12 reacties

‘Omarm de huidige groengas-ondernemers’

Biogas verdient meer ondersteuning van de overheid, betoogt Erik Brouwer van de Biogas Branche Organisatie.

Er wordt veel gediscussieerd over het vergroten van de productie van duurzame energie. Zo is er een grote behoefte aan meer groen gas/biogas, dat nu al met 7,5% een substantiële bijdrage levert aan de duurzame energieproductie. Bovendien is groen gas leverancier van duurzame moleculen die onmisbaar zijn in onze toekomstige energiemix, die niet uit zon en wind gehaald kan worden. Die produceren tenslotte alleen elektronen.

Er moet meer focus komen op dat wat binnen handbereik ligt

Als we als maatschappij de duurzaamheidsambities serieus nemen, verdient groen gas daarin een nadrukkelijke rol en moeten we nu echt werk maken van het ondersteunen van de ondernemers die ‘het in de markt moeten doen’! Te veel nemen we de vlucht naar voren en zoeken we de oplossing in nog niet uitontwikkelde technieken, zoals vergassing en waterstof. Er moet meer focus komen op dat wat binnen handbereik ligt.

Verkeerd signaal co-vergisting

Het overgrote deel van de groen gas/biogas-productie in Nederland komt van ondernemers die een co-vergistingsinstallatie exploiteren. De biogasmarkt is nog steeds in ontwikkeling, maar het is wel een bewezen technologie die voorhanden is en op vele locaties in Nederland reeds wordt toegepast. En ja, niet alles loopt zoals gewenst en er zijn helaas ook incidenten. De vraag is echter of het daarom slim is om afscheid te nemen van co-vergisting. Iets dat eigenlijk ingezet is door de covergistingscategorie uit de SDE+ regeling te halen. De overheid geeft hiermee een verkeerd signaal af.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Duidelijk is dat het produceren van duurzame energie nog steeds niet zonder subsidie kan. En het toekennen van subsidie maakt dat er strenge controle door de overheid vereist is. Echter, het stopt niet bij alleen maar controleren. Overheid en bedrijfsleven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Nieuwe duurzame energiemarkt ontwikkelen

Het ontwikkelen van een nieuwe duurzame energiemarkt gaat niet vanzelf. Dat hebben we ook kunnen zien bij de ontwikkeling van wind op zee. Daar was aanvankelijk ook het idee dat ‘de markt het moest doen’, maar dat bleek te ingewikkeld en de overheid heeft daarom het voortraject van de ontwikkeling naar zich toegetrokken. Ze heeft de ruimtelijke vraagstukken, vergunningen en stroomkabel van zee naar land geregeld en toen een tender uitgezet waarop de markt kon inschrijven.

Gekozen aanpak werkt niet

In feite heeft groen gas op land een vergelijkbare problematiek. We moeten constateren dat de gekozen aanpak niet werkt. Nu moet een ondernemer geheel voor eigen risico het voortraject ontwikkelen en de kosten daarvoor dragen. Als alles vergund is, kan de ondernemer een aanvraag indienen voor de SDE+ subsidie. Omdat die uitgaat van een techniek neutraliteit en kostenefficiëntie, is het maar zeer de vraag of SDE+ wordt toegekend.

Veelvoud van controlerende instanties

We constateren dat vanwege te hoge aanlooprisico’s het aantal nieuwe initiatieven opdroogt. En als het toch gelukt is om een SDE+ te verkrijgen en de exploitatie wordt opgestart, krijgt de ondernemer te maken met een veelvoud van controlerende instanties die allemaal vanuit hun eigen verantwoordelijkheid kijken naar de exploitatie van een biogas installatie.

Voor ondernemers is het nagenoeg een onmogelijke opgave om aan deze verschillende geïnterpreteerde en soms conflicterende regelgeving exact te voldoen

Met als gevolg dat regels op diverse manieren worden geïnterpreteerd. Voor ondernemers is het nagenoeg een onmogelijke opgave om aan deze verschillende geïnterpreteerde en soms conflicterende regelgeving exact te voldoen.

Langere ontwikkeltijden

Volledig nieuwe initiatieven van de grond trekken vergt, gezien de maatschappelijke weerstand, veel langere ontwikkeltijden. Ook is het niet duurzaam bestaande installaties in de kou te laten staan, wat gebeurt als er geen SDE+ verlengde levensduurregeling voor co-vergisting komt. Slecht voor de ondernemer, maar zeker ook voor de maatschappij, want in feite hebben beide hierin veel geld gestoken. Daarnaast is er grote behoefte aan transitiebeleid om te komen van een subsidie gedreven systeem naar marktwerking. En dat kan de markt niet alleen.

