Commentaar

4 reacties

Weer-risico meenemen in perceelskeuze

Na een belachelijk warme winter en een droog voorjaar ontpopt dit groeiseizoen zich als bijna ideaal. Niet te koud, niet te heet, bijna overal voldoende neerslag. De gewassen staan er goed bij.

Tegen dit gunstige totaalbeeld steken de uitzonderingen schril af. Veenkoloniale akkerbouwers kampen met de naweeën van overvloedige regen in het voorjaar, toen de poters net in de grond zaten. Uitzonderlijk veel water, en precies op het verkeerde moment. Gevolg: nog steeds grote open plekken op de percelen.

Voor de telers is dit pech; vette pech. Helemaal voor die boer die twee keer aardappels pootte en ze twee keer verloren zag gaan, waarna hij maar gras inzaaide.

Natuurlijk moet het waterschap zijn werk goed doen, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Weerschade is een risico waar boeren mee moeten leven. Collectieve weersverzekeringen slaan niet aan, leert de ervaring. De kans op schade is te klein, de premie te hoog. Tegelijk staat vast dat de kans op extreem weer alleen maar toeneemt. Toch iets om op een of andere manier rekening mee te houden als ondernemer. Uiteraard moet de afwatering goed op orde zijn. Voor wie zich niet wil verzekeren, is er daarnaast maar één optie: in het bouwplan inspelen op de 'watersituatie' van de percelen. Wie een duur gewas teelt op laagliggend land, neemt een zeker risico. Dat is de realiteit van het nieuwe klimaat.

Laatste reacties

 • pinkeltje

  Staat het echt vast dat de kans op extreem weer alleen maar toeneemt? Gevoelsmatig denk ik dat ook wel eens, maar omdat het om lange termijnen gaat en je statistische cijfers ook op allerlei manieren kunt presenteren ben ik nog niet persé overtuigd dat het allemaal vast staat. Najaar van 74 en zomer van 76 alweer vergeten? Om maar eens wat te noemen. Het water aan de dijken van onze rivieren heeft 20 jaar geleden ook wel eens hoger gestaan dan in de periode daarna. En echt niet omdat Rijkswaterstaat daar de boel heeft aangepakt.

 • schoenmakers1

  de overlast die er door weersinvloeden is wordt moedwillig door de overheid gecreëerd, dit om bepaalde ingrepen die anders niet zouden worden geaccepteerd door de bevolking er door te kunnen drukken.
  Is het raar als het waterschap de waterafvoer door minder maaien en hoger ingestelde stuwen remt dit tot wateroverlast leid, het is alleen raar dat het waterschap zijn verantwoordelijkheid niet hoeft te nemen als dit verkeerd gaat

 • ed12345

  Johan Oppewal op een akkerbouwbedrijf kun je in algemeen stellen dat door de vruchtwisseling bijna alle percelen hun beurt krijgen voor een bepaalt gewas

 • joohoo

  Klimaatsveranderingen hebben gevolgen voor veel mensen . Maar worden veroorzaakt door zo weinig!!!!. het nieuwe GLB zal net als het oude enorm veel mensen het leven kosten.Vooral buiten de EU.Het is aan Dijksma en haar ambtenaren om hiermee verantwoord om te gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.