Expertblog

2647 x bekeken 3 reacties

'De kiezer heeft altijd gelijk'

Na een lange reeks van debatten en campagnes van vóór- en tegenstanders van een 'Brexit' is er duidelijkheid: Groot-Brittannië verlaat de EU. En hoe je het ook het wendt of keert, de kiezer heeft altijd gelijk. Ik was verrast door de uitslag, maar niet verbaasd. Tijdens bijeenkomsten van de Europese Volkspartij heb ik vaak gezegd dat de invloed van het platteland niet moet worden onderschat. Nu blijkt dat de meeste Britse boeren tegen het EU-lidmaatschap hebben gestemd.

De Britten hebben veel moeite met de instroom van het grote aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Migranten die veel boeren en tuinders juist hard nodig hebben om hun bedrijven draaiende te houden, maar die volgens veel Britten hun banen innemen. In het afgelopen jaar ging het in de land- en tuinbouwsector alleen al om 34.000 werknemers uit vooral Bulgarije, Roemenië en Polen die in Groot-Brittannië aan de slag gingen.

Migratieproblematiek

Volgens het vakblad Farmers Weekly heeft van de boeren uiteindelijk 59% voor een Brexit gestemd. Niet zozeer vanwege de migratieproblematiek, maar vooral vanwege de vele verplichtingen die het EU-lidmaatschap volgens hen met zich mee brengt. Tegelijkertijd gaan veel boeren er vanuit dat de EU-subsidies volledig worden gecompenseerd door de Britse regering, maar dat is allerminst zeker.

Verlossing

De voorstanders van de 'Brexit' zien de uittreding als een verlossing van de vele Europese regels, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en milieu. Boeren die zich niet aan de vergroeningsregels houden worden onmiddellijk gekort op Europese steun. Dat is een fout signaal. Boeren zouden juist moeten worden beloond voor de bijdrage die ze al honderden jaren leveren in de vorm van natuurbeheer. Als we een beter Europa willen, dan moet de Europese Commissie laten zien dat het ook daadwerkelijk bereid is om richtlijnen en verordeningen te wijzigen.

Natura2000

Toch wil ik ook niet meer voortdurend horen: "Dat moet van Europa", want niet alles is de schuld van Brussel. Dat benadrukte onze Eurocommissaris Frans Timmermans nog maar eens toen hij afgelopen week sprak over de Vogel- en Habitatrichtlijn. Hij zei toen dat lidstaten soms verder gaan met de implementatie van Europese wet- en regelgeving dan dat de EU vraagt, maar dat diezelfde lidstaten bij kritiek wel met de vinger naar Brussel wijzen. Daarmee onder meer doelend op Nederland inzake Natura2000.

Boeren zijn belangrijk

Dat Groot-Brittannië nu uit de EU stapt, kan overigens grote gevolgen hebben voor Nederland. Gevolgen die worden onderschat. Zo is het Verenigd Koninkrijk na Duitsland voor veel Nederlandse bedrijven in de land- en tuinbouw namelijk het belangrijkste exportland. Als die export onder druk komt te staan, kan ook de scepsis onder de Nederlandse boeren en tuinders snel toenemen.

De les die de politiek dan ook uit het Britse referendum zou moeten trekken is dat de stem van de land- en tuinbouwsector zwaarder weegt dan gedacht. Hoewel er vaak lacherig wordt gedaan over boeren, kan hun stem van doorslaggevend belang zijn. Daar weten mijn Britse collega's inmiddels alles van.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Ik denk dat het hoge percentage boeren wat voor een Brexit heeft gestemd ook met leeftijd te maken heeft. In GB zal net als in de meeste landen het gros van de boeren boven de vijftig jaar zijn. Van de Britse bevolking die boven de vijftig is heeft 64% voor Brexit gestemd. Dat 59% van de boeren voor een Brexit heeft gestemd moet dan ook vooral uit het algemene leeftijdssentiment worden verklaart en minder uit landbouwkundige onderwerpen.

 • farmer135

  Zonder "brussel" was nederland allang een natuurreservaat

 • alco1

  De kiezer heeft niet altijd gelijk.
  Het is maar net wie de beste propaganda voert.

Of registreer je om te kunnen reageren.