Commentaar

16 reacties

Bodem is basis van voedsel en inkomen

Bij aandacht voor de bodem gaan algemeen belang en boereninkomenbelang hand in hand.

Wereldvoedselorganisatie FAO heeft 2015 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Bodem. Aandacht voor de grond moet er voor zorgen dat de productiviteit van de aarde blijft groeien in plaats van dat die kleiner wordt door erosie, verdichting, verzilting, verdroging of vernatting.
Meer voedsel is nodig om de groei van de wereldbevolking bij te houden. In 1804 waren er 1 miljard mensen op de aarde, inmiddels zitten we op ruim 7,2 miljard. Voorspellingen voor 2050 lopen uiteen van 7,7 miljard tot 10,7 miljard; vaak klinkt het getal van 9 miljard.

Er is meer en beter voedsel nodig. Overal in de keten moeten daarvoor stappen worden gezet, maar de bodem is letterlijk de basis. En juist de kwaliteit van die bodem daalt. Ook in Nederland.
Laten ik er één aspect uitpikken: verdichting van de bodem. Als akkerbouwer en veehouder heeft u daarop direct invloed. Anderhalf jaar geleden sloeg het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra daarover alarm. Bij de huidige landbouwprakrijk – intensieve bouwplannen, lange groeiseizoenen en zware machines – is het risico op onomkeerbare bodemverdichting op veel Nederlandse gronden erg groot. Sterker nog: bijna alle Nederlandse ondergronden zíjn al min of meer verdicht. Dat kost opbrengst, dus inkomen. De ondergrond herstelt zich nooit egaal, het alarmsignaal was daarom meer dan terecht.
Het is aan dit begin van 2015 daarom goed om te zien dat de Nederlandse teler zich bewust is van de problematiek. Jonge boeren praten over technieken en materiaal om de bodem te ontzien en investeren erin, organische stof staat volop in de belangstelling, bij zeer zware machines worden vraagtekens gezet. Inmiddels denken melkveehouders ook na over vaste rijpaden voor gras- en maisland om zo de ondergrond te ontzien en de productiviteit op termijn te behouden.
Het algemeen belang van voedselproductie en het directe inkomensbelang van de boer gaan hier hand in hand. Dat is een goede basis om stappen voorwaarts te maken.

Laatste reacties

 • trijnie

  Bekijk ook eens de film:
  Symphony of the soul.
  http//<>
  Een prachtige film over het ontstaan van de grond op verschillende plekken van de aarde.

  Ook het boek: Het bodemvoedselweb is interessant om te lezen.
  Wonderlijk hoe alles in elkaar steekt.

 • agratax2

  Wisten onze voorouders al niet het belang van >bodemvruchtbaarheid<? Denk aan het drieslag stelsel en later de door iedere leraar plantenteelt gepredikte Vruchtwisseling, maar nee de laatste 40 jaar treden alle landbouwkundigen inclusief de boeren terwille van een goedkoop voedselpakket >specialisatie< en productie verhoging per man tegen elke prijs deze regels. De gevolgen worden elke jaar duidelijker, bodem gerelateerde ziekters, meer KW 's nodig om de bodem te bewerken. Een goed organische stof gehalte zal de bodem kruimeliger maken en dus minder KW 's vereisen om een plantbed te realiseren en zo kunnen we wel doorgaan. Het lijkt mij goed als melkveehouders en akkerbouwers hun land gezamenlijk gaan exploiteren om zo via kunstweide de bodemvruchtbaarheid op te krikken en niet zoals nu om ieder zoveel mogelijk aan elkaar te verdienen op de korte termijn.

 • pinkeltje

  Maar ik lees ook dat het doel dus is MEER MEER MEER. En natuurlijk beter voedsel. Valt nog mee dat er niet bij staat dat het ook goedkoper moet. Maar niettemin, de mensheid heeft een uitdaging. Beperken van de groei van de bevolking is net als het aantal inwoners van ons land nooit een thema. Dat moet ook altijd MEER MEER MEER. En ik al die tijd maar denken dat we al steevast teveel produceren. Maar het is dus nog lang niet genoeg.

