Redactieblog

3 reacties

‘Onderhandelingen mestbeleid opnieuw onder tijdsdruk’

Aan elke sector is gedacht in het voorstel voor het nieuwe mestbeleid dat minister Kamp een goede week geleden ter inzage heeft gelegd.

Rijenbemesting in mais verplicht, verplicht vanggewas in consumptie- en zetmeelaardappelen op zuidelijk zand en löss. Minder fosfaatbemesting op grond met hoge fosfaattoestand, meer op grond met relatief minder fosfaat. Het gaat om het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat betrekking heeft op de periode 2018 tot en met 2021. Dat is in feite de kapstok voor aanpassingen in de wetgeving die het mestbeleid bepalen, voor veehouders en akkerbouwers.

Slecht weer tijdens oogst

Op het eerste gezicht valt het nog wel mee. De eerste aanpassingen ten opzichte van de huidige normen worden pas in 2019 van kracht. Daar vallen ook maatregelen onder als een ruimere periode voor scheuren van grasland en verschuiving van de periode dat bouwland met drijfmest bemest mag worden. Maar aanscherpingen uit eerdere actieprogramma’s blijven voorlopig ook bestaan. En wat de impact zal zijn van verplicht rijenbemesting in mais of vanggewassen op zuidelijke aardappelgrond voor het kostenplaatje is nog afwachten, temeer daar die maatregel ‘pas’ in 2021 ingaat. Zo zijn er meer onderdelen die logisch lijken tegen een wetenschappelijke achtergrond, maar in de praktijk altijd problemen op blijken te leveren. Bijvoorbeeld door slecht weer tijdens oogstperiodes.

‘Veel tijd om zich in te lezen krijgt de nieuwe minister niet’

Tijdsdruk

Een ding is zeker. De tijdsdruk is groot omdat het definitieve programma eind dit jaar ingediend moet worden. Eigenlijk nog eerder, want begin december wil Kamp al het definitieve programma presenteren in het Nitraatcomité. Dan gaan ook de onderhandelingen verder over de nieuwe derogatie. Hij schreef dat afgelopen week in antwoord op vragen van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Het zal een flinke klus worden voor de beoogd minister van Landbouw, ChristenUnie-Kamerlid en formatieonderhandelaar Carola Schouten. Veel tijd om zich in te lezen krijgt de nieuwe minister in ieder geval niet. Ook daar zit tijdsdruk.

Laatste reacties

  • John*

    beleid van onze zuiderburen kopiëren is toch niet zo moeilijk?

  • farmer135

    Gelukkig kan onze nieuwe minister goed onderhandelen.

  • Nog strenger ? Dan zit qua fosfaat het kleigrond-grasland op hetzelfde nivo als natuurgras , 70 kg fosfaat per ha. Mais op de kleigrond mag nu 50 kg fosfaat per ha.
    Dan maar geen mais telen ? Waar moet je met al dat gras heen ? Je mag het niet aan koe-beesten opvoeren. Ziek om om die reden een boer een mestvergister op te dringen. De collega's op zand mogen als het mee zit 120 kg fosfaat op grasland EN op maisland. Omdat bij hun de mineralen uitspoelen en op klei blijft het in de bodem ???

Of registreer je om te kunnen reageren.