Commentaar

‘In precisielandbouw past derogatie op maat’

In toekomst van precisielandbouw passen geen generieke mest- en gebruiksnormen.

Goed nieuws van het mestfront! Op derogatiebedrijven ligt de concentratie van nitraat in het grondwater onder de Europese norm van 50 milligram per liter. Staatssecretaris Martijn van Dam van landbouw richt zich in het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op de ‘resterende’ problemen en probleemgebieden. Denk hierbij vooral aan de zuidelijke zandgebieden en de lössregio.

Van Dam deelt in zijn nadagen als staatssecretaris – hij vertrekt per 1 september naar omroep NPO – in de Kamerbrief een compliment uit aan de landbouw. Hij zal ook met trots de nitraatcijfers in Brussel presenteren. Het succesje is nodig om de Europese Commissie straks te overtuigen om Nederland opnieuw derogatie te verlenen. Zijn opvolger moet dit klusje straks klaren.

Aanpassing fosfaatgebruiksnormen

In het zesde actieprogramma worden nieuwe indicatoren ingezet om de fosfaattoestand van de grond vast te stellen. Van Dam verfijnt ook de fosfaatklassen, afgestemd op fosfaattoestand én onttrekking van het gewas. De derde verandering is aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen per gewas. Dit laatste is hard nodig, omdat de zogenoemde equivalente maatregelen in regelzucht zijn verzand. Een berg voorwaarden weerhoudt boeren hierop in te tekenen. Ondertussen dreigen enkele teelten te verpieteren. De huidige gebruiksnormen zijn onwerkbaar.

De mooie nitraatcijfers bieden zelfs een mogelijkheid om de derogatie te verfijnen. LTO Nederland pleit voor derogatie voor vijf gewassen in plaats van de huidige derogatie met minimaal 80% grasland. Vlaanderen past al een soortgelijk systeem toe.

‘Variabel doseren van (kunst)mest is dé toekomst’

Om een andere reden is verfijning nodig: de wereld maakt zich op voor precisielandbouw. Jazeker, de inpassing komt om allerlei redenen traag op gang. Van Dam beklaagt zich erover in een andere Kamerbrief. Maar hoe je het wendt of keert, variabel doseren van (kunst)mest is dé toekomst. En daar passen geen generieke mest- en gebruiksnormen in.

Of registreer je om te kunnen reageren.