Redactieblog

35 reacties

Klaar voor de fosfaattoekomst?

"Ondernemen is vooruitzien", debiteert Hanna een oude wijsheid. "En dat deden wij te weinig in 2013. We hadden toen al meer moeten melken en desnoods superheffing betalen. Degenen die vorig jaar extra produceerden, zitten nu met de fosfaatreferentie veel beter."

"Wij hebben in 2013 ook al meer gemolken", werp ik tegen. "En we hebben grond gekocht. Plus een deel van de nieuwe stal gerealiseerd. En meer jongvee aangehouden om maar te klaar te zijn voor de superheffingsvrije periode. Het is onzin om dan te stellen dat we de vogels over het net hebben laten vliegen."

"Wel veel vogels", houdt Hanna vol. "Anderen hebben het beter gedaan. Daar kan ik slecht tegen. We hebben allemaal dezelfde kansen. Dan moeten wij zorgen dat we die meer en beter benutten dan de ander. Dat is ondernemen."

Een beetje gelijk heeft Hanna wel. Een zekere Broer reageerde op een vorige column ook al dat we konden weten dat er een referentiejaar kwam. Hij verwees naar de komst van de quotering in 1984. Ook toen waren er ondernemende boeren die hun veestapel sterk hadden uitgebreid. Daar hebben ze veel profijt van gehad.

Trouwens ook degene die in een vroeg stadium melkquotum kocht. Mijn vader kocht van een buurman die stopte grond met quotum voor 42 cent per kilo. Andere boeren verklaarden hem voor gek. Hij heeft een nooit betere deal gedaan. Hanna en ik hebben daar later prima van geprofiteerd.

"Binnen één generatie speelt zich dit af", verzucht Hanna. "Wij hadden het kunnen weten. We hebben de superheffing zien komen. En nog hebben we niet geleerd dat je tijdig op ander beleid moet inspelen."

"Nu is het genoeg", zeg ik en loop boos de keuken uit. "Ik vind dat we voldoende hebben gedaan. Achteraf gezien krijg je met de kennis van nu altijd gelijk. Dat is goedkoop geouwehoer."

Hanna is kennelijk met verkeerde been uit bed gestapt. Wij staan er goed voor. Veel beter dan de boeren die niets hebben gedaan en groei veroordeelden. Zij zullen de komende jaren merken dat niets doen het begin van het einde kan betekenen.

Laatste reacties

 • Ferm

  Vergaderboer, is deze colom om de LTO vrij te pleiten dat ze al in 2011 van het fosfaatplafond af wist en dit niet naar buiten (de gelederen) hebben gecommuniceerd? En dan spreekt u van gelijke kansen?
  We zullen inderdaad zien of de groeiers het begin van een nieuwe succesvolle ingeslagen weg zijn of zich straks doodlopen!

 • schoenmakers1

  paysanne, het is wel zo dat dezelfde vergaderboeren die in 2011 al wisten wat er aan zat te komen weer aan de tafel zitten te onderhandelen hoe het een en ander in gevuld wordt, zouden deze niet proberen hun eigen situatie uit te buiten, hoezo gelijk speelveld?

 • simpel boerke

  De meeste profeten zitten er naast, vandaar dat ze zo op hun borst kloppen als ze achteraf een keer gelijk hebben. Beter is je eigen plan te trekken. Soms zal het goed uitpakken en soms zul je moeten beamen dat je het beter anders had moeten doen, net als al die zogenaamde profeten die je niet hoort als hun voorspellingen niet uitkomen.

 • cocoma

  op basis waarvan word de bedrijfsfosfaatproduktie uit 2013 vastgesteld, op basis van vigerende mileu- en bouwvergunningen of aanwezige dieren (eventueel boven het vergunde aantal)?

 • Fermer

  @cocoma, zie schoenmakers, en vergaderboer vergeet voor het gemak er even bij te vertellen dat ene 'broer' LTO-voorzitter is (geweest?), en die club wist dus inderdaad al zeker wanneer en hoe er een quotering zou komen.

