Commentaar

3350 x bekeken 6 reacties

'RIVM-rapport is grabbelton'

Een grabbelton met honderd procent kans op prijs. Dat is het RIVM-rapport over de relatie volksgezondheid en veehouderij dat gisteren is verschenen.

Wie toch al kritisch was over veehouderij en argumenten zocht voor beperking daarvan, vindt materiaal te over. Zo is er een verhoogde kans op longontsteking in de buurt van pluimveehouderijen, hebben mensen met COPD die bij veehouderijen wonen extra last van hun ziekte en leidt de ammoniakuitstoot uit de (rund)veehouderij tot een verhoogde hoeveelheid fijnstof in de lucht, die ook weer schadelijk is voor de gezondheid.

Dus klinkt de roep om inkrimping van de veestapel en om een bovengrens aan de aantallen dieren per bedrijf. Het gaat er makkelijk in, maar dit is te simpel. Los je problemen met pluimvee op door de aantallen varkens per locatie in te perken? Los je de ammoniakuitstoot het effectiefst op door het aantal koeien te verminderen? Aanpassing van de houderij is effectiever. Een andere nuancering vormen de positieve effecten die er ook zijn, zoals minder astma en allergie, en minder gevallen van COPD.

De problemen die dit onderzoek aantoont, verdienen gerichte aandacht. Een eenzijdige focus op aantallen dieren is niet effectief, krimp is niet de panacee. De Q-koorts en de antibiotica zijn even afschrikwekkend als hoopgevende voorbeelden. Beide problemen zijn doelgericht aangepakt. Mét positief resultaat.

Laatste reacties

 • John*

  wonen in de buurt van een een zeer intensief gebied, 15 bedrijven binnen een km, is net zo gezond als wonen langs een drukke weg of in de stad.. het gaat over kleine percentages, de woorden mogelijk worden de hele tijd gehanteerd omdat ondanks de omvang van het onderzoek de resultaten niet significant zijn en de onderzoekers het niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar in tijden dat landen uit de eu stappen omdat de helft van de kiezers stemt op onderbuik gevoel zonder kennis van zaken te hebben verwacht ik niets meer van de politiek.

 • Zuperboer

  Johan hoe zuiver wetenschappelijk is dit onderzoek? Moet je dit wel serieus nemen? Het lijkt er meer op dat de PVDA op goedkope wijze de verkiezingscampagne heeft afgetrapt. Schandalig dat onze Stas zich hiervoor leent. Hij had zijn tijd beter aan alle aangekondigde regelgeving kunnen besteden teneinde duidelijkheid te verschaffen in het fosfaatdossier ipv weer meer onduidelijkheid te veroorzaken en disrespect te tonen naar de veehouderij. Diezelfde veehouderij die zijn baantje mogelijk maakt en hem en zijn gezin voedt. Bah.

 • Klaasvaak

  Ze (pvda) zijn ook wel heel snel met maatregelen
  Dat geeft te denken.....

 • alco1

  Wij hebben geen BELANGENBEHARTIGER.

 • A1967

  Ze hadden midden in Amsterdam bij een kinderboerderij waarschijnlijk dezelfde conclusie getrokken.

 • Pers

  Veehouderij is gezond voor mensen

  Het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ van de RIVM wijst uit dat astma en neusallergieën minder voorkomen bij mensen die dichtbij een veebedrijf wonen. De conclusie is dat er de veestapel uitgebreid moet worden zodat er meer mensen dichtbij een veebedrijf kunnen wonen, zodat ze baat hebben bij het positieve effect op de gezondheid.
  In hetzelfde onderzoek staat ook dat er aanwijzingen zijn dat veebedrijven een nadelig effect hebben op de longfunctie. Dit leidt tot de conclusie dat er vee moet worden opgeruimd om, met de omgekeerde reden dan bij de vorige conclusie, de afstand tussen veebedrijven en mensen te vergroten.

  Wat is hier aan de hand? Vermoedelijk is hier sprak van slecht onderzoek. Het is lastig om in een populatie voldoende gezondheidsproblemen te vinden en die ook nog eens te kunnen relateren aan de nabijheid van een veebedrijf. Het onderzoek is te klein, waardoor de wet van de kleine getallen geldt: er komen dan wel een paar scores uit, maar die schieten zoals blijkt alle kanten op. Het ene is waar, het tegenovergestelde ook.
  Volgens mij is de beste conclusie die we kunnen trekken: aan dit soort onderzoek van het RIVM hebben we helemaal niks.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.