Commentaar

25 reacties

‘Stikstof: de goede kant op in kleine stapjes’

Weer een belangrijke stap gezet: beweiden en bemesten niet vergunningplichtig.

Commissie Remkes onderbouwt nu wat minister Schouten eerder deze week al aankondigde. Daarvoor al kondigde ze aan de PAS-meldingen te gaan legaliseren. Zo is er zicht op een oplossing voor 2 van de meest bizarre kanten van de stikstof-impasse.

Uitrijden mest

Het is mooi om te zien hoe Remkes met een gedegen verhaal weerwoord biedt aan de pietluttigheid van de uitspraak van de Raad van State. Beweiden is wat emissie betreft altijd gunstiger dan op stal houden en mest wordt nu zoveel efficiënter uitgereden dan 20 jaar geleden dat ook mest uitrijden in principe geen juridisch probleem meer is. Iedereen wist dat al, maar nu staat het ook in een heus advies.

Spoedwet is zeker niet de laatste stap

Spoedwet aanpak stikstof

Maar de vis is nog lang niet op het droge. Aan minister Schouten de lastige uitdaging om de goede voornemens rechter-proof te formuleren. Voorgangers van haar faalden daar jammerlijk in, met de huidige impasse en commotie tot gevolg. Met haar spoedwet heeft ze een stap gezet, maar dat is zeker niet de laatste.

Vergunningplicht bouwland

Er is nog een reden de vlag binnen te houden. Veehouders die op voormalige akkerbouwgrond boeren, krijgen wellicht wél vergunningplicht voor bemesten. Te gek voor woorden natuurlijk. Aan de provincies om dit glad te strijken via de toverformule ‘gebiedsgericht beleid’.

Kortom, het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet.

Laatste reacties

 • bankivahoen

  Hoe en wanneer is het mogelijk om nh3 te gaan verleasen? Dit was ook afgesproken in het overleg maar je hoort er niets van.

 • Kringloopboer

  @bankivahoen . Dat is niet in het belang van het agro industrieel complex .
  Daar houdt de boer geld aan over hun niet.
  Dus ik zou het nog maar een keer bij de bouw aankaarten.
  Gr kringloopboer

 • Axl

  En straks extra inkomen door verhuur of verkoop van amoniak uit de latente ruimte.
  Misschien brengt het stikstof gedoe nog voor veel boeren extra inkomen

 • wruiten

  ja vast

 • Kringloopboer

  Dat zou een hele goede zaak zijn .
  Kan een boer ook makkelijker voldoen aan alle stikstofnormen door extensievering zonder dat het hem geld kost .
  het verdienmodel wordt alleen anders .
  Vooral als de staat de urgenda zaak verliest .
  Uitspraak in cassatie over een half uur .
  Als de staat verliest zijn de gevolgen groot ook voor de bio industrie.
  Gr kringloopboer

 • D. de Jong

  Extra inkomsten is koren op de molen van de supers. Kunnen we de prijzen mooi laag houden.

 • Kringloopboer

  Nou de staat heeft verloren in de urgendazaak .
  de staat moet nu de co2 uitstoot vanaf Nederlands grondgebied voor eind 2020 met tenminste 25% t.o.v. 1990 reduceren .
  En we zitten pas op 15%.
  Gr kringloopboer

 • JanJDekker

  En weer krijgen de boeren hun zin. En weer is het niet genoeg: men wil geen vergunningplicht voor het vervuilen, verzuren en vermoorden van akkerland. Nou, haal de trekkers maar weer van stal. Toch weining te doen deze winter (bron: een akkerbouwer uit mijn dorp). En weer lekker ambulances van de weg drukken met mensen in levensgevaar.
  Ach, de steun voor de boeren wordt al minder en minder. Het duurt niet lang meer voordat ook CDA en VVD in gaan zien dat het "opkomen voor de boer" alleen maar betekent opkomen voor een goed inkomen voor 1% van de bevolking die 60% van het land in bezit houdt.

 • Kringloopboer

  @ j dekker je moet gevolg en oorzaak niet door elkaar halen de meeste boeren zijn zet bazen van de industrie .
  Wie denk jij nou wie al die kosten voor de demonstratie.s allemaal betaald .
  Organiseer maar eens een evenement voor 10.000 mensen ( dat kost bakken geld en personeel .
  Zij hebben ook het grootste belang dat de productie op het huidige nivo blijft.
  Gr kringloopboer

 • Kringloopboer

  Nu de de urgenda zaak door de staat verloren is .
  Heeft de bio industrie er nog een probleem bij .
  Ik denk ook dat het huidige landbouw systeem .
  In nl niet langer houdbaar is .
  Gr kringloopboer

 • massy

  JanJDekker, wat heb jij eigenlijk voor werk gedaan want je kan natuurlijk een bevolking groep overal de schuld van geven maar zeg eerst maar eens wat je zelf voor de maatschappij betekent hebt en dan praten we verder. en hoeveel akkerland heb je zelf dan.

 • JanJDekker

  @massy
  En.... daar gaan we weer! Weer een reactie die op de persoon speelt in plaats van de inhoud. Nou ja, een goede aanwijzing dat iemand geen argumenten heeft.
  Alle respect voor jullie als mens en als boer, maar in de afgelopen week heb ik geconstateerd dat het vermogen tot argumenteren en discussiëren van de gemiddelde boer niet erg hoopgevend is. Misschien moeten we maar overgaan tot plan B: nationalisatie van alle landbouwgrond. Weer uitgeven in pacht, onder conctractuele voorwaarde van verantwoord mest- en biodiversiteitsbeleid. Compensatie in de vorm van een lage pacht canon. Wie niet horen wil moet maar voelen.
  En misschien wordt het tijd het leger eens in te zetten tegen de trekkerterreur.