 • j.verstraten1

  LTO wist idd ook in 2011 al dat er een fosfaatplafond was. Er is trouwens ook een ammoniakplafond, ook al lang bekend. Ook de leden van LTO die gebruik maken van de kennis die in de organisatie zit wisten dit, of hadden dit kunnen weten. Kwestie van opletten, zonodig vragen stellen, gebruik maken van je lidmaatschap, nieuwe oogst lezen etc. Vervolgens is het speculeren, melkquotum kopen/leasen/verkopen, stal wel/niet vol, wel/geen dierrechten. Niemand wist zeker wat er ging gebeuren, ook LTO niet, er was wel een duidelijke koers uitgezet. Iedereen kon wel inschatten dat het een utopie is om te denken dat je als melkveehouder na 2015 in NL zomaar raak kunt produceren. Dan ben je echt niet van deze planeet. Of je er dan achteraf bezien beter aan had gedaan in 2013 je stal vol te gooien en leasen/quotum kopen/superheffing te betalen? Ik ken er wel die dat gedaan hebben. Die moeten dan in onze regio meestal ipv 100% 'slechts' 50% mestverwerken. De tijd zal het leren of dit het waard was.

 • Ferm

  @j.verstraten1, LTO treedt op voor alle melkveehouders, ook die niet lid zijn. Zij zitten aan tafel voor iederéén of ik dat nu leuk vindt of niet. Dan is het wel zo goed dat de kennis die binnen deze organisatie aanwezig is die alle melkveehouders aangaat ook naar buiten toe wordt gecommuniceerd. Ze profileren zich dat ze voor de hele sector spreken. Zoniet, dan verwacht ik dat ook mijn belangenbehartigers aan tafel mogen zitten. Maar dat is nog steeds niet het geval. Het lijkt erop dat we te maken hebben met een elitair, old boys netwerk. Fijn zo'n belangenbehartiger, als je niet meedoet val je er buiten. We moeten het er maar mee doen ben ik bang.

 • Rip

  Iedere boer kan lid worden van de LTO, Paysanne. Als je niet lid bent, moet je ook niet emmeren over de resultaten. Overigens, de resultaten die bereikt worden, profiteer je wel van. Je zit dus in de bus, maar betaalt geen kaartje. Zwartrijden noem je dat.

 • Fermer

  @ip, het gaat niet over de resultaten (welke resultaten?), maar over een overeenkomst die de LTO met den Haag gesloten heeft, en die alleen bij de leden bekend was maar voor alle boeren geldt. Praat men voor alle boeren, dan informeert men ook alle boeren!

 • Ferm

  @Rip, mijn belangenorganisatie mag niet aan tafel zitten, dat is mijn punt. Als je geen lid bent van de LTO dan doe je er dus niet toe. Hoezo democratie?

 • schoenmakers1

  emmerei en paysanne hebben volkomen gelijk, lto praat over regels die ook voor niet leden gaan gelden, de mensen zijn niet zonder reden geen lid, dus het zou eigenlijk heel normaal zijn dat de regels die lto overeenkomt NIET gelden voor de niet lto leden.
  Wat het zwart rijden betreft, de mensen zijn niet zonder reden uit de lto bus gestapt, om dan te stellen dat men vrij is om lid te worden is wel een heel kromme opmerking

 • Rip

  De overheid kan maar met één vertegenwoordiging uit de sector praten. Er zijn zoveel (sector)clubjes, dat het zou leiden tot een Babylonische spraakverwarring. Toevallig is de LTO nog steeds de grootste en daar praat de overheid dus mee. Bij werknemersvakbonden zie je precies hetzelfde. Met de grootste bonden wordt overlegd en de rest heeft te volgen. Het niet lid-zijn van de LTO heeft voor dat je er lekker op kunt kankeren, maar de consequentie dat je hun afspraken moet volgen. Het is maar waar je voor kiest.

 • schoenmakers1

  de overheid kiest ervoor om met lto te praten omdat die volledig meegaand zijn in de onzin die de overheid door wil drukken, als lto zichzelf serieus zou nemen en enige schaamte zou hebben zouden ze zichzelf eerst druk maken om hoeveel leden al hebben opgezegd

 • Rip

  Je kunt beter rekening houden met de leden die er nog zijn en diens belangen behartigen. Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. En je kunt er niet omheen, LTO is nog steeds de grootste en daardoor gesprekspartner.

