Commentaar

1 reactie

‘Geen ontkomen aan minder spuiten’

De druk op boeren om het middelengebruik te minderen is intens.

Gewasbescherming staat volop in de aandacht. De algemene wens om het gebruik ervan te minderen wordt snel sterker. Afnemers, toeleveranciers, politiek, waterschappen, milieuorganisaties en landbouworganisaties buitelen over elkaar heen met maatregelen en initiatieven om het gebruik van insecticiden, fungiciden en herbiciden te minderen. Of zelfs geheel te verbieden.

Milieukeur bovenwettelijke standaardvoorwaarde

Ruim een jaar geleden was Milieukeur, dat staat voor productie waarbij zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt, een onbeduidend keurmerk. Vorig jaar gaven supermarktketens Jumbo en Albert Heijn aan dat ze Nederlandse telers verplichten vanaf 2019 Milieukeur-gecertificeerd te zijn. Afgelopen week sloot Aldi zich hierbij aan. Het keurmerk ontpopt zich zo in hoog tempo als bovenwettelijke standaardvoorwaarde om voedsel te mogen produceren voor consumenten. Waarmee tevens de vraag of boeren voor deze extra inspanningen ook extra betalingen krijgen, lijkt beantwoord: nee. Het is weldra geen ‘extra’ meer.

Bedrijfsleven werkt aan reductie middelen

Intussen komen de politici in Brussel maar niet tot een besluit over de toelating van glyfosaat. Een week geleden leek het er op dat glyfosaat nog vijf jaar beschikbaar bleef. Inmiddels is niks meer zeker. Bijna dagelijks rollen nieuwe voorstellen over tafel. Het kan ook binnen drie jaar afgelopen zijn.

Gelukkig is het bedrijfsleven zelf ook aan de slag met het verminderen van het middelengebruik. Zo is er Agrifirms nieuwe ambitie om in 2020 een aanzienlijke reductie van de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen te realiseren. Net als LTO Akkerbouw raadt de coöperatie telers aan glyfosaat niet meer te gebruiken om het afrijpen van graan te bevorderen; een maatregel die zonder al te veel pijn in de boerenpraktijk is op te vangen.

Enorme impact totaalverbod glyfosaat

Een totaalverbod op glyfosaat daarentegen heeft enorme impact op teeltwijzen en saldo’s. Daar komen op de lange termijn wellicht nieuwe oplossingen voor, maar niet binnen vijf jaar. Om hiervoor de tijd te krijgen van milieuorganisaties en politici is daarom het dringende motto: ‘spuit alleen als het echt niet anders kan’.

Eén reactie

  • farmerbn

    Je kunt heel hard aan een elastiekje trekken maar op een gegeven moment breekt het. Met supermarkten net zo. Supermarkten kunnnen net zoveel eisen stellen als ze willen maar zijn de eisen te streng dan ligt de supermarkt niet vol en is er een tekort. De eisen moeten dan minder streng om iedereen genoeg eten te gunnen. Wel waken dat supermarkten niet stiekum in het buitenland spullen kopen met lagere eisen. Met protesten op sociale media kun je die supermarkten chanteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.