is zelf een keten in de benen te zetten. Dat bepaal je als veehouders de koers. Maar dat vraagt doorzettingsvermogen en kost heel erg veel tijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.