2 reacties

'Kwekersrecht op de agenda!'

Werken in het Europees Parlement betekent veel achter de schermen opereren, ook voor een politicus. Onderhandelen, wetteksten beïnvloeden en dingen voor elkaar krijgen gebeurt vaak achter gesloten deuren of op de welbekende wandelgangen. Een column van Europarlementariër Jan Huitema (VVD).

Het achter de schermen opereren gebeurt niet om alles geheim te houden. Alle stukken komen voor en na de vergadering bijna altijd op het internet en zijn dus voor iedereen in te zien. Het gebeurt vooral om het werkbaar te houden.

Aan de onderhandelingstafel

Zo zit ik bijvoorbeeld namens de liberale groep aan de onderhandelingstafel over plantgezondheid, met de Europese Raad - waar de landbouwministers uit alle EU landen op hun beurt vertegenwoordigd zijn. Het is natuurlijk niet te organiseren alle 751 parlementariërs uit te nodigen, als ze dat al zouden willen.

Plantgezondheid

Plantgezondheid is een mooi voorbeeld. De manier waarop de EU met plantgezondheid omgaat is voor de Nederlandse handel van groot belang. Ruim 70% van de Europese import van planten gaat via Rotterdam. Doordat er in enkele gebieden in het zuiden van Europa plantziekten voorkomen, zijn sommige van mijn collega's van mening dat we de import aan banden moeten leggen.

Bureaucratische nachtmerrie

Dit is onverstandig; de uitbraak van plantziekten heeft niets te maken met gebrekkige controle in Nederland, zoals wordt gesuggereerd, maar met slechte handhaving in de landen zelf. Niemand wint er iets mee als we ellenlange lijsten met voorwaarden opstellen waaraan import moet voldoen; we creëren een bureaucratische nachtmerrie en regelen de boel dicht.

De andere politieke groepen lijken een andere mening toegedaan. Tijdens de onderhandelingen, achter die gesloten deuren, verzet ik me daar stevig tegen.

'Fel tegen patenteren natuurlijke planteigenschappen'

Een mooie overwinning voor Nederland is dat ik, in samenwerking met collega Bas Belder (SGP), tijdens een vergadering met de landbouwwoordvoerders van alle andere politieke groepen het kwekersrecht op de agenda heb gekregen. Het plenaire debat is donderdag 17 december, live te volgen via internet.

Door een recente uitspraak van het Europees Octrooi Bureau (EPO) ligt de weg open om planteigenschappen verkregen uit gangbare veredelingstechnieken, zoals het eeuwenoude kruisen, te patenteren. Hier ben ik fel op tegen. Wanneer natuurlijke planteigenschappen worden gemonopoliseerd door slechts een paar bedrijven, bestaat het gevaar dat deze innovatieve sector op slot wordt gegooid. Een slechte zaak. Nederlandse zaden zijn hun gewicht soms in goud waard.

'Commissie tot actie dwingen'

Voor mijn collega's uit de andere landen was dit een ver-van-hun-bed-show. We hebben intern dus flink moeten leuren en slim gebruik moeten maken van onze positie. Maar het is gelukt en voor het debat zijn we nu bezig een resolutie op te stellen om de Commissie tot actie te dwingen! Hier kunt u een filmpje over kwekersrecht bekijken.

Laatste reacties

  • Bertus Buizer

    Prima standpunt en stevige inzet van Jan Huitema over behoud kwekersrecht. Patentering van natuurlijke planteigenschappen is een bedreiging voor de agrobiodiversiteit en voor onder meer de Nederlandse kweek- en veredelingssector. Wij zouden als Nederland veel meer - uiteraard internationaal - moeten inzetten op gebiedsgerichte ontwikkeling van rassen via de klassieke verdeling. Voor een snellere veredeling kan het gebruik van DNA-merkers een hulpmiddel zijn.
    Belangrijk is dat grote en kleine kweekbedrijven internationaal sneller kunnen inspelen op de - mede door de gevolgen van klimaatverandering - veranderende vraag op regionale markten. Nederland heeft op dit specialistisch terrein veel kennis en ervaring in huis en heeft daar internationaal een grote naam mee opgebouwd. Die moeten wij verder uitbouwen. De wereld wacht en Nederland heeft het nodig. Ook veel Nederlandse akker- en tuinbouwbedrijven biedt dit grote perspectieven, namelijk voor (stam-)selectie en vermeerdering. Dit is andere koek dan het produceren en exporteren van bulkproducten waar boeren en bodem niet rijk van worden. In dit opzicht is er in Nederland een omslag nodig in de landbouw. Zie ook: http://bit.ly/1XoXxdt (hoofdstuk 2.2, pag. 18, 'Octrooiregelgeving in EU belemmert de ontwikkeling van nieuwe rassen')

  • agratax(1)

    Patentering planteigenschappen de diversiteit in de weg kan staan is zeker. Maar dat het patenteren van eigenschappen de macht van de patenthouder op de voedselvoorziening oneindig groot maakt is veel erger. De patenteigenaae kan licentie claims leggen op de planten, de oogstproducten en de producten na verwerking. Is dit een macht die we aan de industrie of aan wie dan ook willen geven met 1 pennenstreek? Ik ben blij dat de politiek eindelijk gaat inzien, dat ze bij het begin van de Monsanto acties in dezen nog jonge boeren donders goed wisten waarom ze tegen deze ontwikkeling moesten zijn. Helaas de oudjes stonden aan het roer en hebben zich nooit echt uitgesproken en hebben gewacht tot na de nieuwe kwekerswet eind vorige eeuw.

Of registreer je om te kunnen reageren.