Redactieblog

3459 x bekeken 19 reactieslaatste update:14 jul 2015

Teleurgesteld in bobo's

Alweer ben ik het eens met Sieta van Keimpema. Zij verwijt de voormannen van LTO, zuivel en banken dat ze te weinig visie hadden bij het afschaffen van de melkquotering.

Vooropgesteld: ik was en ben voorstander van een vrije markt. Ondersteuning met subsidies en prijsbeschermende maatregelen maakt de ondernemer lui. En de boer is een ondernemer. Niet een door de overheid in het leven gehouden soort ambtenaar, zoals de medewerkers van clubs als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Goede voorlichting

Ondernemers moeten echter goed voorgelicht en ingelicht worden. Door mensen met visie. Dat mag je verwachten van de leiders van LTO, zuivel en Banken. En daar ontbrak het aan.

Bij het beleid om de quotering af te schaffen hebben we vooral de voordelen gehoord. De bezwaren van DDB, NMV en anderen werden vluchtig als niet aan de orde afgedaan. Ik heb mijn doos met krantenknipsels er nog op nagekeken. Heel weinig over de nadelen van vrije markt en groei.

Geen rekening gehouden met fosfaatrechten

De zuivel bouwde vrolijk fabrieken en propageerden dat ze 20 procent meer melk verwachtten. Banken financierden nieuwe stallen en keken alleen naar het eigen vermogen van de boer. Niet of hij genoeg koeien zou mogen houden om de stal vol te krijgen. Met de kosten van toekomstige fosfaatrechten werd geen enkele rekening gehouden. Tot slot de LTO, die vooral de voordelen van de vrije markt bejubelde, maar niet de nadelen.

Oogkleppen bij afschaffing melkquotering

Dat neem ik de bobo's van deze organisaties kwalijk. Ze worden aangesteld en betaald om een visie voor de toekomst te ontwikkelen. Met de melkquotering hadden ze oogkleppen op. Ze zagen teveel de voordelen van de vrije markt en te weinig de beperkingen van het milieu.

Althans, dat hebben ze niet verteld. Of ze zijn zo kortzichtig dat ze het niet wisten, òf ze wisten het wel, maar verzwegen het om het gewenste resultaat te bereiken.

'Ingrijpend, maar onvermijdelijk'

Beide is even erg. Maar ze gingen vrolijk aan tafel om een paar maanden na de afschaffing van de quotering te praten over de invulling van fosfaatrechten. "Ingrijpend, maar onvermijdelijk", weet voorzitter Kees Romijn van de LTO-vakgoep Melkveehouderij te zeggen.

Hoe durft deze visieloze bestuurder ooit de boeren, die hem vertrouwden, weer onder ogen te komen? Geen wonder dat hij de kous op de kop krijgt op de ledenvergaderingen.

Laatste reacties

 • agratax2

  Vergaderboer als je -ondernemer- bent, dan wordt het tijd dat je je bedrijf gaat verplaatsen naar een land met minder kosten en wettelijke beperkingen. Je weet net als iedereen, dat Nederland niet het bepaald het land is met de laagste kostprijs. Een kostprijs die met de invoering van verhandelbare fosfaatrechten hoger wordt. Een hogere kostprijs voor melk en geen verbetering van het milieu en een nog meer in hokjes drukken van de verschillende bedrijfstakken. Als je als boer daadwerkelijk -ondernemer- bent, dan stuur je je cooperatieve melkverwerker zo aan, dat je een kosttendekkende melkprijs kunt verwachten en niet alleen maar je miljoenen liters melk kwijt raakt tegen elke prijs. ik bedoel maar te zeggen dat zowel het fosfaatrecht als de miserabele melkprijs mede veroorzaakt is door de zgn. ondernemende boeren.

 • koestal

  Laat die grote  intensieve bedrijven maar lekker doormelken met deze  lage melkprijs. Ze zijn trots op de fosfaatrechten die ze gekregen hebben ,alsof je daar van kan leven.

