Commentaar

1759 x bekeken 3 reacties

Er kan al meer met precisielandbouw

Akkerbouwers benutten de mogelijkheden van precisielandbouw onvoldoende. De inbedding in de boerenpraktijk komt nog maar schoorvoetend op gang, terwijl daar wel goede mogelijkheden zijn.

Aan de hand is namelijk het volgende: Veel akkerbouwers zien er tegenop om zelf aan de gang te gaan met gedetailleerde informatie die ze via bodemscans, drone- of satellietbeelden, opbrengstbepalingen of anderszins verzameld hebben. Adviseurs signaleren dat het nog ontbreken van ondubbelzinnige vervolgstappen er toe leidt dat boeren dan maar helemaal niks doen. Zo blijft de informatie van uit satellieten, drones of sensoren op de spuit in veel gevallen onbenut. Akkerbouwers laten kansen liggen. Zeker gezien het feit dat opbrengstverschillen binnen percelen wel een factor twee kunnen bedragen.

Stappen voorwaarts

Specialisten zeggen met eenvoudige middelen al flinke stappen voorwaarts te zetten zijn. Alleen weten boeren niet hoe dat aan te pakken. Daar liggen dan, om het zo te zeggen, enkele uitdagingen. Voor akkerbouwers om te zien wat wél kan en niet te wachten op de ultieme oplossing in de vorm van een taakkaartje dat de correcte aansturing voor kunstmestrooier of zaai- en pootmachine voor zijn rekening neemt. Met gewoon goed naar de nieuwe gegevens kijken en met het gezond verstand gebruiken kunnen opbrengsten al omhoog en/of kosten omlaag.

Voor adviseurs ligt er de taak om telers, die door de veelheid aan informatie de weg kwijt raken, op het goede spoor te zetten. Het is vaak minder ingewikkeld als het lijkt. Tegelijkertijd blijft er een grote rol weggelegd voor het bedrijfsleven om uit alle nieuw verzamelde data op termijn met ondubbelzinnige adviezen te komen, waar de boer geen omkijken naar heeft.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Je moet niet vergeten dat die nieuwe mogelijkheden veel geld kosten. Als je dan toch investeert en de kg opbrengsten stijgen dan dalen de prijzen door extra productie. Dus meer kosten en minder financiele opbrengsten. De adviseurs veel geld en de boer weer niet. Overheden blij want er is voldoende goedkoop voedsel voor een lage prijs.

 • Zandboertje

  Begin eens met de verzamelde gegevens te gebruiken voor guided sampling. De hierboven genoemde kaarten zijn bemestings- en of poot/zaaikaarten. Eerst een schop in de grond of een aanvullend monster nemen voordat je lukraak denkt dat het een N probleem is. Dan kun je al grote stappen maken.
  En denk ook niet dat het grote egale gedeelte het goede deel is, deze kan ook egaal slecht zijn. Hoe meer verschillen, hoe eerlijker de kaart. Grond is bont en daarmee de potentiele opbrengst ook

 • verkerkagrobv

  Goed gezegd farmerbn we moeten naar lagere produktie en dan volgt er van zelf een hogere prijs. Dat is wat we nodig hebben. Niet alle leveranciers e.d. die aan ons verdienen en wij onder aan de streep niks overhouden. Mindere produktie met zijn alle .

Of registreer je om te kunnen reageren.