AlgemeenOpinie

Natuurgrond

De status van natuurgrond is nogal onduidelijk. Soms telt de grond mee voor agrarische activiteiten, soms niet.

Natuurgrond wordt verschillend behandeld als we het hebben over meststoffen, waterschapslasten, pacht, betalingsrechten enzovoorts. Dat zou wel wat eenduidiger kunnen. Ook de status van organisaties als Natuurmonumenten is onduidelijk. Volgens mij ontvangt Natuurmonumenten van alle kanten overheidssubsidie: voor de aankoop van grond en voor het beheer ervan. Dat beheer laat men vervolgens door boeren uitvoeren die daar dan nog weer pacht voor betalen, zij het ook meestal niet al te veel.

Toch is dat allemaal nog niet genoeg. De pachters hebben een brief ontvangen van Teo Wams dat zij de betalingsrechten die ze uit Brussel ontvangen moeten overdragen aan Natuurmonumenten. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Betalingsrechten zijn voor boeren, niet voor vliegvelden, overheden, sportparken en natuurorganisaties. Maar ja, omdat men de betalingsrechten nu eenmaal overdraagbaar heeft gemaakt, geld waard zijn, en iedereen kan suggereren dat zij op de grond gevestigd zijn – wat niet het geval is, komen overal de geldwolven er op af. Eigenlijk gaat het bij alle grote organisaties-met-een-goed-doel zo: men wordt als vanzelf arrogant, machts- en geldbelust en onuitstaanbaar. Denk maar eens aan de discussie over de gelijkberechtiging. Geen GLB-betalingen naar Natuurmonumenten dus. Die hebben genoeg, of anders gezegd: het is toch nooit genoeg.

Maar ja, dat is gemakkelijk praten, want de boeren hebben die grond vaak toch nodig, al was het maar om de rechten te kunnen innen. Als het alleen maar om pacht ging en je zou de prijs te hoog vinden, dan zou je de grond misschien kunnen laten liggen. Maar hier gaat het om inkomenssteun voor de langere termijn. Natuurmonumenten maakt met de brief dus misbruik van zijn machtspositie. Misschien wordt het tijd om deze organisatie eens door te lichten op de financiële handel en wandel, de bestuurscultuur, de omgang met wat heel goed partners zouden kunnen zijn. Niet alles is geoorloofd om de konijnen te beschermen. En stuur Teo Wams maar terug naar Limburg.

Beheer
WP Admin