Redactieblog

4 reacties

Decentralisatie

In 'Boerderij' stond enkele maanden geleden een overzicht van het beleid van de diverse provincies voor de veehouderij. Het geheel maakte zacht gezegd een weinig consistente indruk.

De bouwblokken voor intensieve veehouderijen variëren, als ik het goed heb, van 0,75 hectare tot 2,5 hectare. In enkele provincies gelden beperkingen voor melkveebedrijven, in andere niet. De meeste provincies hanteren geen bovenwettelijke eisen bij bedrijfsuitbreidingen, enkele andere doen dat wel of zijn het althans van plan.

Verschillen in voorwaarden voor bedrijven kunnen soms gerechtvaardigd zijn: sommige landschappen en sommige bodemtypes zijn kwetsbaarder dan andere. Ook is het begrijpelijk dat in een regio waar al erg veel dieren aanwezig zijn, strengere eisen gelden dan in een gebied dat minder dicht bedierd is. Het merkwaardige is echter dat provincies met weinig dieren vaak juist meer beperkingen hanteren.

Blijkbaar spelen maatschappelijke opvattingen of politieke verhoudingen een belangrijke rol bij het provinciaal beleid op dit gebied. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar toch roept het vragen op dat een veehouder in de ene provincie aan strengere eisen moet voldoen dan in een andere, als er vanuit ruimtelijk of milieuoogpunt gezien sprake is van vergelijkbare situaties. Zodoende bestaat er voor de veehouderij binnen Nederland geen gelijk speelveld.

De verschillen in beleid zijn een logisch gevolg van de verschuiving van bevoegdheden van de landelijke overheid naar provincies en gemeenten. Het is op zijn minst de vraag of de ongelijkheid die daaruit voortvloeit, wenselijk is, zowel bezien vanuit de veehouderij als vanuit een optimaal gebruik van de nationale ruimte. De kans bestaat dat er nu op bepaalde plaatsen ruimtelijk of vanuit het milieu gezien, te veel dieren en/of te grote veehouderijen komen, terwijl er op andere plaatsen best wat bij had gekund. Er zijn trouwens meer beleidsterreinen waarvoor je je kunt afvragen of decentralisatie, die sterk is ingegeven door de opvatting dat de nationale overheid moet inkrimpen,wel de hoogste wijsheid is.

Laatste reacties

 • Achterland

  Decentralisatie zal leiden tot MEER ambtenaren, meer regels en meer wetgeving. Decentralisatie is het over de schutting gooien van verantwoordelijkheden en bijkomende kosten en de provincie/gemeente moet het dan maar zien op te lossen. Compleet faalbeleid !!!

 • farmerbn

  Ik zou de (intensieve veehouderij) boerderij verkopen en naar het buitenland gaan.

 • John*

  decentralisatie is prima maar dan moeten er wel goede randvoorwaarden opgelegd zijn.

 • koestal

  wildgroei van regels,wie stopt dit ,er is soms geen touw meer aan te knopen,iedereen roept maar wat,een ondernemer kan hier niet mee verder

Of registreer je om te kunnen reageren.