Professionalisering

Om de gewenste productiegroei te realiseren en een professionaliseringsslag te maken, zal de overheid de sector meer moeten helpen. Er is behoefte aan een (onafhankelijke) autoriteit die zowel de ondernemers als ook de diverse overheidsinstanties kan faciliteren en verbinden. Faciliteren in het beter exploiteren van installaties en verbinden in het beter op elkaar afstemmen van regelgeving. Help de sector te professionaliseren en te groeien via innovatie in techniek, maar vooral door te innoveren in samenwerking en organisatie. Dit vraagt om een extra investering, maar vooral ook een echt strategische keuze.

Laatste reacties

 • Almagro

  " wij van wc-eend "

 • Zuperboer

  Zo'n vergister is toch een kaskraker, subsidie of niet?

 • De oude systemen heeft menig boer de das om gedaan, nog worden en dagelijks installaties stilgezet.
  De nieuwere systemen hebben ook nog veel kinderziektes en zijn als boer zelf nauwelijks te financieren, met hulp van RFC lukt dit nu wel maar of dat dan weer de bedoeling is #$$$$ ??
  Als de lak nog steeds (veel) duurder is dan de brief dan is het toch ook de vraag of het wel zin heeft.
  De giga windmolens op zee kunnen door hun omvang nu prima zonder subsidie draaien maar lelijk blijft het.
  Kernenergie lijkt dan de minst slechte keuze......
  vr gr René

 • Axl

  Biogas word in duitsland steeds meer ingezet in de momenten dat er geen wind en zon is.
  Met grotere gasopslag en grotere motoren kunnen ze in korte tijd veel stroom produceren.
  En biogas kun je op een plek zetten waar veel stroom nodig is dan lopen de stroomnetwerkkosten niet zo uit de hand wat nu door wind energie aansluitingen wel gebeurd over de ingrepen in natuur door al die kabels nog maar niet te praten

 • Zuperboer

  Hoe zit het met de bemestingswaarde van die mest? We willen terug naar kringlooplandbouw, dan hebben we de meststoffen hard nodig lijkt me. Techniek is mooi, maar het moet geen doel op zich gaan vormen. Als we plantaardige produktie kunnen creeeren i.p.v. energie dan blijven we dicht bij de basis van de landbouw. Thorium-centrales ontwikkelen lijkt me een betere zaak om vol voor te gaan. En wie met mest wil experimenteren ga je gang, maar wel als échte ondernemer dus 'voor eigen kop'!

 • wadevries

  Mestvergisting is een vergissing

 • Schrauwen Landbouw

  Met mest breng je organische stof (koolstof) in de grond, grond houd dus de CO2 vast en wordt weerbaarder voor de gevolgen van de klimaatverandering. Als je de mest eerst door een vergister jaagt dan blaas je de CO2 de lucht in.

 • Firma Vellenga

  Is het systeem niet achterhaalt? Krijg het gevoel dat ze willens en wetens dit systeem maar overeind willen houden terwijl er in het verleden al veel boeren mee gestopt zijn. Het was een mooie uitvinding maar denk niet rendabel voor de boer. Persoonlijk zie ik meer in investeren in onderzoek naar de "batterij" die de pieken van zonnepanelen en windmolens kan opvangen. (Ook kleinschalig op bedrijf)

 • mtsniehof

  Hier in NO-Twente is gisteren in Noord-Deurningen het biogas netwerk officeel geopend, daar leveren 6 veehouders gas aan twee industriële afnemers. Er is ook al onderzoek gedaan om dat netwerk uit te breiden, helaas door de stikstof crisis worden geïnteresseerde veehouders huiverig ivm aanpassen stallen en bijbehorende NB vergunning. Zie <>

 • Almagro

  @Firma Vellenga, investeren in opslag van zelf geproduceerde stroom welke op moment van produceren over is lijkt een heel rendabele optie. Op ons bedrijf slaan we het overschot aan energie op in water om het op een later tijdstip in te zetten. Relatief goedkoop en duurzaam.
  <>

 • agratax(1)

  Biogas installaties hebben hun voordeel, maar weet wel dat ze grondstoffen gebruiken die groeien op grond waar anders voedsel kan groeien en ze groeien niet zonder (kunst)mest. Wensen we als burgers dat vee in aantal moet krimpen, dan komt er minder afval (mest) uit de stal en daarmee is de biogas nog meer aangewezen op energie gewassen. Ik zie niet hoe de mensen op rendabele wijze via biologische landbouw hun biogasinstallatie willen exploiteren.
  Ik kan helemaal meegaan met Zuperboer en heb het idee dat een Thorium centrale op termijn goedkoper is dan alle andere energie vormen die we nu najagen. Bij alle kosten voor zon- en wind energie is geen kostenpost voor het opruimen van de panelen of turbines. Laat we nu niet een nieuw financieel en milieu debacle maken net als bij het Asbest of kerncentrales.

 • Firma Vellenga

  Almargo, daar had ik dus nog nooit van gehoord. Dat lijkt mij nu een goede investering. Ik zal anderen aanraden daar eens naar te kijken. Voor ons zelf is het niet van toepassing daar wij verwarmen door een systeem met afkoeling koemelk/energie om simpel te zeggen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.