‘Plan nieuw GLB is een goed startpunt’

Het ruwe plan voor het nieuwe GLB dat landbouwcommissaris Phil Hogan presenteerde, bracht geen zekerheid over het precieze landbouwbudget. Europese koepelorganisatie voor agrariërs en coöperaties Copa-Cogeca vindt het plan desondanks een goed startpunt.

Copa-Cogeca vindt dat het nieuwe plan, het commissiestuk ‘De Toekomst van Voedsel en Landbouw’ een goede basis is om vanuit verder te werken. We willen echter wachten tot het wetgevingsvoorstel volgend jaar wordt vrijgegeven om de ware aard van het beleid en onze zorgen over de hernationalisatie van het beleid te beoordelen.

Copa-Cogeca vindt het plan voor het nieuwe GLB, dat landbouwcommissaris Phil Hogan presenteerde, een goed startpunt. Foto: EPA
Copa-Cogeca vindt het plan voor het nieuwe GLB, dat landbouwcommissaris Phil Hogan presenteerde, een goed startpunt. Foto: EPA

Plussen en minnen

Het is belangrijk om een sterk, concurrerend en marktgeoriënteerd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te hebben in de toekomst, met gezamenlijke en eenvoudige regels in de gehele EU. Het is positief nieuws dat de Commissie een voorstel heeft gedaan om beide pijlers van het GLB te behouden in haar nieuwe plan, met daarbij directe inkomenssteun zonder medefinanciering. Op deze manier kan het helpen de inkomens van boeren te stabiliseren. We zijn echter tegen elke beperking of het verlagen van betalingen zoals voorgesteld is door de Commissie.

We zijn blij dat de Commissie in haar nieuwe plan meer focus legt op smartfarming en op maatregelen voor risicomanagement. Dit zijn onderwerpen waar wij om hebben gevraagd en het is belangrijk om te kijken hoe dit uitpakt. Copa-Cogeca is van mening dat de maatregelen voor risicobeheersing vrijwillig moeten blijven zodat boeren de tweede pijler, plattelandsontwikkeling, kunnen blijven toepassen. Het is goed nieuws dat marktmaatregelen die werken als vangnet worden behouden. Meer focus op dit onderwerp in de plannen is wel nodig. We verwelkomen het doel van de Commissie om meer eenheid te brengen in de maatregelen en regels te vereenvoudigen.

‘Wij accepteren geen verschillende normen binnen de EU’

Boeren centraal

We hebben echter wel onze zorgen over het nieuwe model, waarbij de lidstaten een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor het meten en behalen van milieu- en klimaatdoelen en de praktische aspecten van op prestaties gebaseerde maatregelen. We hebben garanties nodig om ervoor te zorgen dat boeren centraal staan in de vereenvoudiging van het GLB en dat het GLB ook echt een gezamenlijk beleid blijft, zonder enige hernationalisatie. Wij accepteren geen verschillende normen binnen de EU. We hebben een gelijk speelveld in de gehele EU nodig.

Rekening houden met begrotingstekort door Brexit

Het GLB moet ook worden ondersteund door een degelijk budget. Het begrotingsmaxiumum moet worden verhoogd tot meer dan 1% van het bruto nationaal inkomen om de nieuwe uitdagingen van de EU goed te kunnen financieren. We willen EU-commissaris Phil Hogan en begrotingscommissaris Oettinger dan ook bemoedigen het plafond van de EU-begroting op te trekken. Zo kunnen we rekening houden met het begrotingstekort dat wordt veroorzaakt door de Brexit.

EU-commissaris Oettinger. Copa-Cogeca wil hem bemoedigen het plafond van de EU-begroting op te trekken.
EU-commissaris Oettinger. Copa-Cogeca wil hem bemoedigen het plafond van de EU-begroting op te trekken.

Platteland en coöperatie

We vinden het goed dat er een sterke pijler van plattelandsontwikkeling blijft om de vitaliteit van plattelandsgebieden te behouden. Internettoegang is belangrijk om boeren en coöperaties de mogelijkheid te geven gebruik te maken van nieuwe technologieën als smartfarming. We ondersteunen het idee van de Commissie dat het nodig is om investeringen te stimuleren, dat de sector een bijdrage moet leveren aan de bio- en circulaire economie en meer gebruik te maken van nieuwe technologieën. We zijn ook blij dat onderzoek en innovatie en adviesdiensten op basis van de behoeften van boeren als belangrijke instrumenten worden beschouwd om de sectoren te helpen uitdagingen aan te pakken.

Tot slot moeten we de maatregelen in het kader van het GLB voortzetten om boeren aan de moedigen lid te worden van coöperaties, omdat dit de positie van boeren in de voedselketen kan verbeteren. Er moet meer aandacht worden besteed aan het communiceren van deze boodschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.