 • schoenmakers1

  rip, je zou zo een lto bestuurder kunnen zijn, luisteren is niet je sterkste kant, lto is nog steeds de grootste meeloper en daardoor gesprekspartner, of eigenlijk ondertekenaar van veel ellende die wij boeren over ons heen krijgen

 • Ferm

  @Rip, ik vergelijk het meer met de politiek. Daar is ook niet alleen de grootste partij die het alleen voor het zeggen heeft. De NMV vertegenwoordigd toch bijna een derde van de boeren, dus wel arrogant om die het zwijgen op te leggen als er om de tafel gezeten wordt.
  En wat betreft je uitspraak 'beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht', is precies waar ik op doel in mijn reacte #1. Je bevestigd alleen maar wat j.verstraten1 ook in zijn reactie #6 zegt 'ook de LTO leden konden van deze kennis weten'.
  Waarom niet net als bij de varkenssector waar de LTO met de NVV samenwerkt momenteel? Zou toch van klasse getuigen.

 • j.verstraten1

  Ja schoenmakers #11, da's un goeie. Voor niet LTO leden geen derogatie, geen bex, gewoon dierrechten, geen bzv maar nog steeds een bouwstop, een armzalige vergoeding van leidingleggers, groenbemesters niet inzetbaar voor vergroening, gemeentelijke bestemmingsplannen ed zullen we het maar niet over hebben etcetc. Ik wou dat het zo werkte, dan hoefden we maar de helft van de huidige contributie te betalen, wat zouden de leden toestromen. Ik geef gelijk toe, het kan altijd beter en ik vraag me ook wel eens af of het niet beter is van LTO bestuurders om soms gewoon thuis te blijven en ze het maar laten uitzoeken, maar dat gezemel van niet leden daar heb ik het al lang mee gehad. Meeliften als het uitkomt en voor de rest zonder zich te verdiepen over de achtergronden kritiek spuien. Beste stuurlui staan nog steeds gewoon aan de wal, en op dit forum ook nog vaak aan de wal buiten NL.

 • Sjaak

  Lees altijd met een glimlach de stukjes van Vergaderboer....

  Ze zijn vaak kritisch, pocherig en altijd provocerend!
  Heb soms de indruk, dat ze geschreven zijn door iemand met NPS, Narcistische persoonlijkheidsstoornis...
  Nog grappiger zijn de reacties, waaruit blijkt dat Vergaderboer slaagt in zijn opzet, nl. aandacht en bevestiging.

  Gelukkig zijn er ook nog reacties, zoals die van Verstraten, waarbij realiteitsbesef, relativeringsvermogen en nuance de boventoon voeren... wel zo belangrijk in een discussie over toekomst!

 • alco1

  @verstraten. Ik geloof dat je niet begrijpt waarom veel leden het LTO niet zien als hun belangenbehartiger.
  Een belangenbehartiger moet namelijk in de discussie met overheid gaan waarom er bepaalde wetten op ons afkomen, als het ware de motivatie boven tafel willen zien.
  Er komen namelijk wetten op ons waarbij de noodzaak niet duidelijk is en daardoor vaak gezien als succes van de natuurfreaks.
  Als ik op vergaderingen van het LTO ben wordt mij alleen maar uitgelegd hoe ik met bepaalde wetten het beste om kan gaan. Nou daar heb ik geen behoefte aan. Ik wil weten waarom, maar zie alleen een verlengde arm van de overheid.
  Bv. Het fosfaat plafond. Hoe komt men hieraan?. Dit bedenk ik me als ik rond fiets in Zeeland en bijna geen veehouderij zie. Wat is hierop tegen als daar meer veehouderij komt? Maar hierop geen kansen zijn als het plafond bereikt is.

 • Mozes

  Het waarom van het fosfaatplafond had je kunnen weten want dat is wel vermeld op deze site. In onderhandeling over toekenning van derogatie werd door de EU geëist dat het mestoverschot niet alleen aan 'het eind van de pijp' (afvoer en verwerking) maar ook aan het begin van de pijp (mestproductie) aangepakt zou worden. Het fosfaatplafond is dus een voorwaarde voor derogatie. Daarnaast is het ook een voorwaarde voor het achterwege laten van dierrechten voor melkvee.

