10 reacties

‘Benut vakmanschap boeren bij landbouwvisie’

Hoe verder met de visie van minister Schouten op de landbouw? Op Thank a farmer day benoemt Roelof Bisschop enkele ankerpunten. Een daarvan: het mestbeleid moet op de schop.

In augustus presenteerde minister Schouten haar landbouwvisie: Nederland als koploper in kringlooplandbouw. De richting is duidelijk: minder kunstmest, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder voerimport, minder emissies. De brandende vraag is: hoe?

Roelof Bisschop: "Er is meer nodig dan een subsidiepotje hier en daar." - Foto: ANP
Roelof Bisschop: "Er is meer nodig dan een subsidiepotje hier en daar." - Foto: ANP

Gelukkig hoeven we niet bij nul te beginnen. Er lopen al veel projecten. Ik denk aan de Stichting Veldleeuwerik en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Gisteren (12 oktober) was het ’Thank a Farmer day’. Die wil ik graag benutten om de boeren van Nederland te bedanken voor hun inzet. Ze staan ’s morgens vroeger op dan politici, denk ik zo. Niet met de gedachte: hoe kan ik meer kunstmest uitrijden, maar om te zorgen voor ons dagelijks brood, en dat met oog voor de omgeving.

Bij dezen een pleidooi voor een paar belangrijke ankerpunten

 1. De financiële basis moet gezond zijn. Hoe kun je groen zijn als je rood staat? Op dit punt is er werk aan de winkel: de Europese inkomenssteun gaat omlaag, er dreigen helaas onredelijke I&R-boetes en hoge kosten door verplichte asbestsanering, handelsakkoorden ondermijnen het speelveld, en zo kan ik nog even doorgaan. Er is meer nodig dan een subsidiepotje hier of daar.
 2. Het mestbeleid moet grondig op de schop. Nu wordt teveel dierlijke mest afgevoerd en kunstmest aangevoerd. Het enige dat telt, is de (onwerkelijke) aanname dat kunstmest voor 100% door het gewas benut wordt. Het gasgebruik en de CO2-emissie bij kunstmestproductie niet. Dat moet anders. Bij de aangekondigde herziening van het mestbeleid moet meer ruimte komen voor een gezamenlijke mestboekhouding van akkerbouwers en veehouders, voor gewasderogatie, en voor dierlijke mest in plaats van kunstmest.
 3. De oogkleppen moeten af. Maatregelen die goed zijn op het ene vlak, kunnen negatief uitpakken op een ander vlak. Ik noem het verbod op sleepvoetbemesting in klei- en veengebieden. Dan maar zware mestinjecteurs op bijvoorbeeld veenweidegrond? Dat is misschien goed voor minder ammoniak, maar bepaald niet voor duurzaam bodem- en weilandbeheer.
 4. Papier is geduldig, de Haagse tekentafel groot. De praktijk is echter vaak weerbarstig. Juist dáár moet het gebeuren. Ik pleit daarom voor veel meer praktijkonderzoek. Onderzoek op proefboerderijen en bij boeren zelf. Laat zien waar de knelpunten zitten en waar de kansen liggen. Verduurzaming van de landbouw begint hier. Ik vind dat de overheid hier meer in moet investeren, zeker nu de productschappen zijn afgeschaft.
 5. Boeren zijn volop bezig met innovatie. Dat biedt kansen voor bijvoorbeeld minder emissie van ammoniak en fijn stof. Erkenning van deze innovaties is vaak een martelgang. Dat werkt dus averechts. De overheid moet innovaties juist stimuleren en ruimte geven.
 6. Respect voor boeren en hun vakmanschap is nodig om hen mee te krijgen. Dus kennis nemen van de praktijk en luisteren naar waar boeren tegenaan lopen. Niet doen zoals bij de I&R-affaire: 7.700 melkveehouders in de verdachtenbank zetten, 2.200 bedrijven blokkeren, en uiteindelijk maanden later constateren dat in 75 gevallen opzettelijk gesjoemeld is.

Zonder inbreng van boeren is Nederland nergens

Terug naar de landbouwvisie. De minister wil in 2019 afspraken maken met maatschappelijke partijen. Prima, maar de boeren zelf dan? Het is van groot belang dat boeren meepraten. Schuif je hen aan de kant, dan weet je zeker dat die afspraken geen duurzame toekomst beschoren zijn. Zonder de praktijkkennis en het vakmanschap van onze boeren, kan Nederland wel inpakken!

Meld je aan voor het Debat Landbouwvisie. Vol = vol

Laatste reacties

 • Tinus1

  En nu daad bij het woord 👍

 • Bolder01

  Is dit ook weer geen profeet die ons brood eet MAAR HET KLINKT GOED, maar voordat men links nederland dat aan het verstand hebt gebracht zijn we een aantal jaren verder en lopen WIJ BIJ DE VOEDSELBANK

 • wilcovanlaar1

  Het is goed om te lezen dat Bisschop het beleid van Dijkgraaf voortzet !

 • Bolder01

  Wilco van laar 1👍💪

 • p.g.pronk

  Klinkt veelbelovend nu nog zien dat er iets van in de praktijk terecht komt

 • p.g.pronk

  We kunnen beginnen met het vervangen van deze meneer voor nep boerendochter Schouten

 • Bolder01

  P.g. pronk bedoel je soms sjoemel carola?

 • koestal

  Goed verhaal van Roelof Bisschop

 • farmerbn

  75 keer gesjoemel maar hoeveel tweelingenfraude? Nog steeds niet duidelijk gemaakt hoeveel spooktweelingen er zijn. Daar gaat het om: hoeveel tweelingen?

 • 8911077012

  en laat het beleid niet af hangen van meeste stemmen gelden in de kamer daar zitten er zoveel die de visie van roelof bisschops missen..... maar op het oog punt van emotie stemmen
  ((((((((er zijn ook nog goede roelofs ken er nog een meer die gooit met miljoenen en is dan spoorloos))))))(( FC))

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.