Redactieblog

9 reacties

Gelijk speelveld

Het LEI laat zien dat het Europese speelveld tamelijk gelijk is, maar niet helemaal.

Enkele weken terug bracht het LEI een rapport uit over onze concurrentievoorwaarden in vergelijking met andere EU-landen met een grote landbouwsector. Het heeft even moeite gekost om het rapport te pakken te krijgen, omdat de website van het LEI langzamerhand onbruikbaar is geworden. Het LEI is tegenwoordig onderdeel van Wageningen UR, de overkoepeling van alle Wageningse instituten en de universiteit. Zodra je op de LEI-website iets aanklikt, word je automatisch doorgeschakeld naar iets van Wageningen UR. Eenheid gaat voor klantvriendelijkheid.

Eén van de auteurs van het rapport was zo vriendelijk mij de link toe te sturen. Zal vast niet mogen, want zo omzeil je de Wageningen UR-dictatuur. Het rapport laat zien dat het speelveld in Europa helemaal niet zo scheef is als vaak wordt beweerd. In het ene land is de diesel goedkoper, in het andere wordt de legbatterij nog oogluikend toegestaan, en in Nederland zijn de hectaretoeslagen hoog en krijgen de tuinders goedkoop aardgas. Ook zijn de Nederlandse belastingregels rond bedrijfsopvolging relatief gunstig en krijgt de landbouwsector veel geld voor handelsbevordering. Voor Frau Antje dus. Onderaan de streep maakt het niet zo veel. Dat gevoel had ik al langer.
De Nederlandse boer in Frankrijk, die ik zo nu en dan bezoek, klaagt steen en been over alle controles, over boetes rond maaien van braakliggende grond, over de kosten van grondwater en over allerlei andere kosten die we in Nederland niet hebben. Daarmee is het verhaal echter niet af. Niet elke boer is even goed af. Akkerbouwers hebben niks aan goedkoop aardgas en kippenhouders krijgen geen hectaretoeslag. Niet iedereen heeft dus een gelijk speelveld.

Hoewel in het rapport nauwkeurig is gerekend en gepuzzeld, is er ook iets vreemds aan de hand. Nederland heeft de hoogste hectaretoeslagen van Europa, maar, zeggen de auteurs, dat helpt niet, want de hectaretoeslag slaat neer in een hogere grondprijs. Dat klopt als een bus. Er wordt zelfs uitgerekend hoeveel, ruim € 10.000 per hectare in Nederland. Maar met dezelfde redenering kun je zeggen dat hoge dieselprijzen leiden tot energiezuinige technieken, dat een deel van de hoge dieselprijs dus wegvalt. Maar dat doen de onderzoekers niet.

Er is nog iets merkwaardigs. Bij maatregelen rond dierenwelzijn en CO2 wordt gezegd dat strenge regelingen het gevolg zijn van ‘nationale preferenties’. Dat Zweden al jaren eist dat er stro in het varkenshok ligt is dus te wijten aan Zweedse nationale voorkeuren. Mooi gezegd, maar dergelijke ‘preferenties’ tasten nu net het gelijke speelveld aan. Het zijn namelijk vast niet de voorkeuren van de landbouwsector in dat land.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Wie heeft dat rapport betaald? Zou eigenlijk verplicht moeten zijn dat de opdrachtgever (=betaler) genoemd wordt in de inleiding.

 • t.wassink

  Beste farmerbn, hier is het rapport te vinden: <> Op pagina 2 staat: 'Dit onderzoek is uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van
  Economische Zaken en Panteia/EIM.'
  En op pagina 7: 'Dit rapport is opgesteld in een gezamenlijke opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Financiën, ter informatie van het Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) over agro-, visserijen voedselketens, kortweg IBO Agrosector. Dit IBO analyseert de aard en omvang van de ondersteuning ten behoeve van de agrosector, en zoomt in op nut en noodzaak van regelingen voor deze sector.'

 • farmerbn

  Allemaal heel duidelijk. Bedankt. Het ministerie zal wel blij zijn met de conclusies. Volgende keer mag Wageningen weer een onderzoek doen. Vraag een keer een Belgische onderzoeker.

 • minasblunders1

  Moet uitgerekend het LEI zich bezighouden met een gelijk speelveld in Europa? Staan de 'rekenmeesters' van het LEI er bij stil welk een ongelijk speelveld zij zelf gecreëerd hebben met hun pachtprijsberekeningen? Denk daarbij alleen maar eens aan het gigantische liquiditeitsverschil tussen reguliere pachters en eigendomsbedrijven. Maar ja, Wageningen hè! Allemaal wat te hoog gegrepen.

 • zon

  Voor legpluimveehouders is er absoluut geen gelijk speelveld.
  Meneer doet het vrij simpel af als een akkefietje.

  Maar de werkelijkheid is dat de sector door het niet naleven van het batterijverbod in andere landen, er een zeer groot financieel nadeel zit in NL veel pluimveehouders voelen zich bedrogen.

 • koestal

  In Bulgarije hebben ze de hoogste hectaretoeslag met heel lage kosten ,het land betaalt ook nauwelijks wat aan de EU.De boeren zijn daar erg tevreden over de EU

 • w v gemert

  In de varkenshouderij bestaat geen gelijk Europees speelveld, uit diverse onderzoeken van zowel Wageningen als het Ministerie is meerdere malen vastgesteld dat onze kostprijs door Nederlandse aanvullende eisen bovenop de Europese ongeveer 15 Eurocent hoger is. Hierboven op komt voor de Brabanders de kosten van de BZV van de Provincie ongeveer 2 Eurocent. Een rapport dat de gehele landbouw op een hoop schuift en dan conclusie trekt er is geen groot verschil, is typisch een rapport waar de uitkomst geschreven is richting opdrachtgever met een zeer grote kans op een volgende opdracht. LEI ONWAARDIG !!!! Toch een beetje Stapel achtig onderzoek.

 • minasblunders1

  Wat wordt er nu bij de 'topuniversiteit' niet op één hoop gegooid, van Gemert. Inderdaad: de verschillende sectoren, pachters en eigenaarsbedrijven, verschillende soorten mineralen............men klungelt er lustig op los. Valt nog mee dat ze de 3 genoemde voorbeelden niet ook nog eens bij elkaar optellen.

 • PetervanKempen

  Ik denk door ervaring gelouterd, dat de meeste LEI rapportages gewoon het tevoren bestelde antwoord aan de overheid leveren om weer de zoveelste ingreep op het agrarisch ondernemen in welke zin dan ook te ondernemen.
  Een kind kan zien dat de intensiteit en hoeveelheid rigide uitgevoerde milieu en anti wildschade beheer regels en steeds strakkere wettelijke kaders voor ondernemend agrarisch Nederland in schrille tegenstelling staan tot de zeer ruim geinterpreteerde handhaving van diezelfde factoren in de wetgeving in Roemenie, Frankrijk Polen, Tsjechie, of waar dan ook in Europa.
  De volstrekt idiote en geheel onnodige volledige opvang en vetmesting van winterganzen op nota bene Boeren grasland in de wintermaanden zonder borg van financiele dekking voor de schade is wel het meest schrijnende voorbeeld van totaal uit de hand gelopen apenliefde voor alles wat enigzins met 'natuur' in verband wordt gebracht. Op geen manier wil ik hiermee een lans breken voor de agrarische industrie aanpak enm grootschaligheid, maar wel de absolute maatschappelijke ondankbaarheid en imago problematiek die de natuurclubs aan alle goedwillende boeren ophangen wat zij ook aan natuurvriendelijk handelen nastreven. Hier ligt een taak voor LTO.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.