16 reacties

‘Strengere normen gewasbeschermingsmiddelen nodig’

Provinciaal bestuurder Bert Boerman wil een strengere normen voor gewasbeschermingsmiddelen.

Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in het grondwater, de bron van ons drinkwater. Toch zitten ze erin. In Overijssel bijvoorbeeld treffen we ze bij 45% van de grondwatermeetpunten aan. Bij 15% van deze punten overschrijdt de concentratie zelfs de Europese norm.

Toch heeft dat geen gevolgen voor de toelating of het gebruik van de middelen. Zolang de overschrijding beperkt blijft tot minder dan 10% van de meetpunten, stelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) geen verbod in. Bovendien laat het Ctgb telkens nieuwe middelen toe.

Extra waterzuivering nodig door gewasbeschermingsmiddelen

Afzonderlijk leiden die misschien niet tot overschrijdingen van normen, maar bij elkaar opgeteld maken ze wel extra zuiveren nodig. Als afbraakproducten van een gewasbeschermingsmiddel niet giftig zijn voor de mens, dan hoeft het Ctgb ze niet bij de beoordeling te betrekken. Toch is een deel van deze producten wel degelijk verontreinigend, zegt ook de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat leidt tot een extra zuiveringsinspanning.

‘De manier waarop we met de toelating omgaan, voorkomt dus niet dat steeds meer gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater terechtkomen’

Veel aangetroffen middelen inmiddels verboden

De manier waarop we met de toelating omgaan, voorkomt dus niet dat steeds meer gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater terechtkomen.

Het kan tientallen jaren duren voordat het regenwater via de grond bij de drinkwaterwinningen komt. Dit na-ijleffect zorgt ervoor dat ruim een derde van de aangetroffen middelen stoffen betreft die inmiddels zijn verboden. Maar het betekent ook dat de stoffen die nu de grond ingaan, nog jarenlang het water vervuilen. Ingrijpen is nu nodig.

Gewasbeschermingsmiddelen die nu de grond ingaan, komen pas vele jaren later in het grondwater terecht. - Foto: Koos Groenewold
Gewasbeschermingsmiddelen die nu de grond ingaan, komen pas vele jaren later in het grondwater terecht. - Foto: Koos Groenewold

Duurzaam onkruid bestrijden

Buiten de landbouwsector is de regelgeving de laatste jaren al flink aangescherpt. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhard en onverhard terrein is op de meeste plekken verboden. Deze verboden hebben milieuvriendelijke alternatieven gestimuleerd. Gemeenten houden hun openbare ruimte nu onkruidvrij met duurzame methoden als verschroeien en borstelen. Met recreatieondernemers en sportveldbeheerders zijn al Green Deals gesloten om alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren.

‘We staan voor een toekomstbestendige landbouw die zorgvuldig met bodem, grondstoffen en energie omgaat’

Gewasbescherming aanpakken

Het kabinet maakte deze week bekend € 275 miljoen uit te trekken voor verbeteringen in de waterkwaliteit en natuur. Zo wordt geïnvesteerd in extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties om te voorkomen dat medicijnresten, microplastics en andere ongewenste chemische stoffen in de natuur en het water terechtkomen. Ook worden maatregelen uitgewerkt om de milieu-effecten van landbouw op natuur en waterkwaliteit te verminderen. Dat biedt kansen om de gewasbescherming aan te pakken.

Toekomstbestendige landbouw

We staan voor een toekomstbestendige landbouw die zorgvuldig met bodem, grondstoffen en energie omgaat. Nu hanteert het Ctgb verschillende eisen binnen en buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Wij pleiten ervoor overal dezelfde strengere norm te hanteren die ook de risicovolle afbraakproducten meeneemt. Deze strengere aanpak daagt de markt uit om duurzame alternatieven te ontwikkelen voor gewasbeschermingsmiddelen. De overheid kan hierbij ondersteunen door haar regelgeving aan te passen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Boerman wil extra stemmen straks bij de verkiezingen dus even laten zien dat hij de boeren kan pakken.

 • Wiann

  Is die opmerking nu nodig farmer bn?
  Denk aub mee over dit onderwerp ,dat is nodig!

 • farmerbn

  Wat wil Boerman doen als blijkt dat die oude chemische stoffen in het drinkwater van de NS komen? Onkruid doodspuiten op de rails is geen gewasbeschermingsmiddel.

 • kleine boer

  farmerbn wat dacht je van de onkuid op de stoepen van de particulier.... spoelt er zo af het riool in al als je ziet hoeveel er verkocht word bar en boos....maar daar hoor je meneer wiann niet over ....

