Redactieblog

2 reacties

Reusel-De Mierden

In de uitspraak Reusel heeft de Raad van State een streep gehaald door het duurzaamheidsstreven van de gemeente.

In het bestemmingsplan was geregeld dat een veehouderij alleen kon uitbreiden als de nieuwe stal voldeed aan de maatlat duurzame veehouderij (MDV). Maar helaas: daarin staan ook eisen die niets met de ruimtelijke ordening te maken hebben, zoals diergezondheid en welzijn, zodat het bestemmingsplan daarvoor niet gebruikt mag worden.

Nu kun je zeggen, wat kinderachtig van de Raad van State, maar het specialiteitsbeginsel is toch wel belangrijk: de overheid mag een bevoegdheid niet gebruiken waarvoor die niet door de wetgever is bedoeld en gegeven. Zo algemeen geformuleerd zal niemand tegen dat beginsel zijn. Het probleem is nu natuurlijk dat wat maatschappelijk als zeer gewenst wordt beschouwd – een meer duurzame veehouderij - op losse schroeven komt te staan.

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) en het Groninger Verdienmodel, die ook een stelsel hanteren waarbij ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden afhankelijk worden gesteld van extra prestaties op het gebied van duurzaamheid, maken zich nu ook zorgen.

De conclusie dat die zaken nu ook van de baan zijn, is overigens wel wat voorbarig. Er zijn belangrijke verschillen met de Reuselse methode. Dus het kan ook nog best zijn, dat deze instrumenten de rechterlijke toets wel kunnen doorstaan. De juridische risico's zijn bij de ontwikkeling van in ieder geval de BZV trouwens goed in beeld geweest, zodat een snelle aanpassing desnoods ook nog doorgevoerd kan worden. Dat neemt niet weg dat deze kwestie de gemoederen blijft bezighouden. En als ook de BZV, zoals die nu is geregeld, sneuvelt in de juridische haarkloverij van de rechterlijke macht, dan moeten wij gewoon een ander instrument bedenken. Want een duurzame veehouderij blijft gewenst, ook in het belang van de veehouderij zelf. Het is ook niet voor niets dat een organisatie als LTO bij de ontwikkeling betrokken is geweest. Een ander instrument dus, en daar zijn ook weer juristen voor nodig. Zo kan er uiteindelijk toch uit Reusel ook nog iets goeds komen.

Laatste reacties

  • w v gemert

    Beste Willem, uit diverse onderzoeken blijkt dat wij de duurzaamste varkenshouderij in de wereld zijn.(echte wereld kampioenen) Jij was toch diegene die de Provincie Brabant juridische van advies hebt voorzien in zake Verordening Ruimte en de BZV. Het had mij verwonderd dat als je hier wat anders zou schrijven dan datgene wat je voor de Provincie hebt op geschreven. Ik hecht daarom niet zoveel waarde aan deze blog. Ik ga ervan uit dat de BZV sneuvelt of nog sterker van tafel wordt geveegd.

  • Reactie verwijderd door een beheerder

Of registreer je om te kunnen reageren.