  Zowel de EU als Den Haag accepteren niet dat de veestapel (en daarmee de mestproductie) in Nederland ongelimiteerd groeit.

 • Ferm

  @Sjaak, als je die grappige, ongenuanceerde reacties goed leest, dan zeggen die dus dat LTO alleen voor zijn eigen toekomst gaat, maar dat ze altijd praten over de gehele melkveesector als achterban. Ook niet alle LTO-leden, hun eigen achterban, zijn het altijd met ze eens, er is weinig transparantie binnen de LTO over de inmenging van de leden over/bij de besluitvorming. Maar dat maakt ze blijkbaar niet uit. Daar zou je wat mee moeten doen als LTO, want dit geeft onbegrip en ongenoegen. Dat werkt niet constructief voor de sector.
  @Rip, merkte op een ander item al op dat ook boeren die buiten Nederland boeren vaak 'negatief' commentaar geven. Wij zijn ook van die boeren, die met pijn en verdriet Nederland verruild hebben voor het buitenland vanwege het landbouwbeleid en onze belangenbehartiging daarin. We voelen ons nog steeds verbonden met boeren in dezelfde omstandigheden als de onze destijds, dus ja, ik laat nog graag van me horen. Wij hadden de kans en de mogelijkheid om te vertrekken, maar dat is niet een ieder gegeven. Komt mensen zoals jullie goed uit want kunnen jullie voor de hoofdprijs gaan, maar dan kan er maar één de winnaar zijn en de rest is verliezer. Dat is wat me stoort, de ik, ik,ik mentaliteit.

 • alco1

  @Mozes. Met alle respect. Ook ik weet dat fosfaat plafond te maken heeft met de onderhandeling van derogatie en de dierrechten. Maar dat is mijn vraag niet. Hoe komt men aan de plafond norm van 85 miljoen, als ik nog genoeg ruimte zie in bv. Zeeland. Maw. Men roept maar wat en gaat 'onderhandelen'. Een motivatie van men wil niet meer slaat kant nog wal. In Zeeland sprak ik met burgers die wel meer koeien wilden zien.

 • zon

  Wat LTO tegen heeft is dat ze bepaalde sectoren belangrijker vinden dan andere,komt er meestal op neer dat de melkveehouderij bevoordeeld wordt t.o.v varkenshouderij en pluimveehouderij.
  Daarom zou je als laatst genoemde sectoren bijna geen lid kunnen zijn van LTO.

 • Mozes

  @alco, de varkenshouderij is ook beperkt terwijl er in Zeeland nog wel ruimte is. Waarom de grens van het fosfaatplafond precies op 85 miljoen kg gesteld is? Waarom is de maximale snelheid in de bebouwde kom 50 km/uur en geen 55 of 45 km per uur? Er moet nu eenmaal ergens een grens getrokken worden. Zo ook met de mest.

  De fosfaatproductie in de melkveehouderij lag een eind onder de 85 miljoen kg. Er was dus nog ruimte. Door verhoging van efficiëntie zou er nog meer ruimte komen. Alle extra productie die niet op eigen grond geplaatst kan worden zou verplicht verwerkt moeten worden. Men is er blijkbaar vanuit gegaan dat deze verplichte verwerking boeren wel zou afhouden van grondloze groei waardoor de beschikbare ruimte benut kon worden door boeren die nog ruimte hebben op eigen grond, zoals in Zeeland.
  Nu blijkt dat sommige boeren zich niet laten afschrikken door verplichte mestverwerking en voor gek en onwijs grondloos gaan groeien. De ruimte die er nog is binnen het fosfaatplafond wordt hierdoor gebruikt door boeren waar het niet voor bedoelt is.
  Nu probeert LTO grondloze groei tegen te houden door een fosfaatheffing ingevoerd te krijgen. Dit blijkt juridisch moeilijk uitvoerbaar. Gezien de absurde uitbreidingsplannen die overal de kop op steken verwacht ik dat we nog dit jaar of volgend jaar of dierrechten of een fosfaatquotum krijgen gebaseerd op de veebezetting van 2013.

