Redactieblog

8 reacties

Natuurgrond

De status van natuurgrond is nogal onduidelijk. Soms telt de grond mee voor agrarische activiteiten, soms niet.

Natuurgrond wordt verschillend behandeld als we het hebben over meststoffen, waterschapslasten, pacht, betalingsrechten enzovoorts. Dat zou wel wat eenduidiger kunnen. Ook de status van organisaties als Natuurmonumenten is onduidelijk. Volgens mij ontvangt Natuurmonumenten van alle kanten overheidssubsidie: voor de aankoop van grond en voor het beheer ervan. Dat beheer laat men vervolgens door boeren uitvoeren die daar dan nog weer pacht voor betalen, zij het ook meestal niet al te veel.

Toch is dat allemaal nog niet genoeg. De pachters hebben een brief ontvangen van Teo Wams dat zij de betalingsrechten die ze uit Brussel ontvangen moeten overdragen aan Natuurmonumenten. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Betalingsrechten zijn voor boeren, niet voor vliegvelden, overheden, sportparken en natuurorganisaties. Maar ja, omdat men de betalingsrechten nu eenmaal overdraagbaar heeft gemaakt, geld waard zijn, en iedereen kan suggereren dat zij op de grond gevestigd zijn – wat niet het geval is, komen overal de geldwolven er op af. Eigenlijk gaat het bij alle grote organisaties-met-een-goed-doel zo: men wordt als vanzelf arrogant, machts- en geldbelust en onuitstaanbaar. Denk maar eens aan de discussie over de gelijkberechtiging. Geen GLB-betalingen naar Natuurmonumenten dus. Die hebben genoeg, of anders gezegd: het is toch nooit genoeg.

Maar ja, dat is gemakkelijk praten, want de boeren hebben die grond vaak toch nodig, al was het maar om de rechten te kunnen innen. Als het alleen maar om pacht ging en je zou de prijs te hoog vinden, dan zou je de grond misschien kunnen laten liggen. Maar hier gaat het om inkomenssteun voor de langere termijn. Natuurmonumenten maakt met de brief dus misbruik van zijn machtspositie. Misschien wordt het tijd om deze organisatie eens door te lichten op de financiële handel en wandel, de bestuurscultuur, de omgang met wat heel goed partners zouden kunnen zijn. Niet alles is geoorloofd om de konijnen te beschermen. En stuur Teo Wams maar terug naar Limburg.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  Als kan vandaag nog

 • veldzicht

  De boeren mogen het vuile werk doen, N.M. zal de centen wel opstrijken,laat ze hun eigen rotzooi opknappen.

 • alco1

  Nou Willem, dat doorlichten. Wat let je!!!

 • BioBoer

  De status hangt af van wie er achter het bureau zit en of degene moet betalen of gaat ontvangen. Het tarievenlijstje bepaald status, niet wat er groeit of bloeit of de activiteit die er plaats vind. Waterschap houdt voor natuur agrarisch gebruik aan, dat is meer kassa. Ondanks bestemmingsplan, N2000 of EHS. Provincies gaan liever uit van natuur, beheervergoedingen zijn dan aanzienlijk lager. ANV's (intensieve boeren) waren felle tegenstanders van EHS en N2000, en krijgen nu regie over Agrarisch natuurbeheer binnen natuurgebieden? Boeren zijn volgens de TBO niet de beheerder maar de pachter (beheervergoeding?)! Maar krijgen wel de verantwoordlijkheden, verplichtingen en lasten. Als boer wordt je er HORENSDOL van... Maarfijn uiteindelijk is de natuur(boer) de gebeten hond....

 • agratax2

  Wat kan Natuur Monumenten doen als de boer zijn rechten op eist en niets afdraagt? Als NM de Brusselse boeren gelden wil innen zal ze toch eerst boer moeten worden m.a.w zelf het gras maaien en verkopen of opvoeren? In dat geval kan de boer het gras kopen tegen een nette prijs kwaliteit verhouding. Is de boer van alle weersrisico's verlost met het juiste koopcontract. Laten we als landbouw nu eens het risico daar leggen waar het hoort en ons niet langer als speelbal laten gebruiken door (semi) overheden en machtswelustelingen als dhr. Wams

 • j.verstraten1

  Ook de provinciale landschappen claimen de GLB centen!

 • ejmooiweer1

  Nee, boeren zijn zelfstandige ondernemers en ontvangen niet van alle kanten subsidie: rechtstreeks, via fiscus of banken. Overigens, de status landbouwgrond is ook nogal eens onduidelijk. Zo beschermt de Europese landbouwverordening middels
  goede landbouwpraktijken instandhouding/beheer van landschapselementen. Maar niet in Nederland. Daar is een heg ook een verzameling gefragmenteerde stammetjes en een houtwal/-singel een groep solitaire bomen. Als het om vergroening gaat dan tellen we ze liever wel volledig mee. Bij appel op de verordening bij nivellering en aantasting is het opeens geen subsidiabele landbouwgrond en staan ze niet op maar aangrenzend aan boerenland. Indien wel gelegen op subsidiabele landbouwgrond dan zorgt vertaling in nationale wetgeving middels de boswet ervoor dat restanten landschapselementen door de oppervlakte eis vrijwel nooit bescherming genieten. Dat zou een interessant artikel zijn.
  Genoemde geldwolven zitten ook in de sector zelf. Zie recent toenemende pacht- en grondprijzen om rechten binnen te halen.
  Sinds vergroeningseisen&omslag naar uniforme hectarepremies is er toenemende vraag naar landbouwgrond bij terreinbeheerders die vaak ook aangemerkt zijn als landbouwbedrijf. Vooropgesteld dat deze gronden sowieso natuurrijk zouden moeten zijn met aangepaste vormen van landbouw is het geen rentmeester vreemd om langjarige inkomsten door exploitatie van eigendom te verdisconteren.
  Daarbij meneer Brul, op de man spelen siert u niet.

 • melkveehouder .

  Goed stuk, helemaal eens Willem. @ejmooiweer1, je vergeet effe dat de gronden van NM en andere natuurorganisaties betaald zijn met Europees belastinggeld. Overigens stoot het me enorm tegen de borst als ik directeur van Tweel, met een jaarsalaris van € 163.000, op BNR nieuwsradio hoor spreken dat natuur datgene is wat men als natuur ervaart. Dat weten we als boeren al jaren. Triest dat hele volksstammen zich laten indoctrineren door het geleuter van deze machtswellustelingen die enkel bezig zijn hun zakken te vullen.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.