Commentaar

927 x bekeken laatste update:23 feb 2015

Gebruik middelen kan en moet beter

10 procent van de akkerbouwers gebruikt niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger controleren op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Aanleiding is een steekproef bij driehonderd bedrijven. Daaruit blijkt dat 10 procent van de akkerbouwers verwijtbaar de regels overtreedt. Ze gebruiken middelen die op dat gewas niet toegestaan zijn, of voldoen niet aan administratieve verplichtingen.

Is dat veel, 10 procent? Het persbericht van NVWA is nogal alarmerend van toon. Het onderliggende rapport is veel minder streng van toon. Daarin is juist sprake van een ‘hoog nalevingspercentage’ van 90 procent. Het is dus maar hoe je het bekijkt.

Dat neemt niet weg dat het beter kan, en moet. Zorgwekkend is het feit dat de naleving even goed (of slecht) is als bij de vorige steekproef, die gehouden is in 2009. Met stilstand op dit maatschappelijk gevoelige terrein scoor je niet als akkerbouwsector.

Niet-toegelaten middelen moet je gewoon niet toedienen, punt uit. NVWA stelt terecht vast dat de beschikbaarheid van middelen over het algemeen goed genoeg is. Daar kan het dus niet aan liggen, enkele kleine teelten daargelaten overigens.

Verder zijn administratieve verplichtingen om na te leven, hoe vervelend ze soms ook zijn. Spuitregistratie bijhouden, gewasbeschermingsplan maken, het kan niet zonder.

Er speelt nog iets. Op veel grotere schaal zijn akkerbouwers slordig in het schoonmaken van de spuittank. Restjes van middelen komen zo terecht op gewassen waarvoor ze niet toegelaten zijn. Ook de driftreductie langs slootkanten is bij veel boeren nog lang niet optimaal, blijkt uit dit onderzoek. Overtredingen op deze punten zijn niet meegeteld in de bovengenoemde 10 procent moedwillige overtredingen. Zo bekeken is NVWA dus nogal mild in haar oordeel. Hier ligt een opdracht voor iedereen die met gewasbescherming in de weer is.

Of registreer je om te kunnen reageren.