Redactieblog

2473 x bekeken 3 reacties

'Regels genoeg om veehouderij aan banden te leggen'

En weer is er een rapport over de relatie tussen veehouderijen en volksgezondheid. En opnieuw zijn er weliswaar verbanden gevonden, maar ook weer niet erg eenduidig.

Zo kan iedereen er weer alle kanten mee uit. Boeren zeggen: het valt wel mee. Milieuorganisaties zeggen: zie je wel? Het kabinet kondigt in elk geval aan de Wet dieraantallen – die eerder al ter consultatie werd uitgezet – weer van stal te halen en eind dit jaar in gewijzigde vorm aan de Tweede Kamer aan te bieden. Op grond van zo’n wet kunnen provincies per regio of zelfs per bedrijf sturen op het aantal te houden dieren, op grond van gezondheidsrisico’s. Brabant heeft al aangekondigd om dat ook te gaan doen, Gelderland heeft het vooralsnog afgewezen.

Bestaande instrumenten toepassen

Ik zou eigenlijk niet weten wat zo’n wet toevoegt. Er zijn al zoveel instrumenten om de veehouderij aan banden te leggen, bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening, maar ook door allerlei wetgeving op landelijk en Europees niveau. Het grootste probleem lijkt mij dat veel gemeenten en provincies helemaal niet lijken te willen dat veehouderijen worden belemmerd bij uitbreidingsplannen.

Trouwens, het rijk ook niet: denk maar eens aan de inspanningen om de gevolgen van Natura 2000 te ontgaan, of het verhandelbaar maken van fosfaatrechten. Zo komen er wel steeds meer regels, waar boeren last van hebben, maar die niet echt effectief zijn. Het zou veel beter zijn als de overheid de bestaande instrumenten maar eens echt toepaste. Doorbijten dus, in plaats van afknijpen.

Ploeteren in ziekmakende omgeving voor weinig geld

Wat het aspect gezondheid betreft: dat zal nog wel een tijdje in discussie blijven. Bij roken, alcohol en bij asbest heeft het ook lang geduurd dat gedacht werd dat het allemaal wel meeviel. Ook van die discussie moeten we maar eens af. Het tegenargument ‘het staat niet onomstotelijk vast dat veehouderij schadelijk is’ moet nu maar eens van tafel. Veehouderij is in elk geval niet gezond.

Mijn gedachten gaan nog niet eens zozeer uit naar omwonenden, maar naar de veehouders zelf. De hele dag ploeteren in een ziekmakende omgeving voor weinig geld. En dan ook nog een met de nek worden aangekeken. Een weinig benijdenswaardige positie.

Laatste reacties

  • snufferman

    wat een slap einde over de door ploeterende boer ik kan genoeg boeren die ouder zijn dan 80 en nog geregeld wat willen of kunnen doen en de werkomgeving van vroeger was slechter dan dat het nu is

  • HKuit

    Tja. @snufferman: dat ging met roken en asbest precies zo. "ik ken genoeg mensen die een pakje per dag rookten en 85 zijn geworden", maar zo werkt statistiek niet. Roken is niet gezond en sommige soorten van agrarisch werk zijn niet zo gezond. Dat betekent niet dat iederéén er dood aan gaat voor z'n 65e, maar wel dat de kans op ziekte flink groter is.

  • vandenbrandcv1

    Als men dit denkt te gaan gebruiken om de veehouderij te stoppen, dan kan er ook geen natuurgebied meer bijkomen want van teken is er een overduidelijk causaal verband dat bij de VGO ontbreekt. Bovendien is er gegoocheld met cijfers. Cijfers met vee en ziektebeelden geven andere gezondheidscijfers. En dan nog maar niet te spreken over de relavante fijnstof zaken in de huishouding zelf die niet zijn onderzocht of zaken die er bekend behoren te zijn maar die niet in het rapport getoond worden. Het beste voorbeeld is dat volgens wetenschappelijk onderzoek 20 procent van de honden op een of andere manier besmet is met q koorts en dat er geen verband is met de aanwezigheid van kleine hoefdieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.