Redactieblog

13 reacties

Toekomst zoekt boer

Vraag boeren, waar ook ter wereld, wat hun grootste zorg is voor de toekomst en zij zullen zeggen: 'Het vinden van een opvolger'. Hoe kan het dat wij, allen afhankelijk van voedsel, zoveel moeite hebben met het vraagstuk van de opvolging? Iedere burger heeft iedere dag te maken met eten, maar het gevoel erbij ontbreekt vaak.

De tijd dat je altijd wel een boer in je familie had is al lang voorbij en zelfs in Den Haag hebben ze het Ministerie van Landbouw laten verdwijnen. Is voedsel dan niet meer belangrijk? Het lijkt erop dat de Westerse consument door de totale overvloed aan voedsel, niet stilstaat bij het belang van de primaire sector. Op het symposium van de Rabobank in Utrecht worden de feiten duidelijk op een rijtje gezet. De grootste groei van economieën in de wereld wordt nog altijd gerealiseerd door groei van de agrarische sector.

In Nederland zullen in de toekomst minder boeren zorgen voor een nog slimmere, efficiëntere manier van produceren met een nog groter respect voor milieu en dier. Tegelijk moeten we de enorme verspilling van voedsel tegengaan en onze kennis en kunde overdragen op boeren in delen van de wereld waar die kennis ontbreekt. En daar ligt ook onze enorme kracht. Zoals de heer Raiffeisen het ooit zo mooi verwoordde; we moeten boeren helpen om zichzelf te helpen. Alleen op die manier kunnen wij in 2050 met zijn allen 9 miljard monden voeden.

Wanneer kleinschalige boeren beter georganiseerd worden en meer toegang krijgen tot kennis door onderwijs, zal dit een cascade-effect hebben op de lokale en zelfs landelijke economie. Dat geeft jongeren weer zicht op een toekomst, anders dan wanneer zij het minibedrijfje van hun ouders over moeten nemen door gebrek aan een keuze. En voor ons in Nederland ligt de uitdaging in het creëren van meerwaarde voor onze producten door innovatie en kwaliteit. Dan zullen ook onze bedrijven economisch gezond blijven en ziet onze jeugd kansen voor de toekomst. Maar we moeten het met elkaar doen!

Het is tijd dat men in Den Haag landbouw weer hoog op de agenda zet, met een krachtige minister die nog met zijn of haar voeten in de klei heeft gestaan. Dan komt die bedrijfsopvolger er ook aan. Want zeg nou zelf; wat is er mooier dan boer zijn?

Laatste reacties

 • boerderijdinther

  Het wordt tijd dat boeren uit het verdomhoekje gehaald worden zowel financieel als met het imago, anders word de aanwas alleen nog maar dunner.

 • agratax2

  Claudia. De urbanisatie is een wereld gebeuren. Landbouw is niet hip en overname is angenoeg onbetaalbaar als de zittende boer meer kinderen heeft en ze allemaal even goed wil bedelen. In de stad wordt eenvoudigwe met minder oeite meer verdiend (is de gedachte van miljoenen mensen). Ik ben het met je ens dat landbouw een prachtvak is. Ik moet echter erkennen dat het risico (weer, levende have etc.) erg groot is ten opzichte van de inkomsten. Ik denk dat het laatste UNESCO rapport gelijk heeft dat een goede en duurzame voedselvoorziening op de aarde allen via relatief kleinschalige landbouw moet gebeuren waarbij meer rekening wordt gehouden met bodem en milieu. Dus meer mensen die buiten de stad wonen en voedsl produceren voor de lokale markt of noem het regionale markt, waarbij regionaal heel of half Europa kan zijn. Het rapport ziet geen heil in de huidige grootschalige plantage landbouw waarbij het product over de hele aardbol wordt gesleept om uiteindelijk bij de meest draagkrachtige te eindigen. De armen krijgen van dit product niets als het niet als humanitaire hulp wordt aangeboden. Wie wil en kan er in de toekomst in een dergelijk rot voedselproductie systeem als zelfstandig ondernemer opereren? Alleen de zeer draagkrachtige en helaas daar zijn er niet zoveel van en er wel zijn groeien ze uit tot plantage (monocultuur) boeren.

