Commentaar

2 reacties

Landbouw en natuur tot elkaar veroordeeld

Natuurregels blokkeren de ontwikkelingsruimte van boeren. Brussel moet daarom keuzes maken.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) lijkt een roepende in de Brusselse woestijn. Prima die maatregelen om kwetsbare natuur te beschermen, maar is er ook oog voor de sociale, culturele en economische belangen? Zij houdt dit pleidooi in de milieucommissie van het Europees Parlement, maar krijgt geen bijval. Die belangen worden toch ook genoemd in de Vogel- en Habitatrichtlijn, voert ze nog tevergeefs aan.

'Steun aan boer gaat ten koste van natuur'

Op een andere plek in Brussel verzucht de natuurlobby dat de steun aan boeren ten koste gaat van natuur. De organisaties hekelen de machtige landbouwlobby. Een pleidooi van een hoge Duitse ambtenaar om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te hervormen ten faveure van natuur krijgt er wel applaus.

Landbouw en natuur houden elkaar in houdgreep

Landbouw en natuur, het zijn twee werelden die tot elkaar zijn veroordeeld; die zeker in Nederland elkaar in de houdgreep hebben. In de nota Land in de knel, die Schreijer-Pierik 1 december presenteert, geeft zij een bloemlezing van schrijnende situaties. De lijst is verder aan te vullen.

Uitleg van Vogel- en Habitatrichtlijn nodig

Echte, slimme oplossingen binnen de strakke kaders van de Vogel- en Habitatrichtlijn die zowel de landbouw als natuur ten goede komen, zijn er eigenlijk niet. Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, zet daarom komend halfjaar – Nederland is dan voorzitter van de Europese Unie – in op uitleg van de regels. Deze richtsnoeren moeten tot maatwerk leiden.

Realistisch?

Een nobel streven, maar de vraag is of het realistisch is. Natuurlijk zijn er goede voorbeelden. Op enkele plekken werken boeren en natuurbeschermers nauw samen. Onderling vertrouwen en karakters vormen hier de basis. Maar hierop kun je geen beleid inrichten.

Landbouw óf natuur

Brussel, en daarop de lidstaten, moeten heldere keuzes maken: landbouw of natuur. Een keuze met serieuze ontwikkelingsmogelijkheden in die gebieden. Het Nederlandse poppenhuisstelsel met 160 natuurgebiedjes is een kwelling voor zowel landbouw- als natuurontwikkeling.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Zorg dat je al op de landbouwscholen de milieu-rakkers buiten houdt. Als die lui de arbeidsmarkt opkomen nestelen ze zich graag op ministeries en in linkse politieke partijen. Als er vacatures komen kiezen ze voor soortgenoten en het spel kan voor hen beginnen. Dus geen aantrekkende werking door studies op milieugebied bij de landbouwscholen. En zorg dat je eigen mensen hebt bij personeelszaken op belangrijke posten.

 • oorspronkelijk

  democratie is ons bestuursstelsel.
  polariseren kan een verlammende werking hebben
  censureren een gestuurde meningsvorming
  Parijs is wezenlijk en geen opgeklopte streven boeren te nekken.
  wie betaalt ,bepaalt In Europa is landbouw de grootste uitgavenpost \
  hand in hand kan toch met natuur/milieudoelen en landbouw binnen het zelfde budget aan minder overschot meer inkomen gewerkt worden.
  of wil 5% van de beroepsbevolking democratie omwille van expansiedrift om zeep helpen

Of registreer je om te kunnen reageren.