Redactieblog

7 reacties

‘Intern en extern salderen werkt prima bij stikstof’

Het gevolg van de RvS-uitspraak is bekend: projecten liggen stil. Hoe kan dat worden opgelost?

De stikstofcrisis is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Vervolgens komt de Commissie Remkes met voorstellen om de stikstofemissies (en dus -deposities) te verlagen. Ook het kabinet en de provincies werpen zich daarop. De stikstofuitstoot moet omlaag, vindt iedereen.

De uitspraak gaat echter helemaal niet over het verlagen van de stikstofniveaus, maar over het niet verhogen daarvan. Dat is iets heel anders.

Habitatrichtlijn biedt kader voor oplossing

Daarom was het PAS in strijd met de Habitatrichtlijn, die voorzag immers in zo’n verhoging, zonder dat compensatie zeker was. Het gevolg is bekend: projecten liggen stil. Hoe kan dat worden opgelost? Ook daar biedt de Habitatrichtlijn een duidelijk kader: projecten die significante effecten op natuurgebieden hebben kunnen toch doorgaan als er geen alternatieven zijn, er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn en als er gecompenseerd wordt (de ADC-toets).

Lees ook: Zo zit dat met die nieuwe stikstofregels

Verhoging stikstofdepositie compenseren

Voor veehouders is dit geen oplossing: een gewenste uitbreiding zal geen dwingende reden van groot openbaar belang opleveren. Ook een aantal andere projecten – zoals de grand prix van Zandvoort – zullen deze toets niet kunnen doorstaan. Een aantal andere wellicht wel, zoals woningbouwlocaties of de verbouwing van het Binnenhof.

Waar het dan op aankomt, is: kan een verhoging van die stikstofdeposities worden gecompenseerd? Zou men bij een woonwijk de (kleine) toename van de depositie in de omgeving kunnen compenseren door een veehouderij op te kopen of de snelheid op een nabijgelegen weg te verlagen?

Zelfs als alle veehouders verdwijnen zal de depositie niet zover dalen dat aan die kritische waarden wordt voldaan

Het staat vast dat onze Natura 2000-gebieden overbelast worden met stikstofverbindingen, hoe je ook rekent. Voor stikstofgevoelige gebieden zijn kritische depositiewaarden vastgesteld. De bestaande deposities overtreffen deze waarden, soms met een factor tien. Er is dus zeker reden om de deposities te verminderen met maatregelen.

Maar daarmee trekt het de noodzakelijke projecten niet los. Zelfs als alle veehouders verdwijnen zal de depositie niet zover dalen dat aan die kritische waarden wordt voldaan. Dus kunnen die projecten alsnog niet zomaar worden vergund en zal toch nog een ADC-toetsing moeten plaatsvinden. En dan wordt compensatie al heel moeilijk. Immers: we hebben dan de snelheid al verlaagd, vliegtuigen uit de lucht gehaald en boerderijen geëlimineerd.

Mijn advies

Mijn advies: schrap projecten die geen groot openbaar belang dienen, ga voor de andere projecten compensatie zoeken, en kom pas later met passende generieke maatregelen. Boeren kunnen terugvallen op wat voor het PAS ook al gebeurde: intern of extern salderen. Dat werkte prima, en kan ook voor belangrijke projecten goed werken.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • djschoonman1

  Eindelijk een duidelijk op waarheid gestoeld verhaal, zo staat het in de PAS opgeschreven. Op deze wijze kunnen we weer vooruit.

 • husky

  dat stikstofverhaal waaruit nu al blijkt dat als hele veehouderij verdwijnt men niet aan eisen kan voldoen is er voor om de veehouderij op te doeken, is stikstof opgelost is, komt er weer wat nieuws.

 • G. Peltjes

  "Zelfs als alle veehouders verdwijnen zal de depositie niet zover dalen dat aan de kritische waarden wordt voldaan"
  Dan kun je dus rustig de conclusie trekken dat deze waarden volstrekt onrealistisch zijn.

 • Henk.visscher

  Willem Bruil een geweldig stuk zo zit het

 • Alco

  Prima Bruil. Daarmee kan het geroeptoeter dat natuur achteruit holt ook de prullenbak in.
  Maar zoals velen opmerken moet je het "probleem" bij de oorsprong aanpakken.
  Wij boeren, kenners van natuur bij uitstek, zien totaal geen achteruitgang in die natuur. Ja, door droogte gaat er heide dood en komt er iets anders ( gras) voor in de plaats, maar dat is een volkomen natuurlijk verschijnsel.
  Daarnaast, als er iets zal verdwijnen, zal er ook iets voor in de plaats komen.
  Maw. De natuur redt zich wel. Beter als de mens zelf.
  We zijn hier totaal van het padje.
  Bij ons kwam een weg aanleg stil te liggen omdat er een "bijzonder" spits muisje ontdekt was.
  Bouw kwam stil te liggen omdat er een vleermuis rond cirkelde.
  Een vergunde boomkap moest uitgesteld worden omdat er een roeken nest inzat.
  De ano(rexia)naturia's moeten eens van repliek gediend worden.

 • draaier

  Waardeloos verhaal. De economie mag niet stilstaan en dat is juist wat er gebeurt wanneer er projecten geschrapt worden. Het rondpompen van geld geeft het idee van welvaart

 • koestal

  De boswachters klagen dat de natuur achteruitgaat,dat valt best mee,maar ze willen gebiedsuitbreiding ,dat is beter voor hun eigen positie.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.