 • Mozes

  @alco #22, om jou vraag nog verder te beantwoorden: de mestproductie in Nederland is op dit moment al veel groter dan op Nederlandse grond geplaatst kan worden. Ook als de grond in Zeeland of Groningen meegeteld wordt. Men accepteert niet dat de mestproductie nog verder groeit boven de plaatsingsruimte op Nederlandse grond.

 • j.verstraten1

  alco1 en zon, die 85 miljoen is niet bikkelhard, maar heeft de melkveehouderijsector (lto/nzo) zichzelf opgelegd omwille van de intensieve sectoren en om dierrechten te voorkomen. Dus zon, daar word jij mee tegemoet gekomen al is het waarschijnlijk voor jou niet voldoende. Het is nl. niet fair alco om de intensieve sectoren op slot te zetten en de melkveehouderijsector de ruimte die ontstaat door fosfaatarm voer welke ook door de intensieve sectoren mede gecreerd word op te laten souperen. Verder denk ik alco dat ik best begrijp waarom LTO door sommigen niet als belangenbehartiger gezien wordt, maar dat wil niet zeggen dat ik het daar altijd mee eens ben. Als den Haag wetten afkondigt waar je het niet mee eens bent heb je als belangenbehartiger de slag in principe al verloren en rest je niets meer dan aan je leden uit te leggen hoe daar dan mee om te gaan. Wat je ook nog kunt proberen is een uitzonderingspositie te creëren om aan te tonen dat op een andere wijze dan de door de wet gestelde eisen de doelen ook bereikt kunnen worden met de hoop dat dit dan opgenomen wordt in toekomstige wetgeving. Zie bijv. het bovengronds mestuitrijden maar ook de opbrengstafhankelijke (hogere) gebruiksnormen van kunstmest op klei, het toepassen van kunstmestvervangers en nog toekomstige equivalente maatregelen zoals de kringloopwijzer.

 • j.verstraten1

  Tegelijkertijd wordt er achter de schermen ook gewerkt aan het afschaffen van de nitraatrichtlijn, is bijvoorbeeld de europese bodemrichtlijn afgeserveerd wat anders ook wetgeving was geworden. Het verleden leert ook dat mbt dierenwelzijns ingrepen de sector ook actief moet zoeken naar verbeteringen omdat anders een ongeduldige staatsecretaris simpelweg wetgeving daarvoor maakt. Zie snavelbranden, castratie, 4 dagen eis. Critici zeggen dan dat LTO teveel meegaand is, maar als je niet meegaat kun je ook niet meesturen en wordt het gewoonweg wetgeving die je vervolgens nog uit mag leggen aan de sector.

 • alco1

  Daar heb je weer zoiets. Plaatsingsruimte, vastgesteld door bureaucraten. Ik heb al zo vaak gesteld dat grond bemest moet worden naar de norm die nodig is voor een goed gewas. Desnoods met een jaarlijkse grondbemonstering om geen tekorten laten ontstaan, maar ook geen vervuiling. De vaste norm zoals nu, laat een overschot zien op papier, die er in werkelijkheid helemaal niet is, als er bemest kan worden zoals het behoort te zijn. Steeds hoor ik op vergaderingen: Ja dat kan wel zo wezen, maar dat is nou eenmaal zo vastgelegd.
  Nou besef ik ook wel dat het LTO hier weinig meer aan kan veranderen. Maar men mag wel te horen krijgen dat men zich als LTO in het verleden behoorlijk heeft laten ringeloren door de milieu beweging, die niets liever zien dan 'verschraling'.

 • alco1

  Juist het feit dat er nadien derogatie, bedrijfsexcretie, kringloopwijzer en e.d. zijn gekomen is het bewijs dat men in het verleden te gemakkelijk het hoofd heeft laten hangen, tenminste ik heb mijn LTO tijd nooit een verhitte strijd kunnen waarnemen.
  Het is net koehandel. Er wordt teveel gevraagd, waarna men tot elkaar moet komen, met ongelofelijk veel werkverschaffing voor bureaucraten.
  Ik ben meer iemand die vertrouwen geeft en na de koop bepaald of het vertrouwen niet geschaad is, wat de volgende aankoop bepaald.

