Redactieblog

8 reacties

We zijn te bescheiden

"We zijn toe aan een reputatiemanager", verzucht Hanna. "Negatief nieuws over de landbouw wordt zo uitvergroot dat het de overhand krijgt."

Helemaal mee eens. Er is veel goed nieuws, dat wordt overschaduwd door ophitsende rubrieken en mensen in de media. Denk aan Radar, met Antoinette Hertzenberger. Getrouwd met Nico Koffeman, Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Dan zijn we meteen bij de volgende gevaarlijke vrouw: Marianne Thieme. Een wolf in schaapskleren. Met haar knappe verschijning en redelijke gezicht vertelt ze de meest vreselijke dingen over ons. En ze krijgt medestanders in de Tweede Kamer.

Allemaal zijn ze op een of andere manier verbonden met Wakker Dier, die gesubsidieerd oorlog voert tegen de landbouw. Kortom een clubje inteelt, dat veel meer invloed heeft dan hun aantal en denkbeelden rechtvaardigt.

"En dat terwijl de burger best positief denkt", zegt Hanna. "Men vindt ons een hardwerkende sector, die bezig is met duurzaamheid. Onze producten koopt men graag. TNS-Nipo peilde de meningen: we krijgen een 7,6. Een prima cijfer."

Hans oordeelt: "Wat ons echt dwarszit zijn de fraudeurs in eigen kring en de boeren die geen antenne hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen. Mestfraude is dodelijk voor ons imago. Ze moeten de daders streng straffen. Evenals de fraudeurs met vlees. Mengen met vlees van zieke paarden, zoals slachterij Van Hattem deed, is dodelijk. Het is goed dat die fabriek failliet ging." Hij vervolgt: "Ik vind ook dat boeren die de weidegang niet willen daarvoor afgestraft moeten worden. Via een behoorlijk lagere melkprijs. De maatschappij wil de koeien in de wei, dus moeten ze in de wei."

Omdat deze column de richting uitgaat van het negativisme wijs ik op de positieve kanten van de sector. We zijn een stabiele groeimotor voor de Nederlandse economie. We zijn de enige commerciële sector, die is gegroeid sinds in 2009 de crisis uitbrak.

Hanna knikt: "Dat moeten we uitdragen."

Maar niet door een reputatiemanager. Daar heeft de Rabo zich al belachelijk mee gemaakt.

Laatste reacties

 • ae-ea

  Helemaal mee eens vergaderboer, maar wat is mestfraude?
  de overheid weet alles precies van ons, dieraantallen, hectares grond. Deze overheid lokt uit. Wij moeten vooraf onze zaakjes op orde hebben, maar derrogatie? uh? vergeten? Of toch een manier om ons bang te maken? Het wordt eens tijd dat binnen het ambtenaren apparaat ook eens oog om oog en tand om tand wordt afgerekend. Als wij een fout maken wordt meteen gezegd dat wij BEWUST frauderen, maar als men (moedwillig) te laat is met de derrogatie te regelen, hoe zullen wij dan vertrouwen houden in Sharon? en de anderen?

 • alco1

  Fraude met vlees heeft in principe niets met de landbouw te maken.
  Fraude met mest wel, maar dit wordt veroorzaakt door de mestwet, die veel gunstiger uitpakt voor de intensieve, die hoge producties nastreven en die geen weidegang toepassen. Het is zelfs te complimenteren dat boeren frauderen om zo hun gewas en veestapel gezond te houden. Zou er een evenwichtsbemesting bestaan, dan zou alle fraude uit de wereld zijn. En dan!!
  Foei, wat een woorden dat boeren zonder weidegang 'AFGESTRAFT' moeten worden. Zulke woorden worden door onwetenden uitgelegd als zijnde het binnen zijn een marteling is. Het binnenblijven in welzijnsstallen wordt door de meeste mensen met kennis van zaken zoals veeartsen als beter gezien. Wel zijn we er allemaal over eens dat weidegang bijdraagt aan het imago. We hebben daarover een weidegangspremie afgesproken en deze, in feite betaald door de opstallers mag nog wel hoger als blijkt dat het de moeite niet loont.
  Daarnaast: Zal Hans in het overzeese ook weidegang toepassen, of is het de splinter zoeken bij een ander en de balk in eigen ogen niet zien.

