Redactieblog

‘Niet treuren als TTIP niet doorgaat’

Met de komst van The Donald in het Witte Huis is de kans klein geworden dat het veelbesproken handelsakkoord (TTIP) tussen de VS en de EU er ooit komt.

Zo’n TIPP-exit past in de huidige tendens naar ‘eigen economie eerst’, en die is op zichzelf best zorgelijk. Al moet de stelling dat liberalisering van de handel alleen maar voordelen heeft, naar het rijk van de alternatieve feiten worden verwezen.

De uitkomsten van studies naar de effecten van TTIP voor de agrarische sector lopen sterk uiteen, afhankelijk van de gehanteerde veronderstellingen. Uiteraard zou de handel toenemen, waarbij de exportgroei voor de VS in het algemeen groter wordt ingeschat dan voor de EU. Voor verschillende delen van de EU-landbouw zou TTIP nadelig uitpakken, maar de export van de Europese zuivelsector zou toenemen. Of de Nederlandse melkveehouderij daarvan veel zou profiteren, staat te bezien; de belangrijkste knelpunten voor die sector liggen niet bij de afzet, maar bij milieubeperkingen. Afgezien daarvan, een grotere export leidt niet zonder meer tot een beter inkomen voor de boer. Door een TTIP-akkoord komt er meer concurrentie en neemt de macht van grote, internationale concerns toe. De positie van de boer in de keten wordt daar niet beter van.

Een belangrijk kritiekpunt op TTIP betreft mogelijke nadelen voor zaken als milieu, dierenwelzijn en consumentenbescherming. Die kritiek was wellicht wat overdreven, maar – hoe je het ook wendt of keert – door TTIP wordt het (nog) moeilijker om de in de EU geldende maatschappelijk voorkeuren ten aanzien van de agrarische productie gestalte te geven. Alle geruststellende verklaringen van allerlei hotemetoten ten spijt: door handelsakkoorden met landen met ruimere regels (bijvoorbeeld chloorkippen, klonen en hormonen) worden ‘normen en waarden’ nog meer ondergeschikt aan economische belangen. In het verlengde hiervan zal de maatschappelijke waardering voor de agrarische sector waarschijnlijk afnemen.

Alles overziende denk ik dat de Nederlandse landbouw niet hoeft te treuren als TTIP van de baan zou zijn. Maar bij Trump weet je dat maar nooit.

Of registreer je om te kunnen reageren.