Commentaar

10 reacties

‘Voel je bij kritiek niet altijd aangesproken’

Ja, de discussie over de landbouw gaat alle kanten op. LTO-bestuurders Ingrid van Huizen, Joris Baecke en Claude van Dongen hebben gelijk.

“Stop met landbouw de schuld te geven”, stellen de bestuurders in een emotionele oproep.

(Vermeende) misstanden worden direct breed uitgemeten; de nuance later niet. In elk rapport over klimaat, natuur, biodiversiteit of gezondheid staat wel een passage over landbouw. Fijn stof, ammoniak, nitraat, residu, et cetera; het moet minder, beter of anders.

Afname insecten

LTO Nederland is het zat. De directe aanleiding tot de oproep nu is het rapport van Natuurmonumenten over afname van insecten. “En hop, de landbouw krijgt de schuld. Makkelijk scoren”, oordelen de LTO‘ers. “Terecht? Neen. Als we niet oppassen, gaat de discussie over de gangbare landbouw alle kanten op. Over ons en vaak zonder ons. En dat kan niet!”

‘Kritiek op de landbouw gaat niet altijd over jou’

Het is sterk dat zij niet op voorhand alle kritiek wegwuiven, maar tegelijkertijd brengen zij de initiatieven voor herstel van biodiversiteit onder de aandacht. De wil is er, benadrukken zij, maar er zit wel een economische kant aan. Ofwel, de samenleving moet voor ecologie betalen! Terecht. Dat mag best wat sterker worden uitgedragen.

En wat voor iedereen geldt, geldt ook voor boeren: voel je niet altijd direct bij alles persoonlijk aangesproken. Kritiek op de landbouw gaat niet altijd over jou.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Maar helaas vaak wel over het besteedbaar inkomen van onze gezinnen.

 • Bennie Stevelink

  Het venijn zit in de vaak gedane suggestie dat er eenvoudige oplossingen zijn. De niet-wetende burger zal zich bij dergelijke suggesties afvragen: “als het zo eenvoudig anders kan waarom doen die vervloekte rotboeren dat dan niet”.
  De burger zal op deze manier iedere duurzaamheidsbeperking begrijpen als een mentaliteitsprobleem bij de boer.
  De kritiek richt zich dus indirect op de persoon van de boer. Dát is wat veel boeren raakt.

 • Monique Mooren

  Precies: het is niet zo onschuldig en wel degelijk gericht op de ondernemer. Het loopt ook de spuigaten uit: overal krijgt de landbouw de schuld van. Getalsmatig kleine groep met groot economisch belang en verantwoordelijk voor landelijk gebied. Vandaag weer in de krant: landbouw nog niet zo duurzaam want aandeel biologische landbouw is klein i.v.m andere EU landen (CBS welvaartsmeting). 1. bij meer vraag naar biologisch voedsel, komt ook meer aanbod; 2. duurzaamheid is zeker niet alleen biologisch; per eenheid product produceert de nederlandse ondernemer vaak met minste milieubelasting. En zo gaat het maar door. Ik denk wel dat het tijd is voor een onderbouwde stevig opiniestuk om dit maar eens aan de kaak te stellen. Persoonlijk denk ik inmiddels dat bij veel van deze publicaties een latente geldvraag de oorzaak is: meer onderzoek nodig dus ook een probleem nodig en dan is een beroepsgroep die toch al in de hoek gedrukt is, lekker gemakkelijk. Het is schandalig en loopt echt de spuigaten uit.

 • alco1

  Och Jan.
  Toen ik vraagtekens zette bij de aantallen tweelingfraude, werd mij ook direct verweten in de ontkenningsfase te zitten.

 • Bennie Stevelink

  @alco, bij alles wat voorbij komt zeg je in verschillende variaties: niet waar, niet waar, niet waar, enz.
  Één keer heb je gedeeltelijk gelijk, bij de rest sla je de plank mis of schiet je er niets mee op.

  In plaats van duurzaamheidsproblemen te ontkennen vind ik het beter om het op de eerste plaats in zijn juiste proportie te plaatsen en vervolgen de complicaties en complexiteit in beeld te brengen.

 • frl

  Ik als grupstal boer wordt zelfs door eigen zuivelbedrijf in een kwaad daglicht gesteld, de zogenaamde burger zou geen grupstal willen.
  Nou zijn hier bij mij de laatste tijd veel natuur liefhebbers geweest ivm weidevogels (plas dras )en die zijn juist super enthousiast, dat ik nog met stromest werk . Van de 32 HA is 10 HA natuurgrasland.

 • DJ-D

  <>

 • Jan Vullings

  <>

 • koestal

  In Afrika worden de sprinkhanen met insecticiden doodgespoten ,waar maken we ons hier dan nog druk om.

 • koestal

  In Drenthe is landelijk gezien een grote toename van tekebeten,moeten we de teken dan ook nog sparen ?

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.