 • Fermer

  Inderdaad, we krijgen een 7.6. Dat is mooi. We hebben draagvlak bij de burger. Zou ook wel moeten, want we doen het het beste volgens internationale rapporten. Voor de economie zijn we ook de boost die nodig is momenteel. Als de burger dit nu niet alleen met de mond beleid, maar ook in daadkracht, dus wel dat mooie Nederlandse product koopt i.p.v. dat goedkopere product uit het buitenland, denk aan de kooieieren, dan zou de boer ook eerlijk beloond worden naar werken.
  Als Hans niet van zieke paarden zou spreken zou dat ook al helpen om de sector niet in een nog kwader daglicht te zetten. En daarbij vergeten we voor het gemak maar dat de slachterijen niet de eigen kring, de boeren zijn, maar een stapje verder in de keten.
  We zij inderdaad een stabiele groeimotor voor de sector, dat hoeven we niet expliciet uit te dragen, dat zou de burger behoren te weten, maar het kan geen kwaad het te blijven benoemen. De commerciële sector van de landbouw is de enige die gegroeid is, maar is de individuele boer ook gegroeid qua rentabiliteit, want dat blijft de belangrijkste vraag in deze. Dat is cruciaal om te blijven bestaan, om te boeren.

 • agratax2

  Willen we onze stem uitdragen dan moeten de 'vijand' op het slagveld besrijden. Het slagveld is gelegen in Den Haag, de provincie hoofdsteden en daar op die podia blinken de boeren door afwezigheid. Hoe wil de politieke besluiten ten goede keren als je niet wenst / kunt meepraten. over enkele dagen weer verkiezingen voor dicht bij huis bestuur en wat zien we op de lijsten heel veel namen al dan niet bekend, maar praktiserende boeren weinig, gezien hun belang voor de schatkist te weinig. Zelfs binnen de gelederen van hun eigen co-ops zie ik te weinig praktiserende boeren. Wat zien we ook daar in alle geledingen en organisaties dezelfde gezichten, oneerbiedig Vergaderboeren genoemd. Deze mensen hebben naast hun bedrijf een goed inkomen en zullen dan ook de pijn van veel maatregelen later voelen dan de boerenboer. Tevens is hun bedrijf ingericht op het inkomen van buitenaf en zij zullen dan ook aan de tijd na de bestuurstermijnen moeten denken (politek pluche?)

 • Fermer

  Daar hebben we toch onze belangenorganisaties voor om onze stem uit te dragen. Dat is hun werk, daar betalen we als boer aan door ons lidmaatschap. Daarbij is het ook een vak apart dat je moet beheersen. Wij als gezinsbedrijf met 75 koeien hebben de luxe niet om dit erbij te doen. We zijn blij (en tevreden) als ons dagelijks werk af is we ook nog tijd voor het gezin hebben. Ik vind het ook frustrerend dat het blijkbaar nodig is om zelf in eigen persoon onze stem te laten horen omdat onze belangenvertegenwoordigers het blijkbaar (te) weinig lukt. Het rode pluche lijkt meer te lonken dan de achterban die ze vertegenwoordigen. Zolang er nog steeds veel leden lid zijn van zulke belangenbehartigers zal de nood nog wel niet zo gevoeld worden onder de boerenboer.

 • jordi 1455

  @vergaderboer dat jij de NVWA vertrouwt is wel een beetje naïef van je, want de NVWA wordt vanuit den haag aangestuurd.

 • Mozes

  Jordi 1455, alles wat uit Den Haag komt is per definitie onbetrouwbaar?

 • jordi 1455

  @Mozes het meeste wel, de fouten van overheids instanties worden allemaal in de doofpot gestopt en als er iets daarvan buiten komt zeggen de verantwoordelijke personen dat ze er niets van wisten. Verder is de zittende regering het verre van betrouwbaar, in verkiezingstijd beloven ze van alles wat en daarna als ze er zitten hebben zijn ze de beloftes zogenaamd vergeten. Verder is het opvallen dat de recall van het vlees bij van hattum vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.