 • Mozes

  Agratax, kleinschalige landbouw houdt armoede in stand. Hoe groter het deel van de bevolking wat nodig is om voedsel te produceren hoe groter het deel van het inkomen wat nodig is om voedsel te betalen.
  Welvaartsgroei wordt veroorzaakt door verplaatsing van werkgelegenheid van landbouw naar industrie en vervolgens naar dienstensector.
  Als deze verplaatsing van werkgelegenheid stagneert, stagneert de welvaartsgroei.
  De laatste jaren is men internationaal tot het inzicht gekomen dat ontwikkelingshulp die zich richtte op kleinschalige landbouw de armoede heeft gecontinueerd.
  De roep om meer welvaart in de 2e en 3e wereld dwingt tot een voedselproductie die met een zo klein mogelijk deel van het volk gerealiseerd wordt.

 • gerjan slingenbergh

  Ik ben het helemaal met Han (agratax) eens. Zolang de Rabobank, LTO, CDA en WUR invloed blijven houden op het landbouw beleid wordt er door de boeren niets verdiend. Focussen op uitbreiding en meer produktie
  leidt alleen tot lagere prijzen. Pas als de marges voor de boer op een eerlijk niveau komen zal de bedrijfsopvolging ook geen probleem meer zijn.

 • jordi 1455

  Met het CDA gaan we eerder meer verdienen dan minder. De linkse partijen willen ons haast het land uit hebben en zo niet ongelofelijk veel regels opleggen die de boeren veel gaan geld kosten.

 • alco1

  Kijk. En daar ben ik het weer helemaal eens met @Mozes.

 • BO(skabout)ER

  ik denk dat 80% het van de boeren het eens is met deze stelling van Mozes..alleen reageert niet iedereen. Ik vind de opmerkingen van Gerjan Slingenbergh ook niet echt sterk. En agratax 1 heeft altijd een bijzondere mening over de landbouw.

 • denker123

  Als een bedrijf een goed inkomen behaalt zijn er opvolgers genoeg. In de praktijk komt dit neer op voldoende bedrijfsomvang,omdat anders arbeid en machines niet rendabel ingezet kunnen worden.

 • W Geverink

  De nederlandse boeren mentaliteit is dat er vaak pas gestopt wordt als er echt geen andere optie meer is. De periferie zorgt er voor dat het boeren inkomen krap blijft. Op die manier wordt gestimuleerd nieuwe leningen aan te gaan in een poging om hun bedrijven renderend te houden. Als ze maar diep genoeg in de schuld zitten hebben ze er weer voor jaren een goedkope leverancier aan. Waarom zou een boer zich het vuur uit de sloffen lopen om negen miljard mensen te voeden als hij op dit moment al uitgeknepen wordt door de handel die voedsel verkoopt aan mensen met geld. Wordt er van de boeren verwacht dat ze al de armoe zaaiers in de wereld voor niks voeren of zo?

 • Fermer

  @ W Geverink, je hebt het mooi gezegd.

  Daarnaast is het inderdaad maar de vraag of 80% het eens is met @Mozes. Als je kijkt naar de uitbreidingsdrang onder de Nederlandse boeren denk je haast van wel, maar in hoeverre is dit 'vrijwillig'.
  Waarom zijn er steeds minder boerenzonen/-dochters die het stokje over willen nemen?
  Is meer welvaart ook meer welzijn?
  Is groter rendabeler?
  De melkfabrieken en banken zien ons graag ploeteren voor hun inkomen, dat staat vast.

 • Fermer

  Claudia, je sluit je blog af met de woorden:' wat is er mooier dan boer zijn?'. Ik ben bang dat het meer de kant opgaat van :' wat was er mooier dan boer zijn'.

 • hout&co

  groot gelijk Claudia.
  ik heb vroeger al de wens gehad om boer te worden maar doordat het (door de superheffing)niet mogelijk was een financiering te krijgen is dat stukgelopen.
  Dankzij alle regeltjes waaraan de agrariërs moeten voldoen is het niet leuk meer om erin mee te gaan. (mijn mening)
  alhoewel ik graag zou willen. (hoezo dubbel)

 • ed12345

  De groter en steeds maar groter wordende bedrijven zorgt op de leeg komende bedrijven voor steeds meer burgers die naast boeren wonen waarvan een aantal het de boer knap lastig maakt .in de dorpen steeds minder bedrijven die bestaan om de landbouw van van alles voorzien ,de vakmensen gaan vaak in een ander beroep in de steden Door de opschaling veranderd de sociale wereld op het platte land
  Hier in Canada zie je kleine dorpen verpauperen ,in zuid Belgie zie je in de kleine dorpen veel huizen bewoond door mensen uit Antwerpen en Brussel ze zijn er alleen tijdens de weekenden en de vacanties resultaat de dorpswinkel sluit en de dorps school gaat ook dicht want er zijn bijna geen dorpskinderen meer .

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.