 • j.verstraten1

  Ik weet niet alco van welke tijd jij bent, maar ik kan me nog goed de akkerbouwacties herinneren eind jaren 80, en de mestacties/boycot eind jaren 90 welke voortvloeide uit de aanscherpingen van het mestbeleid nav de nitraatrichtlijn in 92 al vastgesteld. Alco, ik weet ook wel dat ik als boer graag wil bemesten voor een goed gewas, maar dat is voor beleidsmakers en wettenschrijvers al 20 jaar geen uitgangspunt meer. Het mestbeleid bepaalt zelfs mede hoe ik mijn koeien voer wat dat betreft is boeren heel anders dan zoals ik het me had voorgesteld toen ik in 88 in de maatschap stapte.Derogatie, bex etc etc zijn juist hét bewijs dat bestuurders weigeren het hoofd te laten hangen maar steeds opnieuw weer ondanks de steeds beperkende wetgeving op zoek gaan naar legale manieren om continuïteit in de bedrijfsvoering te houden. Juist omdat het verleden ons geleerd heeft dat jammeren, klagen en met trekkers naar den haag of brussel rijden bitter weinig opleverd. Ik ben trouwens wel van mening dat we aardig op het eind van het latijn aan het komen zijn want de mogelijkheden om ons steeds weer aan te passen beginnen aardig uitgeput te raken.

 • alco1

  De landbouwacties doel ik ook niet op. Ik heb de strijd gemist die het LTO moest leveren in mijn tijd. Bij de acties was het al een besloten iets. Daarom ook mijn stelling dat het LTO werd en wordt 'gebruikt'.

 • Fermer

  Begin jaren '90 ging de bedrijfsvoorlichting over in DLV, we moesten voor hun diensten gaan betalen. Een advies koste toen nog niet veel , dat kwam zo vertelde men mij, omdat ze ook taken voor de overheid uitvoerden, dus het beleid aan de boer brengen. Het uitleggen van het beleid bracht toen al een mooie cent in het laatje, dus ik denk dat nu, met een doorgaande reeks aan regels, dit de LTO zeker geen windeieren oplevert, plus een mooi aantal verzekerde banen .
  Verstraten schrijft dat het uitgangspunt voor het beleid vanuit den Haag niet de agrarische standaard is, maar wat dan wel ? Volgt men daar de waan van de dag, de wensen van de milieubeweging, de roep van de verkeerd geinformeerde burger, of weten de groen links ambtenaren de minister/staatssecretaris en kamerleden persoonlijk een rad voor ogen te draaien ?
  En dat fosfaatplafond, was dat nu een idee van de LTO in 2011 of een eis van Europa voor derogatie in 2014?

 • frl

  De intensieve melkveehouders konden groeien omdat ze de mest bij de extensieve kwijt konden.maar nu de extensieve de grond zelf weer nodig heeft lijkt het mij logisch,dat intensieve nu weer een stapje terug doen.
  qoutum is straks geen recht meer,grond geeft het recht van mestplaatsing.
  Als de buurman altijd te hard rijdt met zijn auto,hoef ik zijn boete toch ook niet te betalen.

 • alco1

  En als mijn zoon in het bedrijf wat nu nog veel aanvoeren kan in een extensief landbouwgebied meer koeien wil houden mag dat niet omdat LTO een fosfaat plafond heeft ingesteld???
  Het is zo jammer dat een kritische noot aan het adres van het landelijke LTO neerdaalt op de plaatselijke besturen die regionaal wel heel veel goeds verrichten.

 • Broer

  Dat laatste is een compliment dat vele plaatselijke bestuurders ook op de been houdt.
  Ik heb al vaker gezegd, er zijn genoeg dingen in Lto die beter kunnen, maar dit forum loopt vaak over van kritiek zonder dat men zelf de verantwoordelijkheid neemt.
  Broer Roorda, Grou. Oud voorzitter van Lto afd. Midden Friesland die niets meer wist dan wat ieder ander ook kan bedenken.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.