1 reactie

‘Gewasbescherming moet digitaler’

Rond gewasbeschermingsmiddelen is meer digitalisering nodig, zegt Maritza van Assen. Zo zijn telers erbij gebaat als toepassingsvoorschriften digitaal beschikbaar komen.

De mobiele telefoon is voor iedereen een van de meest gebruikte hulpmiddelen. Voor communicatie, het opzoeken van informatie, het maken van foto’s, het scannen van producten, voor alles eigenlijk. De digitale technologie heeft overal om ons heen zijn intrede gedaan.

Gewasbeschermingsmiddelen lopen voorop als het gaat om de veiligheid voor mens, dier en milieu vanwege de hoge eisen in vergelijking met andere stoffen. Maar niet als het gaat om ontwikkelingen in digitalisering.

Extra codering

Op dit moment werken Nefyto en Agrodis gezamenlijk aan het volledig traceerbaar maken van gewasbeschermingsmiddelen. Onze producten zijn al jaren voorzien van een EAN 13 barcode, maar nu maken we de stap naar extra coderingen voor product, batch en productiedatum in de zogenoemde 2D matrix code. Zo kan het product digitaal worden gevolgd, van de productielocatie tot aan de teler én terug.

Maar de ambitie eindigt daar niet. Ook op dit punt hebben we een visie ontwikkeld, passend in de visie ‘Duurzaam en helder naar de toekomst’ van Nefyto. Inmiddels zijn we begonnen met de uitvoering daarvan, in denken én in doen.

Meer duidelijkheid gewenst

We zien dat ketenpartijen en retail namens de consument in steeds meer detail vragen waar de producten vandaan komen en hoe ze worden geproduceerd. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een van de zaken waarover meer duidelijkheid gewenst is.

Daarnaast zien we dat de digitale technologie in het veld en in de kas zijn intrede doet. Het gebruik van satellietdata, drones en spuitapparatuur die datagestuurd steeds preciezer gewasbeschermingsmiddelen kunnen toedienen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden in het gewas en in de omgeving, neemt toe.

Van papieren etiket naar E-Label

Daar tussenin ligt nog een terrein vrijwel braak, dat dringend om digitalisering vraagt. Dan gaat het om het digitaal ontsluiten van de toepassingsvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen.

Om de juiste informatie voor de specifieke omstandigheden van het betreffende perceel te selecteren, met handschoenen aan en zonder leesbril bij de hand, kan op zijn minst een uitdaging worden genoemd

Hoewel er al enkele voorbeelden zijn van apps en programma’s en het Ctgb een toelatingendatabank heeft waarin al veel informatie is opgenomen, moeten telers in het grootste deel van de gevallen de noodzakelijke informatie nog van een papieren etiket halen.

De omvang van de voorschriften is zo groot, dat het etiket in de praktijk vaak een boekje is geworden, dat in plastic folie op de verpakking is aangebracht. Om de juiste informatie voor de specifieke omstandigheden van het betreffende perceel te selecteren, met handschoenen aan en zonder leesbril bij de hand, kan op zijn minst een uitdaging worden genoemd.

Meegaan met ontwikkelingen

De bij Nefyto aangesloten bedrijven denken dat dit slimmer kan en ook slimmer moet. Dat via de digitalisering de teler de kans moet krijgen in deze ontwikkelingen mee te gaan. Als toepassingsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen digitaal op maat voor de teler beschikbaar komen, in de vorm van een met de mobiele telefoon op te halen E-label, dat direct kan worden gekoppeld aan gewas-, perceels- en de spuitapparatuurgegevens, betekent dat een voordeel als het gaat om de precieze naleving van soms complexe toepassingsvoorschriften.

Beschikbaarheid middelen en toepassingen

Op dit moment valt een oordeel van de overheid over de toelaatbaarheid van bepaalde toepassingen soms nog negatief uit vanwege de lastige handhaafbaarheid. Nefyto hoopt dat dit in de toekomst in positieve richting kan omslaan als de naleving langs digitale weg kan worden geborgd. Dat meer middelen en toepassingen behouden blijven en beschikbaar komen als een juist gebruik kan worden geborgd.

Boer of tuinder aan het roer

Ook zou de teler ervoor kunnen kiezen de digitale informatie ter beschikking te stellen aan bijvoorbeeld zijn afnemer, waardoor in de keten de gewenste informatie beschikbaar komt. De individuele gegevens van duurzame toepassing van gewasbescherming blijven eigendom van de individuele telers; de boer of tuinder blijft dus aan het roer.

Gewasbescherming gaat digitaal, digitale duurzaamheid of ook wel E-Stewardship. Met dit concept zijn we aan het werk en daarover zullen we graag met diverse betrokken partijen in overleg treden.

Eén reactie

  • Jan-Zonderland

    Ik hoop niet dat het papieren label ooit van de middelenbussen verdwijnt. Ik moet er niet aan denken dat ik elke keer als ik informatie nodig heb betreffende de toepassing van een bepaald middel mijn telefoon moet pakken, middel googelen, groot pdf bestand moet downloaden en dan maar zoeken in dat bestand naar de informatie die ik nodig heb op dat moment. Kost veel te veel tijd en is gewoon lastig wanneeer je met handschoenen aan werkt met water en middelen. Wat wel goed zou zijn is om enige uniformiteit in de labels aan te brengen met een duidelijke inhoudsopgave van waar wat te vinden is. Bijv aandroogtijd is vaak moeilijk te vinden, als het al vermeld staat. Ga daar eerst maar eens mee aan de slag Nefyto e.a.

Of registreer je om te kunnen reageren.