4 reacties

‘Behoud boerenlandvogels vraagt meer evenwicht’

Boerenlandvogels hebben het zwaar. Voor een echte ommekeer in hun situatie moet met een aantal heilige huisjes worden afgerekend, zegt Jan Bloemerts.

Dat het slecht gaat met de boerenlandvogels was bekend. Al jarenlang zien we van oorsprong voorkomende weide- en akkerlandvogels in kleinere getale en soms zelfs geheel uit het landschap verdwijnen. Grutto’s, wulpen, patrijzen ... ik zie ze hier niet meer.

Onlangs kwam Vogelbescherming Nederland met een brandbrief over de achteruitgang van de boerenlandvogels. Dramatische cijfers die veelal een dalende tendens laten zien. De brandbrief ging gepaard met een oproep richting de provinciale politiek om voor de komende bestuursperiode keuzes te maken. De partijprogramma’s van de Drentse partijen de afgelopen periode doorlezende, is het urgentiebesef bij de huidige partijen nog niet uitermate groot.

Lees verder onder de tweet.

De door de Vogelbescherming aangehaalde oorzaken van de achteruitgang werden door de traditionele kampen op hun eigen wijze geïnterpreteerd. ‘Pesticidegebruik en overbemesting’ versus ‘pak eerst de predatoren maar eens aan’ en alles daar tussenin. Een houding waarin met name het eigen gelijk voorop staat, maar waarmee het gewenste doel in dit stadium niet is geholpen.

Mooie initiatieven kunnen rekenen op de geijkte reacties

In Drenthe namen Provinciale Staten enkele jaren geleden een motie aan die opriep de achteruitgang van de boerenlandvogels te stoppen. Vele partijen uit het veld hebben zich hieraan geconformeerd en zijn in het Drentse Erm aan een tafel beland. Van hieruit is het zogenoemde Erm-beraad ontstaan. De vogelaars, tellers, vertegenwoordigers van de terreinbeherende organisaties, landbouw, jacht, provincie en natuureducatie samen aan een tafel. Ieder met hun eigen inzichten, maar met een gezamenlijk doel. Er wordt gepraat en de vele dilemma’s en ervaringen, die best vaak moedeloosheid opleveren, in broedresultaat worden gedeeld.

Er zijn enkele initiatieven in het veld genomen waarbij enkele een voorzichtig positief verloop kennen. Vooralsnog met de meeste aandacht voor een aantal kerngebieden, waar het perspectief voor de korte termijn het gunstigst is. Met monitoring en biotoopverbetering in het veld, maar ook met verruimde ontheffingsverlening voor gebruik van de lichtbak voor bejaging van de vos.

Er moet door de boer een belegde boterham verdiend kunnen worden

Nadat het alarmerende bericht van de Vogelbescherming in het nieuws kwam, waren de reacties uit de traditionele hoeken weer voorspelbaar. De een die de reguliere landbouw op de schop wil, de ander die bovenal wil beginnen met aanpak van de predatoren. Het regende weer verwijten, ‘the same old song’. Zijn we dan nu op een punt beland dat we het verdwijnen van de vele hier eeuwenlang voorkomende boerenlandvogels moeten accepteren? Behoren wij tot een van de laatste generaties die zijn opgegroeid met deze mooie vogels en zullen de landerijen slechts met gans en hier en daar een ooievaar worden bevolkt? Ik wil het niet accepteren.

Lees verder onder de foto.

Behoud van boerenlandvogels vraagt om evenwicht in het veld, zegt Jan Bloemerts. - Foto: René den Engelsman
Behoud van boerenlandvogels vraagt om evenwicht in het veld, zegt Jan Bloemerts. - Foto: René den Engelsman

Om vogels te beschermen zal een en ander moeten veranderen

Er wordt veel gesproken. De intenties zijn goed, maar voor een echte ommekeer moet wel met een aantal heilige huisjes worden afgerekend. Er zal meer evenwicht in het veld moeten komen. De biotoop, de omstandigheden voor deze insecteneters, moet beter worden. Meer afwisseling in grasland en variatie tussen gewassen en landschapselementen. Sommige gebieden zullen vernat moeten worden. Er zal een veel ruimhartiger en samenhangende aanpak van predatoren moeten komen. Er zal ook in bepaalde gebieden moeten worden geaccepteerd dat deze vanwege inrichting van het landschap en omgeving ongeschikt zijn. Innovatieve mogelijkheden moeten meer worden benut. En, niet onbelangrijk, er moet door de boer een belegde boterham verdiend kunnen worden.

Laatste reacties

 • Sjefo

  Er zijn legio landen waar vogels die wij hier beschermen en boeren de schuld geven dat het aantal terug loopt worden bejaagt (afgeschoten)
  En de honderdduizenden ha aangekochte landbouw grond door natuurbeschermings organisaties door eenzijdig beleid geen weidevogel meer te zien is ,over diversiteit gesproken , ga bij die organisaties lope kloten
  I.p.v. altijd en overal de schuld van te geven .

 • Alco

  HET IS ZO SIMPEL.
  Er zijn zoveel landbouw percelen die alle voorzieningen hebben om weidevogels te voeden en te beschermen.
  MAAR OOK DAAR HOLT HET ACHTERUIT.
  Alleen waar predatoren al dan niet illegaal worden geweerd kunnen we nog genieten van deze prachtige weidevogels.
  De hele column hierboven is weer een echt iets van LTO.
  Condomologie ( Veel praten maar niets zeggen) .

 • farmerbn

  Als je een fiat hebt maar je wilt voor hetzelfde geld een mercedes dan kun je de politiek vragen om mercedes te verplichten een mercedes te leveren voor de fiatprijs. Zo gaat het eigenlijk ook met de weidevogels.

 • DJ-D

  Hoe is het mogelijk dat een ooievaar nog subsidie krijgt?

  Hoe kan het dat marters nog beschermd zijn?

  Waarom mag er nog steeds niet overal gejaagd worden op de vos?

  Heeft u de antwoorden Jan?

  En wat is er voor nodig om dit mogelijk te maken? Paar handtekeningen?

Of registreer je om te kunnen reageren.