 • simpel boerke

  Ik ben het met vergaderboer eens. Als 2 mnd na afschaffen van met melkquotum de zaak al volledig uit de hand loopt is er toch echt een gebrek aan visie geweest. Dit had ook lto vooraf kunnen inzien. Maar we hoorden inderdaad alleen de voordelen en alleen het laatste jaar werd er eens voor het naderende fosfaatplafond  gewaarschuwd.  Maar toen waren alle investeringen al gedaan en was iedereen voorbereid op het quotumloze tijdperk en stonden we met z'n allen in de startblokken. Zelfs op dat moment werden er nog sussende woorden door de lto gesproken dat ze de zaak wel onder controle hadden. Achteraf hadden we al veel eerder groei moeten koppelen aan volledige grondgebondenheid.  Dan had iedereen die wilde groeien er tijdig op in kunnen spelen en was de zaak niet zo gierend uit de bocht gevlogen als nu. Nu staan verschillende groepen boeren tegenover elkaar, intensieve tegenover de extensieve, de snelle groeiers tegenover de gematigde groeiers.  Volgens mij is er nog nooit zoveel tweespalt geweest als nu.

 • Mozes


  LTO wilde een melkveehouderij zonder kostprijsverhogend luchtkapitaal. In mijn ogen een nobel streven. Het melkquotum had geen invloed meer op de melkprijs en kon voor dat doel dus verdwijnen.

  Tegelijk zorgde het melkquotum er echter voor dat de melkveehouderij binnen de milieunormen bleef. Men had veel eerder moeten inzien dat hiervoor vervangende maatregelen noodzakelijk waren.  Deze maatregelen hadden al een aantal jaren voor afloop van het melkquotum ingevoerd moeten worden. Men was echter zo gebrand op een melkveehouderij zonder luchtkapitaal dat hier geen initiatieven voor genomen werden. Strenge grondgebondenheid had de groei kunnen afremmen zonder luchtkapitaal te laten ontstaan maar daar lag ZLTO dwars voor met steun van Helma Lodders in de Tweede Kamer. 

  Dat de NMV en hun malle broertje, de DDB, het quotum wilden houden had niets te maken met visie op de mileuproblematiek. Zij wilden het melkquotum houden omdat ze dachten dat dit nog steeds invloed op de prijs zou hebben. Zij wilden terug naar een gereguleerde markt met een variabel quotum die altijd achter de markt aanloopt. 

 • alco1

  Er is maar één instantie schuldig aan het debacle van nu. Namelijk de overheid die met fosfaatplafond gekomen is en hieraan gekoppeld de fosfaatrechten.
  Veelvuldig hebben wij hier op dit forum beschreven dat voer en mestafvoer de beperkende factoren zouden worden, waar niets mis mee is.
  Als er al een fosfaatplafond gesteld moest worden dan zou dit gemaakt moeten zijn naar de behoeftes van alle verbouwde gewassen met aftrek van verwerking.
  Maar nee hoor. De stem van actie groepen werd gehoord en het LTO stond erbij en keek ernaar. Stelletje meelopende pluche bekleders.

 • schoenmakers1

  alco, het is zo simpel als je hierboven aangeeft, maar als de overheid geen sturingsmiddel heeft kan ze de vriendjes niet bevoordelen, en ja, dat is iets wat ze zeker niet uit handen willen geven, je hebt volkomen gelijk dat ook zonder bemoeienis het zeker niet uit de hand zou lopen, maar dan hebben ze de touwtjes niet in handen

 • kalkar

  Foei alco 1, wat een taalgebruik, dat kan echt niet. Stelletje enz. Foei. Even wat anders, we gaan geen belasting meer betalen vanaf vandaag, doen ze in griekenland ook niet. waarom wij dan wel? Actie. En geen mestbonnen meer schrijven, eerst de normen flink omhoog, we zullen ze krijgen die hardwekende ambtenaren die het goede met ons voor (zouden) moeten hebben. Actie., en niks minder.

 • veldzicht

  Een hoop gesputter hier op dat internet maar het komt er gewoon op neer dat die boeren zich als makke lammetjes naar de slachtbank laten leiden.
  Charon Dijksma  en de EU houden liever de linkse milieu beweging( die er geen zak verstand van hebben) te vriend  als dat handje vol boeren die duizenden euro,s onnodig uit moeten geven terwijl de grond uit gemergeld wordt.
  LTO moet eisen de bemesting normen 40% omhoog als er dan nog wat overbliijft verwerken tot kunstmest of exprteren en eens keer op houden met dat geleuter over dat milieu.

