Redactieblog

Provincies zijn nu aan zet in de PAS

De maatregelen om de neerslag van stikstof in natuurgebieden te beperken krijgen vorm. De veehouderijsectoren hebben zich verplicht om een belangrijke bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van stikstof in de vorm van ammoniak.

Nu zijn de Tweede Kamer en de provincies aan zet om te zorgen dat het idee van een herstel van de stikstofgevoelige natuur kan worden gecombineerd met economische ontwikkeling.

Provincies en rijk hebben duizenden pagina's geproduceerd aan gebiedsanalyses en beheerplannen, het ontwerpprogramma aanpak stikstof (PAS) en daarbij horende milieueffectrapportage; daarnaast is een ingewikkeld rekensysteem opgetuigd dat voor elk bedrijf in Nederland kan uitrekenen wat het stikstofeffect is op natuurgebieden.

Provincies moeten aan de slag. Provinciale Staten moeten ervoor zorgen dat de ruimte die er komt ook eerlijk verdeeld wordt. Dat is nog een lastig vraagstuk: gun je de uitbreiding aan een bedrijf in of vlakbij een natuurgebied, of kies je ervoor dat bedrijf in de mogelijkheden te beperken ten gunste van bedrijven die wat verder afzitten?

Ongetwijfeld komen onbillijkheden naar boven in de nog te vormen beleidsregels, maar die zijn altijd nog te verkiezen boven de klemmende impasse waarin de veehouderij nu verkeert, waarbij nauwelijks een bedrijf ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Het is aan de provincies de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.