Expertblog

2 reacties

‘Toekomst voor boer in radicale transparantie’

Snelle data en real time-informatie kunnen zorgen voor een radicale stap vooruit in transparantie. Daar liggen kansen voor boeren.

Online advertentieruimte wordt in nanoseconden verhandeld aan de hoogste bieder. Je routeplanner adviseert real time een snellere route als onderweg een file ontstaat. En het uitvoeren van een Bitcoin-betaling, zonder tussenkomst van intermediairs, is even snel als het versturen van een e-mail. Vliegensvlugge data genereren commerciële kansen.

Snelle data belofte voor de boer

In de landbouw is de belofte van snelle data dat je straks als boer over je perceel loopt en ter plekke relevante gegevens op kan roepen en advies kan inwinnen. Maar snelle data is niet alleen relevant in het kader van beslisondersteuning. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe datapartnerschappen en voor transparantie is de snelheid van data relevant.

Bloeiende aardappelvelden en coloradokever

Denk bijvoorbeeld aan bloeiende aardappelvelden en de noodzaak juist nu te spuiten tegen de coloradokever. Ik las deze week dat in de Veenkoloniën een akkerbouwer fietsers probeert uit te leggen dat de middelen die hij gebruikt heel specifiek zijn en nuttige insecten worden ontzien. Een informatiebord pronkte in zijn perceel. Natuurlijk zijn dit soort initiatieven belangrijk en helpen ze om wederzijds begrip te kweken. Maar volstaan deze ‘slow data’?

Waterschappen

Waterschappen willen graag real time toegang tot gegevens over gewasbescherming en mest, zodat zij op regionaal niveau het waterbeheer kunnen optimaliseren. Soms hier wat langer vasthouden, soms daar wat eerder afvoeren. In ruil voor minder waterschapslasten is er een mooi partnerschap denkbaar. En fietsers willen hun route vast graag kunnen bepalen met een app die hen in staat stelt de aardappelen in bloei te zien, zonder langs trekkers met open spuitarmen te hoeven fietsen.

Waterschappen willen graag real time toegang tot gegevens over gewasbescherming en mest, zodat zij op regionaal niveau het waterbeheer kunnen optimaliseren. Soms hier wat langer vasthouden, soms daar wat eerder afvoeren. In ruil voor minder waterschapslasten is er een mooi partnerschap denkbaar.

Openheid rond specifieke data ligt gevoelig

Deze mate van openheid rond specifieke data ligt uiterst gevoelig. Maar er schuilt toekomst in radicale transparantie. In het verschiet liggen het mogen (en kunnen!) bemesten naar de behoefte van de bodem en de plant, slimme nieuwe contracten met partners en hernieuwde license to produce. Maar met alleen een bord in je perceel red je het dan niet.

Maar er schuilt toekomst in radicale transparantie. In het verschiet liggen het mogen (en kunnen!) bemesten naar de behoefte van de bodem en de plant, slimme nieuwe contracten met partners en hernieuwde license to produce.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Weer een artikel over "Hoe de transparantie in het voordeel van de producent werkt". Helaas er komen in de pers niet of nauwelijks artikelen over de eventuele gevaren van deze totale transparantie. Ik weet zeker dat er gevaren aankleven aan de overdaad aan inzichtelijkheid, er zullen instantie / mensen mis(ge)bruik maken van onze gegevens. Er is nog nooit steeds geen transparantie bij de instanties die onze goed bedoelde data misbruiken voor eigen gewin / doel.

  • .....

Of registreer je om te kunnen reageren.