Redactieblog

3 reacties

Zuivelderivaten

Het melkquotum is afgeschaft. Sommige boeren zien donkere wolken, maar financieel experts zien een prachtige termijnmarkt opkomen. De afschaffing van het melkquotum biedt grote kansen volgens deze experts.

Het veranderende aanbod op de wereldmarkt van zuivelproducten kan tot grote prijsschommelingen leiden. Een termijnmarkt haalt deze pieken en dalen uit de melkprijs. De kwetsbaarheid en de schommelingen van de melkprijzen is overigens niets nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de prijsontwikkeling van mager melkpoeder.

Beursbedrijf Euronext ziet nu een prachtige kans. Daarom heeft het op 13 april een pakket zuivelderivaten op de beurs geïntroduceerd. Voor het eerst sinds 2006 worden vanaf die datum weer grondstofderivaten verhandeld aan het Damrak. Met termijncontracten voor boter, mageremelkpoeder en weipoeder kunnen marktpartijen - ondernemers in de sector maar ook derden - het risico op prijsfluctuaties afdekken of juist overnemen. Het is de bedoeling dat later ook optiecontracten op de markt komen.

Termijncontracten zijn 'transacties in de toekomst': marktpartijen spreken af een bepaalde hoeveelheid van een grondstof te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Daarmee creëert de derivatenhandel een herkenbare referentieprijs voor de desbetreffende grondstof, in dit geval dus boter, mageremelkpoeder en weipoeder. "Dat is interessant voor de directe producenten van de drie onderliggende waarden, maar ook voor de verwerkers van die halffabricaten. Bakkers, ijsproducenten en producenten van babyvoeding", zegt Nicholas Kennedy, hoofd ontwikkeling grondstofderivaten van Euronext, in het Financieele Dagblad.

Het is overigens nog maar de vraag of de nieuwe zuivelderivaten populair worden en of de boeren of handelaren en andere derden daar het profijt van zullen opstrijken. Euronext heeft er vertrouwen in, ondanks tegenvallende resultaten van eerdere zuivelfutures op Europese beurzen.

Het is wel zaak om heel goed uit te kijken met dit soort producten. In het verleden heb ik heel wat ondernemers langs zien komen die zich fors in de vingers hadden gesneden met de termijnhandel in varkens of aardappelen. En denk ook aan de huidige ellende met de rentederivaten die de banken veel ondernemers hebben 'aangesmeerd' zonder dat die ondernemers goed wisten wat voor product ze afnamen. Misschien wordt de termijnmarkt een groot succes en kun je er als melkveehouder goed gebruik van maken. Maar ik adviseer dan wel om goed uit te kijken. Weet wat je koopt. De gemiddelde boer is immers geen financieel expert.

Laatste reacties

 • geen boer

  een ongewenste ontwikkeling. Marges staan altijd onder druk en een tussenlaag verkleint deze nog verder. De dominante cooperatieve financiering aan de ene kant, en dominante cooperatieve verwerking aan de andere kant zouden dit gezamenlijk buiten de deur moeten kunnen houden. Wanneer ze daar niet in slagen zijn ze, cooperatief gezien, geen knip voor de neus waard.

 • koeboertje

  Inderdaad met een goede cooperatie hebben we dit niet nodig .
  De werkelijke melkprijs wordt door de termijnmarkt niet hoger , er gaan ook nog kosten vanaf .

 • Sjaak

  Pieter Seegers adviseert om goed uit te kijken, want de gemiddelde boer is nu eenmaal geen financieel expert....

  Zijn er financiele experts, die de verantwoording nemen voor hun 'deskundig' advies? 
  Moet de eerste adviseur nog tegen komen, die de verantwoording neemt voor zijn advies, ongeacht op wat voor terrein. Het zijn vaak parasieten van de markt...

  Zolang men geen verantwoording durft te nemen voor de te geven adviezen, houd ik het bij m'n gezonde boerenverstand...

Of registreer je om te kunnen reageren.