 • farmerbn

  Dekker wil wel heel graag het land van de boeren afpakken. Welke frustatie heeft hij? Een jaartje Noord- Korea is misschien nodig om hem beter te maken.

 • veldzicht

  Ach reageer toch niet op die janjdekker.Hij zal wel uit de dierenactivisten of Partij vd Dieren hoek komen en die worden nu eenmaal niet gehinderd door enig gebrek aan kennis.Gewoon laten kletsen je schouders ophalen en verder gaan met eerlijk en betrouwbaar voedsel produceren zo dat jantje zijn buikje weer lekker rond kan eten voor weinig,ondankbare mensen blijf je toch wel houden gelukkig is dit maar een kleine minderheid.

 • Gat

  Succes met boeren janjdekker met je communistisch gedachtegoed. Ga emigreren naar china of rusland. Ga daar wonen, heb geen lesje boeren nodig van een leek

 • Kringloopboer

  @ j dekker dat plan B gaat hem niet worden EU wetgeving .
  Maar een mening van wie ook wordt altijd gevormd uit de info die hij of zij tot zich neemt .
  En de info die de meeste boeren krijgen komt uit de hoek van het agrarisch industrieel complex.en de banken
  En die prediken altijd MEER voor minder geld .
  Nu dat systeem wat 50jaar gewerkt heeft onder druk staat .
  Zien ze geen uitweg .
  De banken en het agrarisch complex moet het aan hebben ,zien komen want zolang lopen de rechtzaken al wel.
  maar Die hielden de kiezen op elkaar .
  En spelen nu de vermoorde onschuld .
  En spelen de zwarte piet door naar de politiek.
  Gr kringloopboer

 • Kringloopboer

  Let maar op hoe ze uitleg gaan geven aan de uitspraak in de urgendazaak

 • Jaap39

  @JanjDekker
  U verwijst naar een communistische staat. Wat een dramatische kijk heeft u op de zaak.
  U streeft er naar dat er nog meer honger komt in de wereld? Het communisme heeft never nooit gezorgd voor voldoende voedsel.

 • Noordam2

  Ha Ha die meneer Dekker, hij heeft informatie van een akkerbouwer uit zijn dorp. Meneer Dekker woont echter in Amsterdam aan de grachtengordel. Met zijn vrienden aan het doorzakken kwamen ze op het idee om die boeren eens flink op stang te jagen! Neem nog een biertje 🍺

 • melkveehouder .

  @Noordam2. 👍

 • melkveehouder .

  @Johan Oppewal. Misschien kun je mij en de andere lezers uitleggen hoe we die toezegging moeten begrijpen? Ik meen me te herinneren dat de regering reeds in wetgeving had vastgelegd dat bemesten en beweiden uitgezonderd was van vergunningplicht. Vervolgens is dit kennelijk afgeschoten door de Raad van State. Waar zit het verschil c.q. wat is de houdbaarheid van deze toezegging?

 • Marowak

  Kleine stapjes bij stikstof maar de regering moet grote stappen maken in terugdringen co2, aangezien ze zijn teruggefloten door uitspraak van de hoge raad. Minister schouten zei het word een hete herfst maar het kon wel eens omslaan naar een barre wintertocht

 • Mbmb

  Dekker laat zich kennen, nietwaar. Want het grondbezit, daar gaat het om in (ultra)linkst kringen. Ze kunnen het niet uitstaan dat de boeren grond in bezit hebben wat niet zomaar gebruikt kan worden voor allerlei geldverslindende linkse doeleinden. Klaver zegt het niet, maar het liefst zou hij ook al het land van de boeren afpakken. Hij zal wel beginnen met het demonstreren met trekkers te proberen te verbieden. Ja zo gaat het in de linkse heilstaat, Dekker, veel plezier ermee.

 • Alco

  Er wordt de boeren onzin opgelegd en dat wordt dan onder druk gedeeltelijk weer afgeblazen en dat noemen ze dan een stap in de goede richting.
  Negeren die hele ecologische zooi.

 • melkveehouder .

  @Mbmb. Natuurlijk gaat het ze om de grond. Kunnen ze klimaatbossen voor CO2 binding aanleggen en centjes vangen van het bedrijfsleven. Cees Veerman (onder wiens Ministerschap de Natura 2000 gebieden zijn aangewezen) wil niet voor niets nieuwe landbouwgebieden aanwijzen waardoor boeren met 1/3 van het huidige areaal toe zouden kunnen.

  Ze zagen in Den Haag de Urgenda uitspraak wel aankomen, en het had hen goed uitgekomen als de veestapel gehalveerd had geworden. Dan hadden ze nu aan de wettelijk vereiste CO2 reductie voldaan.

  Maar ze hadden niet gerekend op het taai verzet van de boeren waardoor de Nederlandse overheid nu een stikstof en een CO2 probleem heeft. Vanaf 1990 heeft de Nederlandse veehouderij al zo flink gereduceerd dat zij aan de doelstellingen heeft voldaan. Alle leugens van de overheid ten spijt.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.