 • veehouders

  Gemeenten houden hun openbare ruimte nu onkruidvrij met duurzame middelen.
  Ik geloof dat het Eindhoven was die 400.000 euro per jaarmeer kwijt was aan het bestrijden van onkruid. Toch een smak geld.

 • info196

  Het gaat stukje bij beetje de goede kant op. Maar qua medicijnen in het oppervlaktewater gaat het helemaal de verkeerde kant op. Waarom trekken waterschappen daarover niet aan de bel.
  De politiek zul je er niet over horen, want dit betreft 99% van de kiezers. Landbouw is maar nul komma zoveel procent, en dus een gemakkelijk slachtoffer

 • Jan-Zonderland

  Ik zou het geloven als de man aangeeft welke residuen van welke middelen er gevonden worden in het grondwater. Nu roept hij maar wat, net zoals vele andere "deskundigen". Tevens is het zo dat er vroeger veel middelen gebruikt werden die nogal persistent waren, dat is nu veel minder het geval. Kortom: verkiezingsretoriek.

 • WJHDKremer

  Ik vind het verontrustend, dat bestuurders op lokaal niveau, welke geen enkele kennis van zaken hebben, behalve een rapportje of een een kreetje van natuurterroristen afwijkend beleid kunnen bepalen, welk europees geregeld wordt.

 • mtseshuis

  @Jan Zonderland, dat is met name glyfosaat, heb ik pas nog gezien op bijeenkomst van Waterschap met kaartjes van heel NL. Grappig? is dat veel middelen die al lang niet meer in NL mogen, nog voorkomen in de grote rivieren, wat aangeeft dat in het buitenland niet zo nauw gekeken wordt..

  Zolang Prorail en haar uitvoerende bedrijven het grootste verbruik van glyfosaat in NL hebben, zou ik me over de landbouw niet druk maken, heer Boerman. De NL landbouw is veruit het schoonst met mest, gewasbeschermingsmiddel en medicijnen, daar kunnen de overheden nog wel wat van leren!

 • koestal

  Streng,strenger en nog strenger ! Dus alles biologisch

 • haverboer1

  Restanten van voorbehoedsmiddellen tot prednison en genotsmidmiddelen zoals cocaïne worden in grote percentages gevonden in het oppervlaktewater.
  Laat ze daar ook eens naar kijken.
  Wij mogen geen imazinil meer op de aardappelen spuiten om ze beter te bewaren, maar de sinaasappelen en bananen die vanuit zuid-Amerika deze kant opkomen, worden gedompeld in de imazinil omdat ze anders vol schimmel zitten als ze in Europa aankomen.
  Deze schil beland door de biobak weer op het land van de agrariër.
  Voorheen wilde de boeten geen gft afval en had de overheid een probleem om er af te komen. Maar toen ze de normen voor gft halveerden, was heg probleem voor de overheid opgelost.
  Alleen de agrarische sector vervuild zijn grond nu met plastic en glas wat door de gft en groenafval zit gemengd.

 • farmerbn

  Ook hier in Frankrijk willen de boeren de dikke drap van het riool niet meer op het land. Stadjes gaan nu composteren en drukken die drap nu stiekum in de compost. Dierlijke mest kent een uitrijperiode maar die compost niet. Ra ra waarom?

 • info36

  Er komt per jaar 17 ton gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in Nederland en 140 ton medicijnen en een veelvoud daarvan vanuit de industrie rechtstreeks op het oppervlaktewater. De hetze op de landbouw moet eens stoppen ook door bovengenoemde nietsweter.

 • gertjan1982

  ook de mandarijnen en sinaasappels uit Spanje mag bespoten worden met Imazalil.
  ligt volop bij de Jumbo

 • Duurzaamagro

  info36: even zoeken op overheid.nl/parlementaire documenten. Dan zie je dat men wel bezig is met die medicijnen! En mtseshuis: jij weet ook wel dat Nederland (buiten de landbouw) het hoogste glyfosaatgebruik had per inwoner en ook per oppervlakte-eenheid. Zie paragraaf 6.2 de Nota van Toelichting bij het gebruiksverbod: <>

 • Henk Tennekes

  Het Ctgb is voornemens DINOTEFURAN toe te laten voor de bestrijding van kakkerlakken. Dit neonicotinoïde insecticide heeft een groundwater ubiquity score (GUS) van 4,95, wat neerkomt op een zeer hoog risico van uitspoeling naar het grondwater. Zo lang deze toelatingsautoriteit zo roekeloos omspringt met deze risico's, in een land waar veel land- en tuinbouw plaats vindt beneden de zeespiegel, is er geen enkele hoop op schoon water. Dinotefuran zal net zoals imidacloprid een probleemstof worden.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.