 • agratax2

  @veldzicht. Als je nu je eisen van 40 % meer bemesten hard kunt maken door opbrengst daling aan te tonen bij het huidige beleid, heb je wat te vertellen. Maar wat doen de boeren nog steeds meer produceren door extra hun best te doen en de nieuwste vindingen toe te passen. Den Haag ziet dat er nog geen productie daling optreedt en trekt dan ook de conclusie; 'Zie je wel we hebben het goed geschoten, bij onze normen is de opbrengst nog steeds niet minder geworden'. Ik lees immers niet anders in Boerderij; 'Opbrengst kuil goed, kwalitiet goed en voedingswaarde HOOG'.

 • j.verstraten1

  Mozes, ook bij een strenge grondgebondenheid krijg je luchtkapitaal. In grond. Mijn conclusie is dan ook ( en ook van het LEI) het geld vloeit naar de beperkende factor, of het nu een quotum , recht, of grond is.

 • j.verstraten1

  Vergaderboer:De visie had moeten luiden: we moeten beperkingen behouden om boeren tegen zichzelf te beschermen. Had LTO ongetwijfeld veel applaus voor gekregen als men gelijk met afschaffen van de quotering hiermee voor de dag was gekomen.

 • alco1

  verstraten. Er komt geen luchtkapitaal als je dood eenvoudig de markt vrijelijk zijn werk laat doen.

 • alco1

  Wat er nu is geschied kan men vergelijken met een werkgever die een werknemer verguld met tien euro per uur extra als hij zijn vaste aanstelling verruild voor FLEX werker.
  En zodra het getekend is de werknemer zijn ontslag bekend maakt.
  Niemand zou het melkquotum verwerpen als het wist wat we er voor in de plaats kregen. We zijn gewoon genaaid.

 • landboer


   Alco, dit was al lang bekend maar alleen de NMV  bracht dat duidelijk naar buiten!  Daarom snap ik nog steeds niet waarom LTO en NZO voor afschaffing van het melkquotum waren en hiervoor! Als ik het goed heb stamt het fosfaatplafond al uit 2002. Mozes ,verstraten heeft in #10 gelijk, het maakt niet uit of je rechten (lucht) moet kopen of grond veel te duur wat ook nog niet aftrekbaar is ook!

 • alco1

  @Landboer. Kun je ook een reactie  / artikel naar voren halen waar je bewering wordt bevestigd. Ik heb dit namelijk nooit voorzien.

 • Matt

  de vraag is nu er een rechtensysteem aanstaande is,wat er volgens lto nooit zou komen..

  in welke groep zitten de lto bestuurders zelf,in de snelle groeiers ( volproppers)
  of toch in de gematigde groeiers,die nu geblokkeerd worden.

 • schoenmakers1

  als ik zie wat ze bereiken zitten ze in de groep stoppers, kunnen ze de rechten duur verkopen

 • eg wel

  Vrije markt is onzin, kijk naar Rusland, Canada.
  Ook in de vs worden de boeren met miljarden gesteund als de nood aan de man komt. China is communistische en vaart een eigen koers zonder rekening te houden met wie dan ook. Voor onze export werd er gerekend met een onverzadigde markt in China.
  Behalve dat China zelf flink uitbreid, gaat het ook economische minder.
  Zo het nu lijkt, valt de afzet in China tegen, en het is afwachten of/wanneer dit zich hersteld.

 • Foxxy

  Het verleden kunnen we niet veranderen, Lto heeft waarschijnlijk het plafond ooit laten vallen bij het ministerie! 

  NU wordt het tijd dat hetzelfde Lto, en alle bbelangenbehartigers zich hard maken om die regels te veranderen! 

  1 ha gras produceert 120 kg fosfaat , kan je 1 jaar 2 koeien van voeren,  en is mest nodig van 3 koeien (3 x 40)
  Anders krijg je bodem uitputting !

  Ik zal het simpeler maken voor onze belangenbehartigers 
  : je verdient 30.000 euro / jaar
  Je geeft 5000 / maand uit 
  Komt dat goed? 

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.