 • Bert Roeleveld

  We kunnen wel meer produceren maar er zijn bevolkingsgroepen die niet eens de middellen hebben om voldoende voedsel te kopen , door b.v. oorlog, corrupte overheden , slechte of geen infrastructuur, komt het voedsel gewoon niet bij hongerige monden.

 • poldes

  meer melk produceren onder de € 0,30 kost in Nederland de melkveehouders de kop.

 • mafex

  kunnen we lekker veel weggeven aan de voedselbanken, kost toch geen drol. ja toch niet dan?

 • veldzicht

  Aan de ene kant zuinig zijn op de bodem,aan de andere kant smijt men met vruchtbare landbouwgrond door het aanleggen van natuurgebieden en wateropvang plaatsen waar ik ook zeer grote vraagtekens bij zet.
  volgens mij is het in de meeste gevallen een ander woord voor natuuraanleg.

 • ACB

  Waar en bij wie ligt nu de fout, denk daar maar eens over na. We weten het toch.

 • trijnie

  Veldzicht, wateropvang heeft niets met natuur te maken, wel met zorg voor boerenland zodat het water wegkan.
  In mijn buurt zijn wat van die stukken land, het wordt elk jaar gemaaid en er kunnen hooguit muizen en mollen in terecht maar geen boom mag erin staan. Wat wel dom is, want door de beworteling van een boom zakt het water beter en het water wordt opgenomen door de boom.
  Dus dit doen ze niet goed.

 • massy

  Geert dan zal er met jou verhaal toch geld verdient moeten worden en als we dan nu de vooruitzichten moeten geloven wordt dat voor de akkerbouw en melkveehouderij toch een hele klus.

 • koestal

  Maar er moet wel mest of kunstmest op,als je de millieufreaks hoort ,groeit een gewas bijna zonder mest,ja dat klopt ,maar dan is het wel onkruid

 • schoenmakers1

  ik kan toch ook niks anders van de wateropvanggebieden als natuur, alleen dit wordt via een andere weg betaald. nl het waterschap. Overigens zijn het totaal nutteloze gebieden, als men het water op tijd weg zou laten en eventueel met de stuwen het water goed regelen was er voldoen wateropvang, maar de waterschappen hebben een zo hoog natuurknuffelgehalte dat men bijna heel nederland gehersenspoeld heeft dat ze geloven dat het nodig is, hoe gek kun je zijn

 • gertjan1982

  En ik heb ook twijfels of de sloten en kanalen wel op de goede diepte zijn.
  er word naar mijn idee tekort gebaggerd.

 • agratax2

  Dit artikel gaat niet alleen over Nederland, voor alle voedselproducenten op de wereld geld dit verhaal. Speciaal de grote monocultuur plantages doen niet anders dan de grond uitmergelen en onnoemelijke risico's nemen m.b.t. bodem gezondheid. We moeten ons realiseren dat de echte armen wel nooit voldoende te eten zullen krijgen, geld hebben ze niet en hun land is afgepikt door de landbouwplantages, doe bestaan bij de gratie van kapitaal in plaats van arbeid, zodat de lokale bewoners zullen moeten vluchten naar de stad waar geen werk voor hen is of nog verder weg en hopen op een nieuw leven..

 • minasblunders1

  Zolang we te maken hebben met 'wetenschappers' die hun eigen gelijk belangrijker vinden dan het algemeen belang, gaat het niks worden met de verbetering van de bodemgesteldheid.

 • agratax2

  @minasblunders1. Ik kan het ten dele met je eens. Maar ook de boeren gedwongen door de wereld van het korte termijn denken, overleven, heeft ons gebracht waar we nu zijn, structuur verval, bodemverdichting, grondgebonden ziektes etc. Zowel de industrie als de politiek kijken toch niet verder dan >einde begrotingsjaar< en liefst tillen ze de ellende de (jaar)wisseling over voor hun opvolger. Einde goed boekjaar betekent verkassen, nieuwe job / verkiezingen. Familie bedrijven doen hun best om aan deze idiote race te ontkomen, maar helaas tenkoste veel.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.