Expertblog

5 reacties

‘Boer zelf laten bepalen hoe doel te halen’

Er is geen besef van de praktijk, de politiek grijpt te snel naar ‘makkelijke oplossingen’.

Deze week stond de achteruitgang van de insectenpopulatie weer volop in de media. Achteraf blijkt dat er nogal wat kritiek bestaat op het onderzoek. Daarnaast is een van de conclusies dat er meer onderzoek nodig is naar wat de daadwerkelijke oorzaak is. Gedacht wordt aan de kleiner wordende leefomgeving voor insecten door steden, wegen en landbouw als belangrijkste oorzaak. Op sociale media en in de politiek heeft iedereen zijn conclusies klaar. De landbouw moet omschakelen naar biologisch of natuurinclusieve landbouw.

Is het allemaal zo zwart-wit? We zijn verslaafd aan snelle en makkelijke oplossingen. Dan kunnen we weer lekker slapen, opgelost! De werkelijkheid is vaak veel genuanceerder. Op sociale media en in de politiek hebben we daar een hekel aan. Alles moet in slechts enkele regels gezegd kunnen worden. Dat het verhaal niet rond is maakt niet uit. We hebben ons hart gelucht.

Insecten

Terug naar de insecten. Ecologen geven aan dat de meeste insectensoorten (overigens ook dier- en plantensoorten) zo kwetsbaar zijn, dat ze alleen kunnen overleven in een natuurlijke leefomgeving. Deze insecten kunnen in geen enkel landbouwmodel overleven. Immers, ook de natuurinclusieve landbouw, biologisch of biologisch dynamische landbouw grijpen in in de natuur en verstoren de natuurlijke leefomgeving van veel insecten. Daarentegen is de voedselproductiviteit van dit landbouwmodel kleiner dan die van de meer intensievere landbouw. Met andere woorden, het landgebruik is groter waardoor de natuurlijke leefgebieden van de meeste insecten meer onder druk komen te staan.

Voor mij bestaat er geen perfect landbouwmodel

Impact op mens, dier en milieu

Ik ben niet voor of tegen gangbare of biologische landbouw. Voor mij bestaat er geen perfect landbouwmodel. Elk model grijpt in in de natuur en heeft een impact op mens, dier en milieu. Elk model heeft zijn voor- en nadelen. Bovendien zijn de verschillen tussen bedrijven enorm groot. Vandaar dat ik het onzin vind om het ene landbouwmodel moreel boven het andere te stellen. We moeten juist van elkaar leren. Het gaat om de werkelijke impact die elk bedrijf heeft op mens, dier en milieu en hoe we die impact kunnen minimaliseren. Kortom, het doel moet leidend zijn, niet het middel.

Nieuwe landbouwbeleid

Deze overtuiging vormt een rode draad in mijn werk in het Europees Parlement. Het nieuwe landbouwbeleid moet boeren niet verplichten starre maatregelen uit te voeren, zonder dat er gekeken wordt wat de daadwerkelijke effecten daarvan zijn. Juist andersom, boeren moeten zelf kunnen bepalen hoe ze bepaalde doelen kunnen behalen op hun bedrijf. Zij weten immers het beste wat op hun bedrijf werkt. Een ander voorbeeld is het verbod van de pulsvisserij deze week. In de oorspronkelijke wetgeving stond dat nieuwe vistechnieken toegelaten worden als die een bewezen positief effect hebben op milieu en ecologie. Helaas is er door tussenkomst van de ‘makkelijke oplossingen politiek’ een bijzin bijgeschreven: ‘alle vistechnieken behalve de puls’.

Overigens maken niet alleen de ‘natuurgekkies’ zich schuldig aan deze makkelijke oplossingen. We zien het ook binnen de fosfaatdiscussie of het wolvendebat. Zonde, want de makkelijkste weg is in de praktijk vaak te kort door de bocht.

Lees ook: Meer leven in de brouwerij gewenst

Laatste reacties

 • ghsmale

  Zolang de doelen ergens op gebaseerd zijn en dus werkelijk wat bijdragen,
  kunnen de boeren deze doelen halen.
  Maar in werkelijkheid slaat de politiek door, en worden er elke keer weer nieuwe
  regels voor de landbouw bedacht, die niet niets bijdragen aan het milieu omdat daar niet het probleem licht.

 • Zuperboer

  De ervaring die binnen landbouw, visserij en industrie aanwezig is wordt genegeerd. Door de komst van Internet galmt het van de loze kreten, vooral door diegenen (daar behoor jij helaas ook toe Jan Huitema) die de praktijk niet door en door meer kennen, maar te pas en te onpas met hun meningen klaar staan.

 • Broer

  Zuperboer, u doet Jan Huitema te kort.

 • Leo Tholhuijsen

  <>

 • ENDE902

  We kunnen Jan maar beter rugdekking geven, want hij weet op diverse dossiers in essentie nog wel, waar het over gaat.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.